Annons

FACIT Kunskapsakuten Cancer

Facit på testet i Kunskapsakuten nr 7 2008 om nya cancerläkemedel.

3 nov 2008, kl 19:46
0

Annons

1. Nämn tre vanliga måltavlor för tyrosinkinashämmare!

SVAR: BCR/ABL, C-kit, VEGFR, RAF, EGFR, PDGFR, HER2


2.Vilka av följande målinriktade terapier är antikroppar, och vilken typ av antikropp (till exempel human, humaniserad eller chimär):
sunitinib, bevacizumab, rituximab, sorafenib, panitumumab    

SVAR:
bevacizumab (chimär antikropp)
rituximab (humaniserad antikropp)
pantitumumab (human)


3. Para ihop rätt substans och preparat:

Herceptin                            imatinib

Glivec                                 bevacizumab

Avastin                               trastuzumab

SVAR:
Herceptin – trastuzumab, Glivec – imatinib, Avastin – bevacizumab

4. Vid vilken cancerform överuttrycks HER2, och vilka läkemedel har denna som måltavla?
SVAR: HER2 överuttrycks i cirka 25 procent av alla fall av bröstcancer. Tyverb och Herceptin har HER2 som måltavla.

 

5. Vilken måltavla för nya terapier hänger samman med defekten som kallas Philadelphiakromosomen, och vilken cancer handlar det om?
SVAR: Kronisk myeloisk leukemi (KML), måltavlan är BCR/ABL.