Annons

Framtidens apotek diskuteras på kongress

Farmaceutiska tjänster på apotek är framtiden, enligt många i apoteksbranschen. Men apoteken får inte glömma sitt grunduppdrag, att tillhandahålla mediciner, menar patienter. Frågan diskuteras på Läkemedelskongressen.

2 nov 2015, kl 12:31
1

Annons

Foto: Istockphoto

Allt fler länder i Europa och världen erbjuder statligt finansierade farmaceutiska tjänster på apotek.

Norge var senast i raden med att avsätta pengar till strukturerade läkemedelssamtal, för personer med astma-kol som får inhalationsläkemedel. I den norska regeringsbudgeten i oktober avsattes fem miljoner kronor till satsningen. En liknande ersättning ges redan till danska apotek.

Om inget görs finns risk att Sverige hamnar på efterkälken på jämfört med övriga världen, enligt Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening.

– Svenska apotek har länge legat i framkant, men på det här området är omvärlden på väg att springa ifrån oss. För att svenska apotek ska kunna börja arbeta med strukturerade läkemedelssamtal på ett sätt som har effekt och avlastar vården måste finansieringsfrågan lösas, säger han.

Läkemedelsverket har tittat på möjligheterna att införa strukturerade läkemedelssamtal på svenska apotek. I deras slutrapport som publicerades i december 2014 konstaterades att det är genomförbart, men att det behövs resurser.

– Vi såg att det är tufft tidsmässigt för apotekspersonalen. Det behövs också ett bra elektroniskt stöd där det går att följa patienterna och resultaten av samtalen, säger Lena Ring, utredare på Läkemedelsverket.

Apoteken får dock inte glömma sin viktigaste funktion – att tillhandahålla läkemedel och hålla fungerande lager, menar Lars Berge-Kleber, styrelseledamot i Handikappförbunden.

– Medicinerna måste finnas på apoteken när patienterna ska hämta dem. Detta har varit ett problem ända sedan apoteksreformen. Vi får ofta vänta eller åka till ett annat apotek. Många av våra medlemmar är inte så lättrörliga. Det kan vara livsavgörande att få sin medicin när man förväntar sig det.

Apoteken måste ordna en infrastruktur som gör att de kan hålla bättre lager, poängterar han.

– Det fungerade innan apoteksreformen och borde kunna fungera nu.

Framtidens apotek och strukturerade läkemedelssamtal diskuteras i ett antal seminarier och debatter den 10 november på Läkemedelskongressen i Stockholm.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Att ha bra lager på apotek är det ett viktigt önskemål av såväl apoteksanstälda som patienter.
    Alla borde tar ansvar till det, både apotek och inte minst myndigheter.

    Inte alla mediciner expedieras frekventa samtidigt som TLV utser NÅNAFSVARA. Detta i sin tur skapar dålig lager ex. ett st valaciklovir från förra månad, ett till från förr förra månad, ett till från förr förr förra månad osv. Tänk om vi på apotek har minimum beställningpunk på 5st, innebär det att apotek samlar 5st av varje månad istället ( högt lagervärde samt ej miljövänlig med tanke på utgångsdatumet)
    Angående kommentaren “den fungerade innan reformen och borda kunna funger nu” förr man valde billigaste tillgängligt på Apoteket medan nu billigaste på marknad!!!! därför var lättare att hantera lager.