Annons

Apotekstjänst har åtgärdat problemen

Apotekstjänst har nu utvecklat sitt kvalitetsarbete och åtgärdat de fel som Ivo påpekade i ett tillsynsärende.

28 maj 2014, kl 10:33
0

Annons

Foto: iStockphoto

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, genomförde i höstas en tillsyn av de nya dosleverantörerna och tio landsting. Anledningen till granskningen var att Ivo efter omregleringen av dosmarknaden fick in flera rapporter om fel. Tillsynen var klar i slutet av januari och då fick Apotekstjänst och nio landsting anmärkningar. Landstingen och dosföretaget fick till i slutet av mars på sig att åtgärda problemen och skicka in en åtgärdsplan till Ivo. 

Nu har Ivo granskat åtgärdsplanerna. Tillsynsmyndigheten var mycket kritisk till att Apotekstjänst inte arbetade efter ett ledningssystem som utgår från att verksamheten utövar hälso- och sjukvård. Nu har Apotekstjänst organiserat verksamhetens kvalitetsarbete och egenkontroll efter gällande bestämmelser, konstaterar Ivo i sin bedömning. Dosföretaget har också utvecklat sitt kvalitetsarbete, identifierat riskområden och redovisat möjliga förbättringsområden.

Apotekstjänst har även påpekat flera brister i doshanteringsprocessen som gäller IT, den nationella styrningen och finansieringen. Flera av de risker som SKL identifierade innan omregleringen av dosmarknaden finns kvar, till exempel problem vid överflyttning av recept och leveransinformation. Apotekstjänst påpekar också att det finns stora utvecklingsbehov i Pascal och nationellt sortiment- och leveransregistret SOL, men att E-hälsomyndigheten saknar finansiering för detta. Ivo kommer att informera socialdepartementet om de brister som finns.

Enligt Ivo har Apotekstjänst vidtagit de nödvändiga åtgärderna och avslutar därför ärendet. Men myndigheten påpekar att det är viktigt att Apotekstjänst även i fortsättningen följer upp kvaliteten i dostjänsten.

Ivo har även avslutat två ärenden mot Region Halland och Västra Götalandsregionen efter att man åtgärdat problem inom dostjänsten.