Hem Taggar Sglt-hämmare

Tag: Sglt-hämmare

Nya rekommendationer för SGLT2-hämmarna

Efter en granskning av SGLT2-hämmarna, som används för behandling av diabetes typ 2, kommer EMA med nya rekommendationer för att minimera risk för diabetesketoacidos.
15 feb 2016, kl 11:23

Osäkert med långtidseffekt av SGLT2-inhibitorer

En ny studie tyder på att läkemedel med SGLT2-inhibitorer inte har någon skyddande effekt mot typ II-diabetes över tid.
1 feb 2016, kl 15:47