Fördjupning – Reportage

Omregleringen var helt ideologisk

Privatisering var målet menar forskare.

Få av regeringens mål med omregleringen uppfyllda

Fem år efter omregleringen är det bara ett av regeringens mål som är uppfyllt.

Omregleringen kostar minst 500 miljoner kronor per år

Socialminister Göran Hägglund brukar nämna att staten fick intäkter på 5,9 miljarder kronor under omregleringen. Men då nämner han inte vad omregleringen kostat.
1

Saknas prisuppgift på nätet

Det går inte att via nätet jämföra priset på till exempel malariamedel mellan apotek.
1

Högt pris för fri prissättning

Apotekens påslag på läkemedel mot hudcancer eller hepatit C skiljer över 1000 procent.

Samarbeten viktiga för Medivir

I en bransch som mestadels präglas av neddragningar skiljer Medivir ut sig. Nu har företagets hepatit C-läkemedel godkänts.

Stor tilltro till det lilla

Trots att antalet godkända nanoläkemedel är få är tilltron och förhoppningarna stora.

Pfizers frieri föll platt

Även det slutliga budet nobbades av Astrazeneca. Men kan de oroliga andas ut nu?
Annons

Tillgång till det inte godkända

Innan nya läkemedel godkänns kan de sjukaste att få tillgång till behandlingen i förtid.

Apoteken nobbar datorstöd

Använder inte gratis datorstöd för att kontrollera riskfyllda kombinationer.
1

I skuggan av Pandemrix

GSK utvecklar nya vaccin samtidigt som man försöker hitta en förklaring till narkolepsin.

Fler läkemedel utanför

Patienterna förlorare när läkemedel inte får bytas ut. Nu höjs kraven på bättre reglering.

Omtvistad kolesteroljakt

Debatten om statinerna accelererar. Livräddare, onödiga eller rent av farliga?
1

Tvärvetenskapligt för bättre användning

Tillsammans ska sex yrkesföreningar förbättra primärvårdens läkemedelsanvändning.

Vården tackar nej till ointressanta prövningar

En förklaring är att de kliniska prövningarna inte är tillräckligt intressanta.

Marijuana på apotek

Efter ett regeringsbeslut börjar apoteken i Uruguay att sälja marijuana i april.