Fördjupning – Intervju

Mouna Esmaeilzadeh om att kunna förhindra sjukdomar

Hon tror att det går att leva länge och friskt.
30 jan 2013, kl 15:31

Helena Nilsson om att navigera bland regelverken

Helena Nilsson hjälper företag med regelverken.
17 dec 2012, kl 10:03

Johan Fastbom om att envetet arbeta med en fråga

Johan Fastbom om äldre och deras läkemedel.
1 nov 2012, kl 14:33

Tomas Salmonson om nya sätt att godkänna läkemedel

Tomas Salmonson menar att det behövs nya tankesätt.
15 okt 2012, kl 08:00

Kristina Niemi om apoteksanställdas försämrade arbetssituation

Kristina Niemi är bekymrad över den ökade stressen på apoteken.
21 aug 2012, kl 10:55

Pia Forsberg om fästingar som egentligen inte är så farliga

Sedan 2006 har 4?000 fästingar samlats in i Sting-studien från ett 60-tal vårdcentraler i Sverige, Åland och Norge. Målet är 10?000 fästingar, inklusive blod vid bittillfället och tre månader senare, samt frågeformulär...
4 jun 2012, kl 18:10

Martin Svensson om innovation som ett sätt att erbjuda alla en bra vård

Trots att han inte själv ser sig som entreprenör, medger han att han är innovativ och tycker om att utveckla och driva nya projekt. Redan under studietiden i Uppsala startade han 2005...
4 jun 2012, kl 17:47

Varför är GPP så okänt?

Kanske ett svenskt dokument inte behövs?– Det kan man inte säga eftersom det ännu inte används. Men det behövs, anser jag. Det finns alltid ett glapp mellan föreskrifter och hur det ser...
4 jun 2012, kl 17:41

Henrik Lindman om vikten av att berätta om både effekt och biverkningar

Internationella studier visar att följsamhet (adherence) kan vara ett stort problem vid läkemedelsbehandling vid långvariga eller kroniska sjukdomar. Men kan dålig följsamhet vid adjuvant hormonterapi för att förebygga återfall i bröstcancer vara...
25 apr 2012, kl 15:16

Göran Hägglund om problem som dyker upp längs med vägen

På en tiogradig skala placerar socialministern sig själv på 8,5 för att illustrera hur nöjd han är med omregleringen av apoteksmarknaden. Målet med fler apotek och försäljnings-ställen av receptfria varor, samt bättreöppettider,...
25 apr 2012, kl 13:35

Var det så genomtänkt?

– Jo, det är klart det var genom-tänkt. Men det finns ju en svårighet när alla gör sina marknads- och handelsutredningar samtidigt. Det innebär ju att man ibland kan få den här...
25 apr 2012, kl 13:31

Hur har tillgängligheten blivit sämre?

– Jag skulle säga att tillgängligheten trots fler apotek och bättre öppettider blivit sämre, för vad hjälper fler apotek när preparaten som patienterna ska hämta inte finns inne. Det är många kollegor...
14 mar 2012, kl 16:23

Inger Nordin-Olsson om dålig kvalitet i äldres läkemedelsbehandling

I sina tidigare arbeten både som distriktsläkare och verksamhetschef med uppdrag för äldreboenden och i hemsjukvård, såg Inger Nordin-Olsson allt fler fall av läkemedelsbehandling som bara fortsatte, med dålig klinisk förankring, utan...
14 mar 2012, kl 13:10

Anders Ekblom om hur en virtuell organisation ska göra Astrazeneca bättre

I år, 2012, satsar Astrazeneca runt 4,5 miljarder dollar på forskning. Men man satsar också lika mycket på att köpa tillbaka egna aktier för att höja värdet på den egna aktien. Är...
12 mar 2012, kl 15:00

Marcus Lind om säkrare dosering av blodförtunnande medicin

Kvaliteten på Waran-behandling mäts på hur lång tid (TTR, time in therapeutic range) patienten ligger inom det önskade INR-intervallet 2-3 (INR, International Normalized Ratio, kvoten mellan koagulationstiden för patientprovet och normal koagulationstid).INR-värdet...
30 jan 2012, kl 13:03

Lena Hallengren om varför omregleringen har misslyckats

Lena Hallengren tycker att det var ett felaktigt beslut att omreglera apoteksmarknaden. Samtidigt inser hon att det är svårt att backa bandet och göra det ogjort.– Jag är inte glad över att...
30 jan 2012, kl 12:47