Annons

Antula Healthcare? Sveriges första virtuella läkemedelsföretag

Antula Healthcare är Sveriges nyaste och mest annorlunda läkemedelsföretag. Förutom att man enbart kommer att sälja egna receptfria läkemedel låter man konsulter och andra företag ta hand om läkemedlen hela vägen från substans, via tillverkning till patient.? Vi är en virtuell organisation med endast ett fåtal personer i företagets kärna. Sedan använder vi ett stort antal externa experter när vi behöver dem, säger Lars Thunberg, VD och grundare av Antula Healthcare.

19 jul 2002, kl 00:19
0

I mitten av februari offentliggjordes existensen av Sveriges nyaste läkemedelsföretag ? Antula Healthcare. Företaget är inte bara det nyaste läkemedelsföretaget i landet, det är också ett företag med ett helt nytt koncept på läkemedelsmarknaden.
I motsats till alla andra läkemedelsföretag kommer Antula Healthcare helt och hållet att inrikta sig på receptfria läkemedel. Lars Thunberg, VD och grundare av Antula Healthcare, menar att Antula Healthcare också kommer att ha en helt annan, mer målmedveten och offensivare strategi när det gäller urvalet av produkter än vad de traditionella läkemedelsföretagen har.
? För de flesta läkemedelsföretag är den receptfria marknaden inte lika ?fin? som den receptbelagda, säger han. De tittar i sin ?pipeline? eller ännu vanligare på sina gamla produkter vars patent håller på att gå ut och så tar de fram ett receptfritt preparat lite halvhjärtat. Vi kommer att ha ett mycket mer konsumentdrivet perspektiv där vi kommer att ta in produkter som vi tror är intressanta för de svenska konsumenterna.


Mage-tarm första området
Grundtanken och den bärande affärsidén för Antula Healthcare är att det finns för få receptfria preparat på den svenska marknaden.
? I Sverige har vi cirka 35 OTC-substanser, i Tyskland eller England har de närmare 70 stycken, säger Lars Thunberg. Och det är många av de substanserna som mycket väl skulle passa in i den svenska egenvården.
En del av dessa tänker alltså Lars Thunberg med sitt Antula Healthcare se till att få hit för att bredda det svenska sortimentet av receptfria läkemedel. Produkterna kommer han att leta efter i våra nordiska grannländer men även i Storbritannien, Tyskland och USA bland annat. Idag kan Lars Thunberg identifiera flera områden där han menar att Sverige ligger efter andra länder när det gäller tillgången på receptfria produkter. Han räknar upp hosta & förkylning, mage-tarm och allergi som exempel på eftersatta områden.
Antula Healthcare kommer både att lansera egna versioner av redan existerande receptfria preparat och ta in helt nya preparat på den svenska marknaden. Och då kommer det både att handla om kombinationer av redan receptfria substanser samt preparat som inte är klassade som receptfria i Sverige, men som Antula Healthcare tänker ansöka om receptfrihet om.
Den första produkten från Antula Healthcare kommer att vara ett preparat inom området mage-tarm och beräknas lanseras under maj månad. Av konkurrensskäl vill inte Lars Thunberg avslöja så mycket mer om produkten eftersom det skulle vara att bjuda konkurrenterna på för mycket information. En inte alltför djärv gissning är dock att det första preparatet blir en Zantac-kopia, men den gissningen vill Lars Thunberg varken bekräfta eller dementera.
Ytterligare en produkt beräknas kunna lanseras under 1998, men den är han ännu mer förtegen om och vill inte ens berätta inom vilket terapiområde den är.


Samhällsekonomisk vinst
Lars Thunberg passar på att flirta lite med apotekspersonalen samtidigt som han för fram ett resonemang som endast i liten utsträckning, och först under den senaste tiden har diskuterats i Sverige.
? Jag tycker att apotekspersonalen är en underutnyttjad resurs i samhället, säger han. Genom att använda apotekspersonalens kunskaper mera kan man uppnå avsevärda vinster för samhället.
Det finns nämligen en samhällsekonomisk vinst i att använda receptfria läkemedel, menar Lars Thunberg, men det saknas någon som missionerar om detta i Sverige idag. Han är beredd att ta den rollen och han är övertygad om att andelen receptfria läkemedel kommer att öka i framtiden.
? Det är min tro och ambition att OTC-marknaden ska växa, säger han. Och den främsta drivkraften kommer vara att samhället faktiskt sparar pengar på det.
Genom ett högre användande av receptfria läkemedel menar Lars Thunberg att utnyttjandet av sjukvården kommer att minska vilket kommer att resultera i en besparing för samhället. Som exempel tar han herpes simplex och en aciklovirkräm som finns receptfritt i Danmark. Patienter med munsår orsakade av herpes får en föraning om att munsåret är på gång, de vet vad det innebär och ju snabbare behandlingen sätts in desto bättre blir resultatet. I Danmark kan patienten gå in på apoteket och köpa sin kräm snabbt och enkelt. Här i Sverige måste man först beställa tid hos en läkare, gå dit, betala läkarbesöket och gå med ett recept till apoteket.
? Hade den receptfria krämen funnits här hade samhället först sluppit kostnaden för ett läkarbesök, cirka 1 000 kronor, och sedan sluppit subventionera läkemedlet eftersom det säljs receptfritt, säger Lars Thunberg. Det är precis som med Clarityn idag. Tidigare krävdes det att man gick till läkare för att få det ? idag köper man det receptfritt. Kan vi hjälpa till att spara in några procent av dagens läkarbesök så är väl det fint.


