Annons
T-celler skyddade även mot nya virusvarianter

T-celler skyddade även mot nya virusvarianter

T-cellsimmunitet mot ursprungsformen av covid-19 ger enligt en studie lika gott skydd mot muterade varianter.

9 mar 2021, kl 14:00
0

Annons

T-cellsimmunitet kan fortsätta att skydda även mot muterade virusvarianter som antikroppar mot ursprungsviruset inte rår på. Det rapporterar en forskargrupp vid La Jolla institute for immunology i Kalifornien, USA. Studien är publicerad på en preprintserver och ännu inte i en publikation med vetenskaplig förhandsgranskning.

”Våra resultat ger positiva nyheter mot bakgrund av den berättigade oron över hur sars-cov2-varianter kan påverka ansträngningarna för att kontrollera och eliminera pandemin”, skriver forskarna.

T-cellsimmunitet kompletterar antikroppar

De pekar på att flera nya varianter enligt studier inte bara tycks sprida sig lättare. Dessutom har en del varianter kopplats till minskad känslighet för neutraliserande antikroppar mot ursprungsvarianten av coronaviruset från Wuhan i Kina. Det kan minska befintliga vacciners effektivitet och öka risken att bli sjuk igen trots att man redan haft covid-19.

Därför är det, menar de, angeläget att studera hur en annan viktig del av immunförsvaret – t-cells-immunitet – påverkas av att coronaviruset muterar. T-celler är vita blodkroppar som försvarar kroppen mot sjukdomsframkallande mikroorganismer. Under en virusinfektion lär sig vissa t-celler att känna igen aminosyrasekvenser på viruset. De blir till minnes-t-celler som söker upp och dödar infekterade celler. Träffar man på viruset igen aktiveras dessa t-celler.

T-cellsimmunitet kompletterar antikropparna och är också bredare eftersom antikroppar riktas mot ett specifikt protein medan t-celler känner igen ett större område på viruset. I fjol publicerade bland andra svenska forskare uppmärksammade resultat som visar att t-cellsimmunitet har en roll i skyddet mot covid-19.

Studerade fyra varianter

I den nu aktuella studien studerade forskarna t-cellsaktivitet mot den brittiska, sydafrikanska, brasilianska och den kaliforniska varianten av coronaviruset. De använde blodprover från två olika grupper av personer. Den ena bestod av 11 personer som hade haft bekräftad covid-19 och tillfrisknat innan de nu aktuella nya varianterna av viruset började dyka upp.

Och den andra gruppen var 19 personer som vaccinerats med något av de två befintliga mrna-vaccinerna mot covid-19 från Pfizer/Biontech eller Moderna. Än så länge är dessa vacciner baserade enbart på ursprungsformen av viruset.

Forskarna analyserade i en rad experiment hur t-celler från tillfrisknade och vaccinerade personer reagerade på de fyra virusvarianterna. De mätte aktiviteten av två typer av t-celler, CD4+ och CD8+. Resultaten visade sammantaget att t-cellssvaren ”inte påverkades avsevärt av mutationerna hos sars-cov2-varianterna”. Detta gällde både dem som varit sjuka och de som blivit vaccinerade.

Därför kan t-cellsimmunitet, menar forskarna, bli till hjälp mot pandemin. Visserligen hindrar t-cellerna inte att man smittas och blir sjuk. Men de kan göra att sjukdomen blir mildare. På så vis blir t-cellsimmunitet en andra försvarslinje. T-cellerna kan ta itu med muterade virus som undkommer neutraliserande antikroppar och ”begränsa allvarligheten de fall av covid-19 som orsakas av varianter”.