Annons

Ny version av GPP

Den nya reviderade versionen av ?God apotekssed? fokuserar på apotekens roll inom hälso- och sjukvården.

17 jun 2015, kl 09:28
0

Annons

Apotekarsocieteten och Sveriges apoteksförening har arbetat fram en ny reviderad version av ”God apotekssed”, GPP, som ska vara ett redskap i apotekens kvalitetsarbete. GPP fungerar bland annat som ett stöd att använda när det förekommer oklarheter för regelverk i det praktiska farmaceutiska arbetet.

Den nya versionen har bland annat fokuserat på att apoteken är en viktig del inom hälso- och sjukvården och att ett gemensamt samarbete ska leda till höjd patientsäkerhet, förbättrad rådgivning och läkemedelsanvändning. Ett helt nytt kapitel om just sjukvårdsfarmaci har tillkommit.

Den branschgemensamma första svenska GPPn antogs hösten 2011 och dokumentet är baserat på en internationell standard utarbetad av bland andra WHO, och den internationella farmaceutfederationen, FIP.

GPP är från början en förkortning för Good Pharmacy Practice