Annons
Ingen tidigareläggning av vaccin mot mässling

Ingen tidigareläggning av vaccin mot mässling

Barn i Sverige kommer även fortsättningsvis att få den första dosen MPR-vaccin vid 18 månaders ålder.

8 jun 2018, kl 08:28
0

Annons

Folkhälsomyndigheten konstaterar att 18 månaders ålder är den lämpligaste tidpunkten för vaccination med vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Det är också vid den tidpunkten svenska barn har fått det så kallade MPR-vaccinet sedan det infördes i barnvaccinationsprogrammet 1982.

Det är resultatet av den utredning som Folkhälsomyndigheten påbörjade 2016 med syfte att undersöka om det första vaccinationstillfället för MPR-vaccinet borde tidigareläggas, något som Läkemedelsvärlden.se skrivit om tidigare. Anledningen är att barn som föds i dag kan vara mottagliga för mässling tidigare än förut eftersom barn får lägre nivåer av antikroppar under fostertiden om mödrarna fått sin immunitet genom vaccination.

I de flesta andra länder i världen ges också MPR-vaccinet från 12 månaders ålder, men Folkhälsomyndighetens bedömning är alltså att Sverige bör hålla fast vid att ge den första vaccindosen vid 18 månaders ålder. Den andra dosen MPR-vaccin ges i årskurs ett eller två.

– Risken att smittas i Sverige är mycket låg. Det bidrar till att vi håller fast vid det nuvarande vaccinationsprogrammet. Vi bedömer också att vaccinet har bra effekt både på kort och lång sikt om barnet är runt 18 månader vid vaccinationen, säger Hélène Englund, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

I Sverige ges redan två andra vaccinsprutor vid 12 månaders ålder, vilket också kan tala emot att ge en tredje vid samma tillfälle.

I flera länder i Europa, bland annat i Frankrike, Grekland och Italien, är dock vaccinationsgraden mot mässling låg och sjukdomsutbrott är vanliga. Inför utlandsresor till länder med ökad smittrisk, liksom resor till områden med pågående sjukdomsutbrott i Sverige, rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn från nio månaders ålder erbjuds MPR-vaccin.

Även vuxna uppmanas att se över sitt vaccinationsskydd mot mässling inför utlandsresor.