Annons

Annonsens påståenden
finns med i produktresumén

Anmäld: Schering PloughAnmälare: Hans Liedholm, Agneta Björck LinnéÄrende: Annons AeriusÄrendenr: W518/03Utgång: Friad

26 aug 2003, kl 10:57
0

Annons

Hans Liedholm och Agneta Björck Linné (LL) anmäler annonsen och uttrycken ?Växla till Aerius? samt ?Antihistaminet som ökar patientens förmåga att lösa praktiska problem?. LL menar att det saknas referens för påståendena som är oklara i sina betydelser. Finns det en egenskap hos Aerius som inte finns hos Clarityn? Är det därför man ska byta till Aerius? Om så vore fallet borde budskapet vara tydligare och stärkt med en referens.
Schering Plough menar att påståendet är klart formulerat, liksom betydelsen. Schering Plough menar att det finns en dokumenterad egenskap hos Aerius som kanske inte finns hos Clarityn och att det kan vara anledning till byte. Både i produktresumén och i Fasstexten för Aerius påpekas förmågan att lösa praktiska problem, vilket ej dokumenterats för Clarityn. Eftersom påståendet står i både Fass och produktresumén behövs ingen referens.
IGM går helt på Schering Ploughs linje, annonsens påståenden finns förankrade i gällande produktresumé och behöver därför ingen ytterligare referens. Schering Plough frias därför.n