Annons

Förbättrat samarbete har räddat många liv

Tuberkulos är en vanlig dödsorsak för personer som har hiv. Men fler än
900 000 människors liv har kunnat räddas genom en gemensam handlinsplan.

5 mar 2012, kl 18:45
0

Annons

Världshälsoorganisationen, WHO, menar att drygt 910 000 liv har räddats över de sex senaste åren genom att man förbättrat samarbetet mellan hälso- och sjukvårdsorganisationer som arbetar med hiv och tuberkulos.

Sedan WHO införde de nya riktlinjerna för samarbete 2004 har antalet hiv-infekterade personer som screenats för tuberkulos ökat från knappt 200 000 personer under 2005 till över 2,3 miljoner under 2010. Hiv-tester bland tuberkulospatienter har ökat från 470 000 till 2,2 miljoner under 2005 till 2010.

Hiv försvagar immunförsvaret, och den som har hiv blir också lättare infekterad av tuberkulos. För att ytterligare minska dödligheten uppdaterar WHO nu riktlinjerna. De nya riktlinjerna innebär bland annat att personer med tuberkulos, personer med tuberkulossymtom och familjemedlemmar hiv-testas rutinmässigt, att läkemedel med sulfametoxazol och trimetoprim ges till alla hiv-patienter med tuberkulos och att antivirala läkemedel sätts in så snart som möjligt till alla tuberkulospatienter som också har hiv.