”Dags ta nästa steg i arbetet mot brister”

I dagens redaktionsblogg efterlyser Helene Wallskär nya infallsvinklar i arbetet mot läkemedelsbrister.

19 Dec 2019, kl 14:31
0

Mycket har hänt i den svenska diskussionen om läkemedelsbrister, inte minst under det gångna året. Men ännu saknas ordentliga analyser av bristernas grundorsaker och förslag om konkreta åtgärder för att komma till rätta med dessa.

Det skriver Helene Wallskär i dagens blogg.

Hon framhåller att samtidigt som vi försöker minimera skadeeffekterna av akuta bristsituationer behöver vi fundera över vilka förändringar som behövs för att göra produktions- och leveranskedjorna på läkemedelsmarknaden hållbarare och stabilare:

”Frågor om problemets rötter och långsiktigt förebyggande åtgärder behöver få mer fokus.”