Annons

?En akut situation uppstod"

TILLGÄNGLIGHET TILL LÄKEMEDEL; REPLIK PÅ INLÄGG FRÅN JAN MÅNSSON I LMV 11/05

1 dec 2005, kl 00:22
0

Under en vecka uppstod en akut situation på Apoteket Ängeln i Sjöbo, bland annat på grund av sjukdom då den ansvariga farmacevten kände sig nödsakad att begränsa öppethållandet på apoteket, för att bibehålla säkerheten. Detta är naturligtvis en åtgärd som man tillgriper i absolut sista hand. Apoteken klarar normalt både semestrar och sjukdom.

Apoteket arbetar kontinuerligt med att förbättra våra arbetsrutiner för att bland annat förkorta kötiderna. Vi kommer utöka öppettiderna de närmsta åren motsvarande 20 nya apotek, vi kommer öppna 50 nya Apoteket Shop och vi inför rutiner som kommer att korta köerna väsentligt. Detta arbete kommer märkas successivt de närmsta åren.


När det gäller vår lagerhållning, sköts detta till stor del med teknikens hjälp. Vad som ibland kan vara svårt ur lagerhållningssynpunkt är, att det en vecka är en fabrikant som är billigast och ett par veckor senare en annan fabrikant, men även detta arbetar vi kontinuerligt med att förbättra.

Andreas Rosenlund
Presschef, Apoteket AB