Annons

Apoteket och Socialstyrelsen får inrätta läkemedelsregister

Enligt utredning ?Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet? ska Apoteket och Socialstyrelsen få inrätta läkemedelsregister för uppföljning av läkemedelsanvändningen. Däremot föreslås inte att landstingen får föra något register.

5 jun 2003, kl 11:21
0

I veckan överlämandes betänkandet från utredningen ?Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet? (SOU 2003:52) till socialminister Lars Engqvist. Utredningen har haft i uppdrag att utarbeta förslag till ett förbättrat regelverk för uppföljning av förskrivning och användning av läkemedel.

I sitt betänkande lämnar Leif Ekberg tre förslag till nivåer och hur register ska utformas. På förskrivarnivå ska ett register över en patients inköp av receptbelagda läkemedel föras av Apoteket, utan patientens medgivande. Uppgifter ur registret kan lämnas till förskrivare först när patienten ger sitt medgivande.

På nationell nivå ska ett forskningsregister inrättas av Socialstyrelsen. Personbundna uppgifter om läkemedelsköp skall därför få tas in i ett hälsodataregister avsett för forskning utan krav på den berörde personens samtycke på samma sätt som redan sker med nuvarande hälsodataregister.

Däremot tycker inte utredningen att det är nödvändigt med ett register på landstingsnivå. Samhällsintresset att skapa ett läkemedelsregister i varje landsting för uppföljningsändamål har inte sådan tyngd att den enskilde skall behöva tåla det intrång i sin integritet som en registrering skulle medföra.

Läs mer i Läkemedelsvärlden nr 7-8.