Mikael Hoffmann

Mikael Hoffmann

Läkare, chef för stiftelsen Nepi

Varför särskilja läkemedel från annan behandling?

Läkemedel och läkemedelsmarknaden beskrivs ofta som något unikt. Något separat från hälso- och sjukvård i övrigt, och för den delen från samhället i övrigt. Utmaningarna och frågeställningarna beskrivs som speciella. Paralleller med andra företeelser ses sällan som relevanta. Men i själva verket är det förstås tvärt om. Läkemedel är bara en av många olika behandlingar, […]

Vad vill apoteken egentligen med receptexpedieringen?

Det går inte att undvika att vara uppriktig. Jag kliar mig i huvudet. Jag förstår inte riktigt. Å ena sidan agerar apoteksaktörer kraftfullt för att få utveckla nya – och särskilt ersatta – apotekstjänster. Å andra sidan finns missnöje i varje fall hos apoteksaktörer kring förslag från Nya apoteksmarknadsutredningen på kravet att enbart legitimerad personal, […]

Det är inte lätt att samverka om vi inte är överens om roller

Stiftelsen Nätverket för läkemedelsepidemiologi, NEPI, har under 2015 och 2016 genomfört ett projekt som vi kallar ”Samverkansprojektet” där syftet har varit att redovisa en diskussion mellan patienter och berörda yrkesgrupper – apotekare, läkare, receptarier och sjuksköterskor – kring vilka hinder de ser i läkemedelskedjan och vad som kan göras åt dessa hinder. Något som förvånat många som läst rapporten är […]

Därför är ordens betydelse så viktig

Ett ord betyder så mycket. Problemet är förstås om det betyder olika saker för olika individer – eller yrkesgrupper. Om ett ord betyder en sak inom farmaci och apoteksverksamhet och en annan i dagligt tal och kanske en tredje sak inom hälso- och sjukvård, hur ska vi då kunna förstå varandra? Hur ska vi då […]

Ser vi att vi inte ser varandra?

Apoteksverksamhet förstår inte vård och vården förstår inte apoteksverksamhet. Jag får många sådana tankar när jag lyssnar på avslutningen av Läkemedelsvärldens frukostseminarium med apoteksutredaren Åsa Kullgren i maj. Ett sådant övertydligt exempel är när expedierande farmaceut har problem med ett specifikt recept och därför behöver nå vården. Frågan som dyker upp är då den traditionella: […]

Gemensam lista inget självklart alternativ

I dag instämmer alla i krav på en samlad läkemedelslista. Men förslag om samlad läkemedelslista är inget nytt. Projektet PALL (Patientens läkemedelslista) lämnade förslag för över tio år sedan. Föregångaren till samlad läkemedelslista, ”Nationell ordinationsdatabas, NOD”, initierades 2009 och skulle vara i drift 2012. Utredningen SOU 2015:32, Nästa fas i e-hälsoarbetet, utredde frågan om lagstiftning […]

Många skäl att tjänster på apotek inte tar fart

Vad är innebär det egentligen att visa intresse för farmaceuters kunskap och kompetens? Jag ställer mig den frågan eftersom jag fascineras lite grand av den återkommande rapporteringen kring pilotstudier, studier och utveckling av nya tjänster på apotek i Läkemedelsvärlden, Svensk farmaci och Dagens Apotek. Den som läser detta får lätt intryck av att farmaceuters kompetens […]

Apotekens ersättning ? mer än handelsmarginal

I början av januari startade Apoteket AB en kampanj kring kosttillskott med ett pressmeddelande som var direkt felaktigt och en utformning av kampanjen som Livsmedelsverket senare har kritiserat. Som en reaktion skrev jag en debattartikel i Dagens Medicin om att apoteken måste välja spår. Vill de utveckla läkemedelsnära tjänster i samverkan med hälso- och sjukvården […]

Det mest intressanta lyfts inte fram

Jag läser regeringens direktiv till den nya apoteksutredningen ”Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, Dir. 2015:118”. Det som slår mig är hur olika intressenter och mediekanaler lyfter fram det som ses som mest positivt utifrån deras perspektiv, men hur nästan ingen lägger en enkel länk direkt till direktivet. Varför är det så? Är […]

Utsättning: Frågan som Läkemedelsverket glömt

När jag frågar studenter på de tidiga terminerna av läkarprogrammet vilka rubriker som saknas i FASS-texter brukar svaret komma efter en kort stund av tystnad: ”Hur man ska sluta med behandlingen.” Märkligt nog är reaktionen normalt helt annorlunda när jag ställer den här frågan till färdiga läkare – och för den delen färdiga farmaceuter. Då […]

Dags för dialog om arbetssätt och ansvar

Jag sitter och funderar. Det måste vara oerhört frustrerande att expediera läkemedel till en kund med många samtidiga läkemedelsbehandlingar. Många olika recept på ibland samma läkemedel. Oklart om ett giltigt recept fortfarande är ett läkemedel som ska tas av patienten. Jaha, kanske dosen är ändrad? Och förstår hen att läkemedlet jag nu byter ut till […]

Patienten glöms bort i utbytesystemet

Mitt i sommarstiltjen skrek kvällstidningen ut ”fick fel medicin på apotek – hamnade på sjukhus”. Istället för att få furosemid som receptet gällde fick kunden glibenklamid på apoteket. Efter att ha tagit glibenklamid ett tag så mådde kunden illa, benen svullnade och ett besök på akuten ledde till fem veckors vårdtid. Reaktionerna lät inte vänta […]

Läkemedel är inte vilken vara som helst

Läkemedel kan göra nytta men kan också skada. Balansen är positiv om läkemedel används som avsett men risken för skada kan snabbt ta överhanden vid felaktig användning. Var och hur läkemedel säljs påverkar antagligen hur allmänheten uppfattar dem. Ett politiskt beslut togs i samband med omregleringen som innebar att vissa receptfria läkemedel nu får säljas […]

Generiska tankar

Att kalla saker vi sitt rätta namn är inte alltid lätt. Det är särskilt svårt när man inte är överens om vad som är rätt namn. Eller när rätt namn är rätt i en situation, men fel i en annan. Det generiska substansnamnet, INN-namnet, är det namn på ett läkemedel som idag normalt används i […]

Säkert osäker

Alla våra beslut fattas på mer eller mindre osäker grund. Vi är bara så vana vid det i vardagen att vi inte ser det. I andra situationer bemödar vi oss mer att beskriva och hantera osäkerheten. För läkemedel gäller det särskilt nytta i förhållande till risk vid Läkemedelsverkets beslut om marknadsföringsgodkännande av läkemedel. Även Tandvårds- […]

Delat ansvar kräver delad avvikelsehantering

Plötsligt studsar jag till. På skärmen lyser rubriken ”Receptarie missade förskrivarfel”. Jo, jag förstår att Läkemedelsvärldens läsare i huvudsak är farmaceuter och inte läkare, sjuksköterskor med särskild förskrivningsrätt, barnmorskor, tandläkare eller tandhygienister (som alla kan skriva recept på alla eller bara vissa läkemedel). Och jag förstår naturligtvis att det är ett fel när kontrollrutiner på […]