Förebyggande behandling har hamnat i skymundan

Betareceptorblockerarna regerar ohotade i den förebyggande behandlingen av migrän. Bättre akutmedicinering och en ökad skepsis bland patienter minskar dock förskrivning av mediciner i profylaktiskt syfte.

21 sep 2001, kl 21:35
0

Annons

Liksom vid den akuta medicineringen av migrän finns det flera olika läkemedelsgrupper tillgängliga vid den förebyggande behandlingen. Men till skillnad från den akuta behandlingen har inga nya angreppssätt av speciellt stor betydelse introducerats under senare tid. Den bättre akutbehandlingen har snarare minskat förskrivningen av förebyggande mediciner. Det menar migränexperter som Läkemedelsvärlden har talat med.

? Trenden är att vi i dag inte sätter in profylax i samma utsträckning som för tio år sedan. En anledning är att akutmedicineringen tack vare införandet av triptanerna blivit effektivare. Därför minskar behovet av förebyggande behandling, säger Jan-Erik Hardebo, docent och överläkare på neurologkliniken vid universitetssjukhuset i Lund.

? Patienterna har också blivit mer skeptiska till förebyggande behandling i allmänhet. Migränpatienter uppfattar sig ofta som friska och vill inte bli påminda om sin sjukdom genom att ta medicin varje dag, menar Jan-Erik Hardebo.

Han får medhåll av Carl Dahlöf, docent och överläkare vid migränkliniken på Sociala huset i Göteborg.

? Tidigare var profylaktisk läkemedelsbehandling aktuellt när patienten hade två till tre svåra anfall i månaden. I dag är det kanske inte aktuellt förrän vid tre till fyra anfall i månaden, säger han.

Ungefär tio procent av migränpatienterna står i dag på förebyggande behandling. På specialistkliniker är siffran cirka 18 procent. Betablockerarna har länge varit den dominerande preparatgruppen. En viss omsvängning har dock skett från propranolol till de selektiva betablockerarna metoprolol och atenolol, som likt propranolol också saknar en så kallad egenstimulerande effekt.

Naturläkemedel används

Övriga preparat ? det färskaste medlet som introducerats är epilepsimedlet valproat ? förskrivs i andra eller tredje hand. Enligt en SIFO-undersökning från 1997 är det faktiskt olika naturläkemedel som är de näst vanligaste preparaten som patienter tar för att förebygga migrän. Av 196 patienter med diagnostiserad migrän använde fem procent betablockerare och tre procent naturläkemedel i förebyggande syfte, medan serotoninantagonisten pizotifen användes av en procent. Men med undantag av kapslar med pulvriserade och torkade blad från medicinalväxten mattram så finns inga naturläkemedel som i kontrollerade studier visat effekt vid förebyggande behandling migrän.

Överlag varierar effekten av profylaktisk behandling av migrän i olika kliniska prövningar.

? Med dagens behandlingsmetoder får i genomsnitt hälften av migränpatienterna en cirka 50 procentig minskning av attackfrekvensen. Det är dock ganska sällsynt att den förebyggande behandlingen gör individen helt besvärsfri. Men det är relativt vanligt att patienter upplever att de enskilda migränanfallen blir lindrigare sedan man börjat med profylaktisk behandling, säger Jan-Erik Hardebo.

Han efterlyser gärna fler och bättre läkemedel som kan användas förebyggande, även om några revolutionerande preparat inte tycks vara i sikte. Under de senaste två åren har förvisso några studier av mestadels mindre storlek visat viss verkan av redan kända substanser som serotoninåterupptagshämmaren fluoxetin, leukotrienantagonisten monteluklast och ACE-hämmaren lisinopril. Effekterna har dock varit tämligen blygsamma, och tillskott av dessa substanser i behandlingsarsenalen är inte troligt i nuläget.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng