Annons
Bättre ormserum ska rädda ormbitnas liv och hälsa
En man som fått sin arm amputerad på grund av ett ormbett. Foto: Lillian Lincoln Foundation

Bättre ormserum ska rädda ormbitnas liv och hälsa

WHO har skapat en strategi för att förbättra den globala tillgången på säkra och effektiva motgifter mot ormbett.

25 feb 2019, kl 16:25
0

Annons

I många delar av världen utgör giftormar ett allvarligt folkhälsoproblem. Enligt världshälsoorganisationen WHO blir omkring 5,4 miljoner människor i världen varje år bitna av giftormar. Uppemot 138 000 personer dör på grund av ormbett och hos cirka 400 000 överlevare ger ormgiftet bestående fysiska och/eller psykiska skador.

WHO har nu utarbetat den första globala planen för att minimera de stora hälsomässiga och socioekonomiska kostnaderna för ormbett. Planen ska formellt börja gälla i maj i år, men presenteras redan nu av tidskriften PLOS neglected tropical diseases. Målet är att fram till 2030 halvera skadorna och dödsfallen på grund av ormbett.

Planen har utarbetats av en grupp med 28 experter, under ledning av David Williams, forskare och ormbettsexpert vid University of Melbourne, Australien. I ett pressmeddelande framhåller han att en viktig framgångsfaktor är att folkhälsoarbetet mot ormskador nu börjar få politiskt stöd både av FN och av beslutsfattare i de drabbade länderna.

Ett av de viktigaste områdena att förbättra är, enligt expertgruppen, tillgången på bra motgifter mot ormbett. För att rädda livet på en ormbiten och minska skadorna av giftet är det ofta avgörande att snabbt sätta in behandling med ormserum.

Produktionsmetoderna för att framställa ormserum har inte förändrats mycket de senaste 50 åren och kvaliteten och säkerheten hos behandlingarna är, skriver experterna i artikeln, högst varierande. Det finns också brister när det gäller bland annat distribution och lagring samt beträffande kunskapen hos den vårdpersonal som ska ge behandlingen. Dessutom kan priset på behandlingarna bidra till att fattiga människor avstår från dem och sätter sitt hopp till folkmedicinen i stället.

Att stimulera forskning och utveckling för att få fram bra, kostnadseffektiva ormserum av hög kvalitet är en av de nödvändiga åtgärderna enligt expertgruppen. Experterna diskuterar en rad olika insatser för att modernisera marknaden för ormserum i de drabbade områdena. Det behövs också olika typer av tillsyn och kontroll av produktions- och distributionskedjorna samt utbildning av vårdpersonal.

– Att investera i det här arbetet är till nytta inte bara för offer för ormbett, utan bidrar också till att förbättra hälsovårdssystemen som helhet vilket mångfaldigar värdet av denna strategi, sade David Williams i ett uttalande i samband med att artikeln publicerades.