Annons

Färre brott när adhd-patienter medicineras

När vuxna med adhd får behandling med läkemedel minskar risken för att de begår kriminella handlingar visar en registerstudie från Karolinska institutet.

22 nov 2012, kl 09:12
0

Annons

Personer som diagnostiserats med ahdh löper en ökad risk att hamna i kriminalitet enligt tidigare studier. Nu har forskare vid Karolinska institutet undersökt hur en läkemedelsbehandling påverkar patientgruppens benägenhet att utföra brottsliga handlingar.

Resultaten, som publicerats i New England Journal of Medicine, visar att de som fick läkemedelsbehandling i betydligt lägre utsträckning hamnade i kriminalitet.  I studien, som utförts av forskare vid Karolinska institutet, har man följt över 25000 individer som har  adhd via olika svenska befolkningsregister under fyra år.
– Vi har sett ett starkt samband mellan behandling och sänkt risk för brottslighet, säger Paul Lichtenstein, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatisktik på KI.

Studien visade bland annat att när personerna jämfördes med sig själva under perioder med och utan läkemedelsbehandling så sjönk brottsligheten med 32 procent när de använde läkemedel. En annan slutsats är att sambandet mellan medicinering och kriminalitet är väldigt lika för män och kvinnor.

Många vuxna personer med adhd behandlas med läkemedel, framför allt centralstimulerande som metylfenidat Behandlingen är kontroversiell eftersom den sker off-label då de vanligaste preparaten inte är godkänd för vuxna med adhd utan bara för barn och ungdomar. Det finns också en problematik med biverkningar och brist på studier av långtidseffekter.

Enligt Paul Lichtenstein är det viktigt att göra en avvägning mellan för- och nackdelar i varje enskilt fall.
– Men det är intressant att studien visar på ett så tydligt samband, det adderar evidens för att läkemdelsbehandling kan innebära stor nytta.

Han säger också att kriminaliteten är oftast som högst i ungdomsåren och det är viktigt att unga och unga vuxna får rätt behandling. Forskarna ska nu gå vidare och titta på hur läkemedelsbehandling påverkar andra faktorer som en ökad risk för hjärt- kärlsjukdom.