Annons

Multaq får begränsad subvention

Läkemedlet Multaq mot förmaksflimmer har fått begränsad
subvention av TLV. Subventionen gäller då preparatet används som
tilläggsbehandling vid icke-permanent förmaksfilmmer.

21 maj 2010, kl 12:28
0

Annons

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TILV, har beslutat att Multaq (dronedaron) ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 18 maj. Medlet används som behandling vid förmaksflimmer. Subventionen är begränsad och gäller enbart då Multaq används som tillägg till standardbehandling, ofta betablockerare och blodförtunnande medel, vid icke-permanent förmaksflimmer.

Patienter som berättigas till subvention ska också ha minst en av riskfaktorerna; tidigare stroke eller TIA, hypertoni, diabetes, hjärtsvikt (ej instabil eller klass II eller IV) eller är över 75 år gamla.