Läkarna förlorar patienter
För patienterna blir det hela också en vinst, menar han. Eftersom man spar in på läkarbesöket som dels är besvärligt att boka och ta sig till och dels kostar pengar. Att man sedan inte får läkemedlen subventionerade tror han inte spelar så stor roll eftersom man ändå betalar de första 400 kronorna helt själv i alla fall i dagens system.
Själv har Lars Thunberg också tänkt att tjäna en del på ett ökat användande av egenvård. Han kan inte specificera sina eller bolagets förväntningar i kronor och ören, men han säger sig ha planer att på sikt introducera Antula Healthcare på börsen. Och det säger väl en del om ambitionerna.
Det hela ser alltså ut att vara vad man i affärskretsar kallar en ?win-win deal?, d v s att alla tjänar på affären. Staten sparar pengar, konsumenten sparar tid och i vissa fall även pengar och Antula Healthcare tjänar pengar. Men så är det naturligtvis inte ? alla tjänar inte på en ökad egenvård. I undantagsfall kan patienten bli förlorare eftersom den osubventionerade läkemedelskostnaden kan bli högre än
vinsten av det insparade läkarbesöket. Men framför allt är det läkarna som förlorar eftersom de går miste om ett antal patientbesök.
Nu tror inte Lars Thunberg att detta är något större problem eftersom läkarna redan idag är överbelastade och de flesta kommer därför sannolikt att ta emot en lägre belastning med glädje. Speciellt när det är ganska triviala fall som försvinner så att de istället kan koncentrera sig på lite allvarligare åkommor.
? Möjligen kan en del äldre läkare se det som ett hot att de förlorar sitt yttersta maktvapen, receptblocket, säger Lars Thunberg. Men jag tror att de yngre läkarna ser det som jag ser det. Dessutom ska man komma ihåg att receptfria indikationer alltid föreskriver korttidsbruk så det är ju inte fråga om behandling av kroniska tillstånd.


Ser aldrig läkemedlen
Antula Healthcare utmärker sig inte bara genom att de enbart satsar på receptfria läkemedel. Företaget är också helt unikt i sin uppbyggnad och organisation.
? Vårt företag har en helt ny organisationsform, säger Lars Thunberg. Antula Healthcare är uppbyggt som en virtuell organisation med ett fåtal personer i företagets kärna som sedan använder ett stort antal experter som arbetar som konsulter.
Företagsorganisationen innebär att de flesta traditionella funktioner i ett läkemedelsföretag som registrering, tillverkning och packning av produkter, annonsering och marknadsföring, försäljningsstyrka, ekonomifunktioner, patenthantering och inlicensiering ligger utanför företagets kärna och sköts av olika konsulter. Den centrala kärnan i företaget kommer, i princip, enbart att syssla med frågor kring strategi, koordination och marknadsföringsplanering.
? Ett läkemedelsföretag behöver ha många kompetenser och det är svårt för ett nystartat företag att ha alla, säger Lars Thunberg.
I motsats till de flesta andra läkemedelsföretag tänker alltså inte Antula Healthcare tillverka sina läkemedel själv. Istället ska man köpa rättigheterna till produkterna på den svenska marknaden och dokumentationen från befintliga läkemedelsproducenter i Sverige och övriga EU som sedan också ska sköta tillverkningen i Antula Healthcares namn.
? Kapacitetesutnyttjandet i de flesta fabriker i Europa är endast cirka 50 procent idag, säger Lars Thunberg. Det finns alltså gott om ledig produktionstid och det är inga problem att få någon att tillverka läkemedlen åt oss.
Just nu ligger Lars Thunberg i förhandlingar med Sveriges båda grossistföretag, KD och Tamro, om huruvida de skulle kunna hämta upp läkemedlen direkt hos lego-tillverkarna. På det viset kommer Antula Healthcare aldrig själva att hantera de faktiska läkemedlen.
? Om vi får som vi vill kommer vi aldrig se produkterna, säger Lars Thunberg. Jag menar, låt de som är proffs på att hantera läkemedel göra det.


Läkemedelsvärldens
Spice Girls?

Antula Healthcare är alltså ett läkemedelsföretag som representerar någonting helt nytt på den svenska läkemedelsmarknaden. Istället för att företaget växer upp kring en medicinsk forskning och en ny substans är idén att erövra en marknad med inköpta läkemedel i nya, egna förpackningar. Det framgår snabbt att det är betydligt mera ekonomi än medicin i Antula Healthcares ledning och man skulle kunna likna företaget vid läkemedelsvärldens Spice Girls.
Lars Thunberg skrattar åt jämförelsen och säger sig vara lite för gammal för att riktigt veta vad Spice Girls står för, men om man menar att man utgår från en bransch-idé om ett affärsområde och bygger upp en verksamhet eller ett företag som ska tjäna pengar på den idén är liknelsen riktig.
? Samtidigt tycker jag det är viktigt att framhålla att vår verksamhet inte skiljer sig nämnvärt från de receptfria avdelningarna på andra läkemedelsföretag, säger Lars Thunberg. De har t ex ingen forskning heller, de tillverkar inte alltid sina läkemedel o s v. Vår affärsidé bygger på en analys av OTC-marknaden som visat att det finns ett reellt behov av fler OTC-produkter i Sverige. Hade våra analyser visat att Sverige har en mogen och välutvecklad OTC-marknad så hade vi ju lagt ner den här idén, medan man i musikbranschen kanske inte hade gjort det.
? Är inte Spice Girls på väg ner förresten? Där slutar i så fall alla likheter, säger Lars Thunberg.