Annons

Årets nio första månader: Läkemedel för 15 miljarder kronor såldes

Läkemedelsförsäljningen ökar fortfarande kraftigt jämfört med förra året, men ökningstakten har blivit lägre under hösten än tidigare i år.Användningen räknad som DDD är 11 procent högre än förra året, men lika stor som 1996.

19 jul 2002, kl 19:27
0

Annons

Under årets första nio månader såldes läkemedel för 15,2 miljarder kronor AUP (apotekens utförsäljningspriser), vilket är en ökning med 2,3 miljarder kronor eller 18 procent jämfört med samma period 1997. Men den kraftiga ökningen i år beror till stor del på att hamstringen i slutet av 1996 kastade slagskuggor över försäljningen under det första halvåret 1997.
Om man ser förändringen på längre sikt är ökningstakten avsevärt lägre än före läkemedelsreformen. Den genomsnittliga ökningstakten 1996?1998 ligger sedan i somras på cirka 5,5 procent per år.
Användningen av läkemedel ? räknat som DDD, definierade dygnsdoser ? ligger i år 11 procent högre än 1997. Men den är marginellt högre (0,5 procent) för årets nio första månader jämfört med samma period 1996.


Statiner årets vinnare
Under januari till och med september såldes kolesterolsänkande statiner till ett värde av 363 miljoner kronor. Det är en ökning med 53 procent jämfört med samma period förra året och 79 procent jämfört med 1996.
Antiepileptika ökade i år med 38 procent till 147 miljoner kronor. Ökningen jämfört med 1996 är dock mera måttliga 26 procent. Protonpumpshämmarna fortsätter att vara bland de grupper läkemedel som ökar kraftigt. Årets ökning är 31 procent till en försäljning som var värd 780 miljoner kronor. Jämfört med 1996 har försäljningens värde ökat med 17 procent.
Blodtryckssänkande kalciumantagonister har minskat sitt försäljningsvärde med
6 procent jämfört med 1996. Jämfört med 1997 visar de dock en uppgång på 11 procent. Det är en lägre ökningstakt än samtliga andra blodtryckssänkande läkemedel.