Posten ansvarar för Apotekets transporter

Det blir Posten som fram till 2007 får uppdraget att hitta de bästa och billigaste lösningarna för Apotekets transporter ut till kunderna.

23 mar 2004, kl 14:30
1

Annons

Posten kommer att ansvara för att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva transporterna från Apotek och Distansapotek till avtalskunder som vårdcentraler, sjukhus, veterinärer och tandläkare, men även till privatkunder.
– Posten ska utvärdera olika lösningar åt Apoteket och välja den bästa, även om det kan bli hos andra speditörer, säger Michael Camitz.
Redan i dag transporterar Posten läkemedel till runt 400 apotek för Kronans Droghandels räkning, samt till vårdcentraler, sjukhem och privatpersoner.
– Första steget i arbetet är att tillsammans med Apoteket kartlägga i detalj vilka krav på säkerhet och leveransservice som skall gälla, säger Pernilla Johansson, konceptchef för Posten logistiklösningar.
Det innefattar sånt som säkerhet för stöldbegärliga läkemedel, narkotiska preparat och kyltransporter.
Affären löper fram till 2007 och värderas till mellan en halv och en miljard kronor.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. Peter Norman Finansdepartementet tillhanda.

  Staten är med sina 57 hel- eller delägda företag Sveriges största företagsägare. Tre av dessa är börsnoterade. Företagen representerar stora värden och ägs ytterst gemensamt av svenska folket. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare.
  Posten Norden är ett av dessa statliga bolag och ägs till 60% av Svenska staten. Posten är därmed en stor offentlig arbetsgivare med tusentals anställda inom Postkoncernens olika bolag. Trots detta bryter Posten medvetet och öppet mot både YGL, EK samt en rad arbetsmiljö och arbetsrättslagar mm. Det senaste året har problemen inom statliga Postkoncernen uppmärksammats medialt och anställda har i ett flertal artiklar berättat om hur de mobbats, hotats och utsatts för vedergällning från arbetsledare och chefer då de framfört klagomål eller kritik mot missförhållandena på sina arbetsplatser. I artiklarna beskriver de anställda ett oacceptabelt psykosocialt arbetsklimat med dagliga trakasserier från chefer och arbetsledning. De berättar öppenhjärtigt om en vardag fylld av hot, våld, godtyckliga bestraffningar och systematiska trakasserier av anställda som anmäler arbetsskador eller påtalar brister i arbetsmiljön. Postens koncernledning har besvarat samtliga artiklar, rapporter och anmälningar med nya bestraffningar, i strid mot svensk, Europeisk och internationell lagstiftning.

  Anställda som framfört kritik eller krävt förändringar på sina arbetsplatser har tvångsförflyttats till andra arbetsuppgifter, avskilts från sina arbetskamrater, hotats med omplacering till mindre attraktiva arbetsplatser inom koncernen eller hotats med avsked för ?personliga samarbetssvårigheter? eller uppdiktade händelser. Andra har utsatts för systematisk psyk-mobbning med utfrysning från gemensamma aktiviteter, undanhållande av arbetsrelaterad information eller uteblivna personalförmåner tills de brutit ihop och ?frivilligt? lämnat sin tjänst. Det finns ett mycket tydligt och obehagligt mönster i de anställdas berättelser och många anställda upplever rädsla och ångest inför varje ny arbetsdag. Då jag själv anförtroddes uppdraget som lokalt skyddsombud inom Posten Logistik i Göteborg under våren 2010, beslutade jag att ta upp dessa problem med Posten Nordens dåvarande VD Lars g Nordström. Nordström fick under drygt ett halvårs tid personlig och löpande information om de oacceptabla och omfattande arbetsmiljöproblem som rådde inom koncernen, men avstod trots påstötningar ifrån att besvara de rapporter som inkom till bolaget.

  Nordström?s avståndstagande innebar att allvarliga incidenter /olyckor eller arbetsrelaterade psykosociala problem istället tolkades som accepterade inom koncernen och tystades ned på de lokala arbetsplatserna. Tystnaden kring problemen innebar att ovan nämnda förhållanden ej heller kom till arbetsmiljöverkets eller andra myndigheters kännedom, ej rapporterades in i koncernens egen arbetsskadestatistik och därmed heller aldrig kom till HR avdelningens kännedom.

  Bara i de fall som jag själv anmält till AMV, Do och DI, har Posten
  brutit mot en lång rad lagar och föreskrifter, men mörkertalet är troligen mycket stort och många lider i det tysta av rädsla för vedergällning från arbetsgivaren om de uppmärksammar arbetsgivaren på problematiken.

  Arbetsgivaråtgärder av detta slag står dock i strid med artikel 19 i FN?s deklaration av de mänskliga rättigheterna där det fastslås att var och en har rätt till åsikts och yttrandefrihet. I vår gällande regeringsform från 1974 klargörs i andra kapitlets första paragraf dessa grundläggande fri- och rättigheter i sex punkter.

  Yttrandefriheten kommer som punkt 1:
  “Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
  1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripande

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng