Annons
“Fokusera på målbilden”
Ingrid Heath, vice vd och policychef på Sweden Bio, Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten, Jan Andersson, forsknings- och innovationsdirektör i Stockholms läns landsting och Anders Lönnberg, regeringens life science-samordnare. Foto: Micaela Toresson

“Fokusera på målbilden”

Mycket har gjorts inom uppdraget att lämna förslag på åtgärder för att stärka life science-sektorn. Men frågor lyfts om målbild och ett fokus på hur.

1 mar 2016, kl 13:51
0

Annons

Anders Lönnberg har i dag haft sitt uppdrag som regeringens samordnare inom life science i precis elva månader, sedan den 1 april 2015. Hittills har mycket av arbetet legat på att digitaliseringar av it-systemen i vården, att ta fram en fond i fond-lösning för att underlätta för investeringar i life science-sektorn. Några myndigheter, däribland Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har i sina regleringsbrev fått tydligare mål att främja innovation och life science.

I det fortsatta uppdraget från regeringen ingår bland annat att hitta sätt att göra data från konsumentprodukter tillgängliga för hälso- och sjukvården.

– Om man exempelvis köper en blodtrycksmanschett så vill man att data ska vara överförbar till personens journal. Att man kopplar ihop alla delar av information, sade Anders Lönnberg, på ett frukostmöte som arrangerats av Läkemedelsvärlden tillsammans med Apotekarsocieteten och Sweden Bio.

Förutom Anders Lönnberg deltog också en panel bestående av Ingrid Heath, vice vd och policychef på Sweden Bio, Jan Andersson, forsknings- och innovationsdirektör i Stockholms läns landsting och Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

Temat för frukostmötet var ”Snack eller faktisk verkstad”. Inledningsvis fick panelen frågan om Anders Lönnbergs arbete hittills har inneburit tillräckligt mycket verkstad eller om det bara är snack.

Ingrid Heath sade att om det blir tillräckligt mycket verkstad eller inte beror på vad vi gör med snacket.

– Jag håller inte med de som säger att vi har snackat klart. Det är inte färdigsnackat om hur-frågorna, sade hon.

Ingrid Helander, moderator och chefredaktör för Läkemedelsvärlden frågade panelen om arbetet med att samordna svensk life science är på rätt väg.

– Det är ett brett angreppssätt men det måste till en plan för hur det ska göras, sade Karin Meyer.

Jan Andersson höll med och poängterade vikten av att få med fler i arbetet, inte minst allmänheten, som han tror kan nås genom virtuella lösningar.

– Allmänheten och patienterna måste få vara med mer. De måste få säga vad man vill ha, sade han.

Anders Lönnberg redovisade konkret för en del åtgärder han hittills åstadkommit som samordnare för life science i Sverige men panelen vill se en tydligare målbild med fokus på hur.

– Det behövs en tydlig målbild, där vi ser att fler anställda och ökad export är viktigt. Annars kommer vi att gå vilse utan målbild, säger Ingrid Heath.

Karin Meyer, höll med och menade att frågan om ”hur” man ska nå målet ska tydliggöras och förankras i respektive organisation, samt att man måste se utanför Sveriges gränser.

– Vi ligger bra till men måste hålla koll på den globala utvecklingen så vi inte riskerar att bli ifrånsprungna, sade hon.

Jan Andersson ville att fokus ska ligga på hur landstingen ska öppna upp för industrier och akademi så att de får del av bland annat patientdata.

– Vi måste se till klinisk nytta där man exempelvis skulle kunna använda kvalitetsregister till att sätta rätta läkemedelspriser, sade han.

Anders Lönnberg har ungefär kommit halvvägs i uppdraget som regeringens samordnare för life science. Uppdraget löper 2016 ut och ska slutredovisas senast den 31 januari 2017. Bland annat ska Anders Lönnberg lämna förslag som syftar till att ge regeringen underlag för arbetet med life science.

Missade du mötet med Anders Lönnberg kan du titta på det i efterhand här.