Annons

Profilbild

Prof Björn Beerman och Dr Lennart Forslund

Läkemedelsverket följer bara lagen

Läkemedelsverket följer den lagstiftning som riksdagen har beslutat. Av den framgår att vaccinationskampanjer mot infektionssjukdomar inte är förbjudna (21 a § tredje stycket läkemedelslagen). Den av riksdagen uppställda regeln ändras eller inskränks inte av att regeringen ger ett exempel på en kampanj i sin proposition. Om Thomas Nihlén är missnöjd med hur lagstiftningen har utformats […]