Annons

Nya EU-regler för läkemedelsinformation

EU-kommissionen har godkänt ett förslag om nya regler för information om
receptbelagda läkemedel. Reglerna begränsar vad läkemedelsföretagen får
informera allmänheten om.

12 okt 2011, kl 13:15
0

Annons

De nya reglerna sätter, enligt kommissionen, patienternas rättigheter, intressen och säkerhet först men stärker kontrollen av godkända läkemedel samtidigt. EU-kommissionen påpekade att eftersom patienterna blir allt mer intresserade av att lära sig mer om vilka läkemedel de tar, samt söker efter information om dessa på internet, blir behovet av att vara tydlig i informationen allt viktigare.

Förbudet mot reklam för receptbelagda läkemedel finns kvar i de nya reglerna. Information om läkemedel tillåts bara på särskilda ställen, som på etiketten och inne i förpackningen, information om priser och kliniska prövningar, samt bruksanvisning. Enligt de nya reglerna ska läkemedelsinformation bara tillåtas via begränsade kommunikationskanaler, som till exempel registrerade webbplatser.  

Läkemedelsverket har tidigare kritiserat förslaget med att läkemedelsinformation ska granskas innan den publiceras.
– Det är grundlagsvidrigt att förhandsgranska information, det är censur. Vad jag har förstått så innehåller det nya förslaget ingen förändring på den punkten, säger Christer Backman, EU-koordinator vid Läkemedelsverket, som ännu inte hunnit läsa förslaget i sin helhet.

Flera läkemedelsföretag uttryckte enligt nyhetsbyrån Reuters besvikelse över förslaget, och sade att den som söker information om sitt läkemedel bör kunna hitta det på sitt eget språk och på ett enkelt sätt.

Förslaget ska diskuteras i Ministerrådet redan under oktober.