Annons

Alla plåster är lika effektiva

Anmäld: PharmaciaAnmälare: NovartisÄrende: Marknadsföring Nicorette dagplåsterÄrendenr: W520/03Utfall: Fälld

26 aug 2003, kl 11:20
0

Annons

Novartis (N) anmärker på Pharmacias (P) formulering som förekommit i TV och press, att ?Nicorette dagplåster hjälper dina patienter fimpa nästa cigarett… utan att nikotin stör nattsömnen?. N menar att P på detta vis underlåter att berätta om eventuella abstinenssymptom genom att bara nämna eventuella biverkningar. Forskningsdata redovisas inte balanserat.
N tycker också att formuleringen ?Inget annat nikotinplåster ger rökare större chans att lyckas? är en indirekt jämförelse med andra nikotinplåster och P ska därför hänvisa till dokumentation som stödjer det påståendet. Formuleringen är vilseledande.
P bestrider anmälan och hänvisar till ett flertal studier för att stödja sin sak. P är också väl medveten om de problem som kan uppstå när man blandar samman biverkningar och abstinenssymtom. Slutligen kommer P fram till att det är vetenskapligt accepterat att inget nikotinplåster är bättre än något annat. Därför förstår läsaren att P jämför med samtliga plåster på marknaden.
IGM håller inte med P angående den indirekta jämförelsen med andra nikotinplåster, vilket IGM tycker är just en jämförelse. Någon fördel för Nicorette gentemot andra nikotinplåster finns inte beskriven i produktresumén. Enligt regelverket ska jämförelser alltid styrkas med dokumentation. P lämnar sådana referenser i sitt svar men inte i annonsen som därför strider mot artikel 10. Nicorette framställs som bättre än andra plåster. Därför blir meningen ?Inget annat plåster ger större chans att lyckas? försåtlig och vilseledande och strider mot artikel 4.
IGM finner att Pharmacia med annonsen har brutit mot regelverkets artikel 4 och 10 och därför ska betala en IGM-avgift om 60000 kr.n