Annons

Den nya axelmakten i läkemedelssverige

Axel Edling, ordförande i nya Läkemedelsförmånsnämnden (LFN), har varit med förr. Han deltog i efterspelet till gisslandramat i Iran för 20 år sedan och utredde på 1990-talet Rhoca Gil-skandalen i Hallandsåsen. Konsumentperspektivet har han i blodet efter ett decennium som KO ? något som kanske ger en indikation om LFN:s färdriktning.

18 nov 2002, kl 11:47
0

Annons

Den islamiska revolutionen i Iran 1979 ledde snabbt till att relationerna mellan den muslimska staten och USA nådde fryspunkten.
När USA erbjöd den störtade shahen fristad och läkarvård, stormade en grupp studenter den amerikanska ambassaden i Teheran i vredesmod. 52 amerikaner hölls sedan fångna i 444 dagar, innan efterkrigstidens mest utdragna gisslandrama fick en oblodig upplösning. Krisen fick USA:s president Jimmy Carter, vars förhandlingsförsök och fritagningsoperationer misslyckats, på fall.

Motståndskraft mot stormar

Som en del i den paketuppgörelse som nåddes mellan länderna upprättades 1981 en gemensam domstol i holländska Haag, the Iran US Claims Tribunal. Uppgiften var att reda ut tvister mellan amerikanska företag och den iranska staten som uppstått med anledning av revolutionen och de nationa- liseringar av amerikansk egendom som följde i dess kölvatten.
Som assistent till den svenske skiljedomaren vid tribunalen tog juristen Axel Edling plats.
? Precis som med Läkemedelsförmånsnämnden handlade det om att ge sig in på jungfrulig mark, att starta något helt nydanande, säger Axel Edling.
? Det var en konfliktfylld verksamhet som gav mig en viss motståndskraft mot stormar.
Nu sitter han i en ny tjänstefåtölj med utsikt mot blåshålet mellan två stora huskroppar i Solna. Almanackan visar den 2 oktober, LFN har precis inlett sin existens och skrivbordet är, liksom hela våningsplanet, nästan tomt.

Kritiserade regeringen

Blåste gjorde det också kring giftskandalen i Hallandsåsen 1997. Tidningar och TV rapporterade dagligen om det havererade tunnelbygget där man använt det beryktade tätningsmedlet Rhoca Gil. Medlet innehöll det giftiga ämnet akrylamid ? numera mer aktuellt som cancerframkallande ingrediens i chips, kakor och nu senast kaffe ? som hade läckt ut i grundvattnet.
Axel Edling, dåvarande generaldirektör på Konsumentverket, tillsattes som ordförande för en statlig granskningskommission.
I gruppens slutrapport hösten 1998 kritiserades många inblandade i osedvanligt hårda ordalag. Uppdragsgivaren, regeringen, fick sin beskärda del; man hade fattat beslut om att tunneln skulle byggas innan det var ordentligt undersökt om bygget verkligen var genomförbart.
? Beslutsordningen var bakvänd. Expertis var visserligen inkopplad tidigt, men den blev ensidig eftersom det fanns en sådan oerhörd iver att starta, säger Axel Edling.
Tunnelkommissionens eftermäle blev gott ? få offentliga utredningar på 1990-talet fick så bra recensioner, inte minst i media.
? Kärnpunkten i vår rapport var att det är avgörande att ta in bra kunskap tidigt i stora projekt och göra en noggrann konsekvensanalys.

Smekmånad

Noggranna analyser lär även behöva bli nya förmånsnämndens paradgren om man ska klara sitt kontroversiella uppdrag med trovärdigheten i behåll.
I skrivande stund hade nämnden bara värmt upp vad gäller subventioneringsbesluten; två läkemedel och en förbrukningsprodukt behandlades vid mötet den 31 oktober. Kalciumantagonisten felodipin (Plendil) blev det historiska första läkemedlet att få klartecken, efter att en ny parallellimporterad version godkänts av Läkemedelsverket och hamnat på nämndens bord. Ett preparat från Roche blev däremot föremål för fortsatt beredning.

Snabbt arbete att vänta

Många har känt sig manade att spekulera kring nämndens beslutskriterier (se även artikel på sidan 11), men Axel Edling avstår av förklarliga skäl helst från detta.
? Jag kan säga så mycket att vi redan har inlett diskussionen om precisering av kriterier.
I fortsättningen hoppas Axel Edling att nämnden kommer att arbeta relativt fort ? snabbare än den föreskrivna tidsrymden på 180 dagar för subventioneringsärenden.
? Det är en dygd att inte vila på hanen. Bra nya läkemedel bör kunna komma ut på marknaden utan onödiga dröjsmål. Det är också viktigt att LFN inte bygger en snårskog av villkor.
Hittills upplever han mottagandet av LFN från de berörda aktörerna som överraskande positivt.
? Starten känns konstruktiv. Men det är vanligt med en smekmånad i sådana här sammanhang, säger Axel Edling.

