Annons

Ett glas vin ? risk eller nytta?

De senaste årens vetenskapliga insikt att vin kan ha vissa positiva effekter på hjärt-kärl sjukdomar har gjort det svårare att informera om alkoholens skadeverkningar. Det menar Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet.

24 jul 2002, kl 22:06
0

Annons

Den senaste tiden har budskapet ?lite vin är bara nyttigt? spridits i media. Budskapet har i och för sig varit vetenskapligt underbyggt ? åtminstone under vissa betingelser ? men det har ändå skapat ett informationsproblem. Det anser professor Peter Allebeck, Socialmedicinska avdelningen vid Göteborgs universitet som är moderator för symposiet ?Alkohol: Riskfaktor eller skyddsfaktor? Vilken information ger vi till patienter och allmänhet??.
? Idag kommer det t ex in patienter som aldrig druckit en droppe alkohol i hela livet till läkaren och frågar om de ska börja dricka lite?, säger Peter Allebeck.


Både positivt och negativt
Studierna som har presenterats de senaste åren har visat att en måttlig konsumtion av alkohol kan ha positiva effekter på förhindrandet av vissa hjärt-kärl sjukdomar. De har fått stort utrymme i medierna och i vissa fall rapporterats något vårdslöst, menar Peter Allebeck.
? De positiva effekterna uppträder bara i högre åldrar och det finns fortfarande vissa metodproblem som gör att man måste tolka dessa resultat med försiktighet, säger han.
Det som kommit bort lite i diskussionen är alkoholens kända skadeverkningar. Syftet med symposiet är därför att gå igenom alkoholens risk- och skyddseffekter både medicinskt och socialt ? det senare, våld och kriminalitet, är något som inte så ofta beskrivs i läkarkretsar.
Informationsproblemet ligger i att alkoholen sannolikt har både positiva och negativa effekter ? något som är beroende av dosen. Och detta är något som är svårkommunicerat.
? Om man går ut och säger att vin är nyttigt finns det en risk att de som redan dricker lite för mycket tar detta som en intäkt för att det inte är så farligt och kanske dricker ännu lite mer, säger Peter Allebeck.
För läkarna innebär detta att man måste göra en korrekt riskbedömning och vara vaksam på tidiga tecken på högkonsumtion. Något som också kommer att tas upp under symposiet.


80 procent till helgen
Dryckesmönstren skiljer sig också markant åt mellan olika länder. De studier som presenterats har främst gjorts i södra Europa och där handlar det om lite vin varje dag medan man i Sverige fortfarande konsumerar 80 procent av all alkohol till helgen.
? De här fynden är därför över huvud taget inte relevanta för Sverige eftersom det inte är så majoriteten dricker, säger Peter Allebeck.
Risken eller nyttan varierar också väldigt mycket mellan olika individer beroende på vilken medicinering personen står på. Detta måste främst distriktsläkarna ? som träffar patienter av vitt skilda slag ? väga in vid den individuella bedömningen av varje patient.
? En person med vissa hjärtproblem kan t ex må riktigt bra av lite alkohol medan för en annan patient som står på blodförtunnande medicin är det direkt förkastligt att dricka, säger Peter Allebeck.