Empowerment av kvinnor för hivkontroll i södra Afrika

4 apr 2013, kl 09:00
0

Amadou Jallow
Apotekare

Om bloggen

Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

Jag kan inte låta bli att göra jämförelsen mellan Sverige och södra Afrika när det gäller hivspridning. Hiv är under kontroll i Sverige, men i södra Afrika upplevs virusets framfart som aldrig förr.

På 80-talet hörde jag någon säga att om ett land passerar hivprevalens 1 procent, har det nått katastrofala nivåer. I södra Afrika talar man idag om prevalenstal som ligger mellan 10–30 procent. Detta kan jämföras med Sverige som har en hivprevalens på mindre än 0,07 procent. I södra Afrika är flickor och kvinnor oproportionerligt drabbade. De representerar över 60 procent av alla smittade. I Sydafrika till exempel, är 25 procent av flickorna, men bara 4 procent av pojkarna smittade med hiv. Här har var tredje flicka utsatts för sexuella övergrepp och var fjärde skolflicka bär på viruset. Enligt landets hälsominister Aaron Motsoaledi är det så kallade "sugar daddys", äldre män som ger unga flickor pengar eller presenter för att få ha sex med dem, som ansvarar för smittspridningen i Sydafrika.

Jag deltog som referensperson i arbetet med att ta fram smittskyddslagen som trädde i kraft 2004. Vad gäller hiv i Sverige tillämpas såväl smittskyddslagen som brottsbalken. Smittskyddslagen, SML, är en preventionslag medan brottsbalken är straffande för en hivbärare som har ett smittfarligt beteende. Enligt lagen har den hivpositive informationsplikt samt krav på kondomanvändning vid sexuella kontakter. Den som har anledning att anta att han kan ha blivit hivsmittad är enligt smittskyddslagen skyldig att testa sig. Behandlande läkare kan ge den hivinfekterade konkreta regler för vad hen får göra sexuellt.

I den nya lagen ska läkaren kunna informera närstående till smittbärare om sjukdomstillståndet, om den närstående utsätts för smittorisk. Även den som har haft kontakt med en smittad person, på sådant sätt att smittan kunnat överföras kan tvångsundersökas. Detta när alla andra åtgärder misslyckats med att förmå personen att inställa sig för undersökning.

I Sverige är hiv inte en lika dödlig infektion som i södra Afrika, tack vare fri tillgång till bromsmediciner, enligt SML. Den såkallade ”Community viral load” (risken för smitta i samhället) är obefintlig eftersom smittsamheten av hiv för patienter med välfungerande behandling är mycket låg, till och med lägre än med kondom vilken ger 90-95 procent skydd. Kombinationen bromsmediciner och kondom innebär följaktligen ett nära hundraprocentigt skydd.

En smittskyddslag och brottsbalk, som liknar den i Sverige, måste tillämpas i södra Afrika. Då kan vi sätta dit sugar daddys. Jag tror inte att masskampanjer om säker sex, såsom ABC (Abstinence, Be faithful, och Condom use) för att minimera hivspridningen är tillräckligt. Fortsatt arbete för demokrati, jämställdhet och fattigdomsbekämpning kommer att leda till kvinnors självständighet och ekonomiska oberoende, vilket kommer att minska hivspridningen i södra Afrika.

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här