Annons

Grundläggande lärobok om molekylärbiologi och modern genteknik

Under de senaste femtio åren har molekylärbiologin lärt oss förstå allt mer om livets grundläggande funktioner och därmed också om vad liv är. Med molekylärbiologiska metoder samlas i snabb takt ny kunskap om proteiner och gener bakom skilda fenomen som differentieringsprocessen, minnet, cancer och bakteriesjukdomar. "Grundläggande kunskaper i molekylärbiologi är nödvändiga för att man ske […]

30 okt 2001, kl 12:28
0

Annons

Under de senaste femtio åren har molekylärbiologin lärt oss förstå allt mer om livets grundläggande funktioner och därmed också om vad liv är. Med molekylärbiologiska metoder samlas i snabb takt ny kunskap om proteiner och gener bakom skilda fenomen som differentieringsprocessen, minnet, cancer och bakteriesjukdomar. "Grundläggande kunskaper i molekylärbiologi är nödvändiga för att man ske kunna ta till sig och förstå den utveckling som nu sker inom bilogi och medicin", skriver författaren Henrik Brändén som är fil.lic. och högskolelärare i molekylärbiologi och immunologi i Uppsala.
Sedan första upplagan av boken kom ut har det startat en revolution inom molekylärbiologin. Forskarna går allt mer över från att undersöka enstaka gener till att studera hela arvsanlag. I denna nya upplaga av boken ingår därför ett nyskrivet kapitel om den moderna genomforskningen. "Gentekniken har revolutionerat vår förmåga att diagnosticera olika sjukdomar men ger oss också möjlighet att manipulera våra arvsanlag. Dessa tekniker öppnar stora möjligheter, men reser också svåra etiska frågor", skriver författare.
Boken är primärt avsedd för läkarutbildning samt grundläggande kurser i ämnet om 3-10 poäng. Den ges ut av Studentlitteratur (www.studentlitteratur.se)