Läkemedel undantag i minskande utrikeshandel

Läkemedel undantag i minskande utrikeshandel

Både export och import av läkemedel ökar samtidigt som nästan all övrig utrikeshandel minskar, visar ny statistik.

31 aug 2020, kl 10:00
0

Svensk export och import av läkemedel ökar kraftigt när utrikeshandeln med varor totalt sett krymper i coronakrisens spår. Det visar färsk statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, över Sveriges varuexport och -import under det första halvåret 2020.

Export och import av läkemedel upp

SCB:s rapport visar att pandemin har dämpat såväl export från som import till Sverige inom nästan alla varuområden. I värde uppgick Sveriges varuexport till 718 miljarder kronor under det första halvåret medan vi importerade varor för 676 miljarder kronor. Detta gav ett handelsnetto på +42 miljarder.

Totalt sett minskade varuexporten, i löpande priser, med sju procent under årets första sex månader, jämfört med samma period i fjol. Varuimporten gick ned ännu mer och minskade med tio procent. Minskningen av både export och import var kraftigare under det andra kvartalet i år än under det första kvartalet.

Nedgången i utrikeshandeln påverkar de flesta varuområden. Exporten av verkstadsprodukter minskade till exempel med 13 procent under det första halvåret och importen med 11 procent. Det finns dock ett tydligt undantag och det är läkemedel. Export och import av läkemedel har i stället ökat under coronakrisen.

Läkemedel tiondel av total varuexport

Exporten av läkemedel från Sverige uppgick till 72,8 miljarder kronor under januari-juni 2020. Det var en 35-procentig ökning jämfört med samma månader i fjol.

Läkemedelsexporten stod för omkring en tiondel av den totala varuexporten. Läkemedelsindustriföreningen, Lif, skriver i ett pressmeddelande att de dramatiska förändringarna i samhällsekonomin är en följd av coronapandemin. Pandemin har bromsat näringslivet men ökat behovet av vård och läkemedel. Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på Lif, tror att läkemedelsexporten kan fortsätta att öka under de kommande åren.

– Vi ser en ökad efterfrågan från den internationella marknaden bland annat från länder som Kina och Asien. De senaste åren har vi också sett ökade investeringar i läkemedelsproduktion i till exempel Uppsala, Stockholm, Södertälje, Strängnäs och Helsingborg, säger han.

Men även importen till Sverige av läkemedel ökade. Vi importerade läkemedel för omkring 27 miljarder kronor vilket var en ökning med 18 procent. Läkemedel stod för omkring fyra procent av varuimporten.

Medicinteknik ökade också

Också när det gäller medicinteknik och medicinsk skyddsutrustning har utrikeshandeln stått sig bra jämfört med andra branscher, enligt uppgifter från Kommerskollegium.

Exporten av medicinteknik och skyddsutrustning ökade med 18 procent vardera under vecka 1-29, rapporterar Kommerskollegium.

Importen av skyddsutrustning ökade med omkring 20 procent medan importen av medicinteknik låg kvar på ungefär samma nivå som under årets första 29 veckor i fjol.