Sekretess

Det finns alltså ännu inte många subventioneringsbeslut att uttolka några tendenser eller någon praxis från, en uppgift som inte heller i framtiden blir lättare av den sekretess som råder kring LFN:s ärendehantering.
Någon detaljerad vägledning om vilken dokumentation som myndigheten vill ha från ansökande företag finns inte heller ännu. LFN arbetar med detta och siktar på att en första vägledning ska finnas innan det första verksamhetsåret har gått till ända.
? Man man kan inte förvänta sig någon oerhört detaljerad lista. Huvudprinciperna bakom LFN:s ställningstaganden är kända och bevisbördan ligger på industrin, säger Axel Edling.

Konsumenternas riddare

Axel Edlings arbete med störst meritvärde är nog hans dryga decennium som konsumenternas främste bundsförvant. Hans tid som KO och generaldirektör på Konsumentverket sammanföll i stor sett med 1990-talet. Sveriges kliv från EES-avtalet till EU präglade perioden; Axel Edling drev som KO bland annat frågan om TV-reklam riktad till barn till EG-domstolen.
Tidigare kollegor på Konsumentverket talar om en respekterad, kunnig, ambitiös och litet lågmäld person.
? Han ville alltid göra bra ifrån sig. Han var lätt att samarbeta med och mycket bra på att lyssna. En helgjuten person, lyder ett omdöme.
Svagheten låg möjligen i att han i linje med sin personlighet aldrig gjorde några bullriga uttalanden som vissa andra generaldirektörer, inga namn nämnda. Enligt en tidigare kollega blev han aldrig myndighetens tydliga ansikte utåt. Delvis hänger kanske detta ihop med den mediepolicy som han själv drev igenom på Konsumentverket, där samtliga medarbetare uppmuntrades att uttala sig i media inom sina respektive fackområden.
Närmast innan LFN-uppdraget arbetade Axel Edling på justitiedepartementet med EU-ordförandeskapet, bland annat ett direktiv om produktsäkerhet.

Viagra väntar

Erfarenhetsmässigt är Axel Edling alltså väl rustad för de tänkbara stormar, orkestrerade av media, patientorganisationer, läkemedelsindustri med flera, som kan tänkas blåsa upp när de första kontroversiella besluten hamnar på pränt.
? Jag har inte blivit knivhuggen ännu, skojar Axel Edling.
En ansökan om subventionering av sildenafil (Viagra) ligger på nämndens bord, en för orlistat (Xenical) väntas enligt Roche lämnas in inom kort. Vilka läkemedel som kommer att behandlas i nämnden avgörs helt av marknadsförande företag.
I skrivande stund har mediadebatten mest handlat om några av nämndledamöters samtidiga uppdrag för läkemedelskommittéer och Läkemedelsverkets rådgivande nämnd.
Dagens Medicin har på ledarplats hävdat att detta dubbla uppdragstagande utgör jäv och krävt att de aktuella ledamöterna avstår från något av uppdragen. Axel Edling har besvarat kritiken.
? Jag har svårt att se att det generellt sett skulle finnas några motstridiga intressen, säger Axel Edling.

Obesudlad

I jakten på en LFN-ordförande verkar regeringen ha letat efter ett säkert kort i det egna kansliets korridorer. Men varför blev det just Axel Edling? Hans egen förklaring andas blygsamhet.
? Jag var disponibel, är konsumentinriktad och inte helt ovan att fatta beslut. Och jag tyckte det lät kul, det är inte så långt borta från konsumentområdet.
För att bli aktuell för uppdraget var ett krav också att vara obesudlad, det vill säga utan tidigare inblandning i läkemedelsvärlden. Axel Edling uppfyllde kriteriet, som förstås ställer höga krav på snabb inläsning.
? Det är mycket att lära sig, både sakfrågor och organisatoriskt, men det är roligt. Att lyssna av de olika intressenterna ger mycket och internationella jämförelser har mycket att ge. Många andra länder har ju konstruktioner som liknar LFN.

Cello på hobbynivå

Sedan åratal beskriver Axel Edling sig som ivrig amatörcellist. Han spelar cello på hobbynivå i stråkkvartetter och liknande, ?en välgörande kontrast till yrkeslivet?.
En kollega från Konsumentverket blev djupt berörd när Axel Edling efter några täta dödsfall på myndigheten själv deltog som musikant vid en begravningscermoni.
Han ser själv inga uppenbara gemensamma nämnare i musicerandet och yrkeslivet, men en parallell känns ändå på sin plats.
I en stråkkvartett krävs förstås ett väl utvecklat samspel.
Kan Axel Edling få elvamannaensemblen LFN, med hälsoekonomer, läkemedelsexperter och brukarrepresentanter i orkesterdiket att spela ihop sig på samma sätt när det drar ihop sig till känsliga beslut?
Tiden lär utvisa.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng