Hem Taggar Patientskadeutredningen

Tag: Patientskadeutredningen

Registrering av utbyte krävs av försäkringsskäl

För att läkemedelsförsäkringen ska gälla måste man kunna identifiera vilket läkemedel en patient använt. Om ett utbyte görs finns idag ingen garanti för att detta kan genomföras.
23 aug 2004, kl 13:02

Få förändringar för att förbättra patientskyddet

Det behövs ingen lagstiftning som reglerar möjligheterna att få ersättning när man fått biverkningar av läkemedel. Det anser patientskadeutredningen. Men utredningen får kritik av konsumentinstitutet Kilen.
21 apr 2004, kl 11:47