Fördjupning – Reportage

Sköta sig själv eller köpa av andra

Många landsting funderar på att sköta sjukvårdsfarmacin på egen hand.

Styckförsäljning på prov

Ska minska slöseriet av läkemedel. Men apotekarna är skeptiska.

Tidig behandling tros vara nyckeln

Att sätta in biologiska läkemedel tidigt kan vara tricket vid reumatoid artrit.

Utredning ska inte drunkna i valrörelsen

Bra förslag som bör verkställas snabbt, helst utan remissrunda ansåg paneldeltagarna.

Reklam för vaccin i väntan på TLV

När landstingen avvaktar vänder sig företaget till allmänheten.

Onödiga skillnader i hälsa

Skillnaderna i hälsa är stora men behandling med läkemedel densamma.

Fortsatt skilda regler för preventivmedel

Landstingen kan inte enas. Subvention av preventivmedel fortsätter att se olika ut.

Nödvändigt med nya sätt för finansiering

Processen kring antibiotika måste ändras om företag ska satsa menar John Rex.

Många hinder för antibiotikaforskning

Pipeline ekar tom och resistensen breder ut sig. Är antibiotikans era förbi?

Stegvist ska ge snabbare utdelning

Lägre kostnader och snabbare tillgång till behandling är förhoppningarna.

Den osynliga skillnaden

Behövs apotekare när apoteken söker farmaceuter?
1

Skeppsapotek får inte fyllas på i svenska hamnar

Alla fartyg måste ha ett apoteksförråd. Men svenska regler sätter käppar i hjulet.

Dosaktörer saknar ordningsman

Stökig start för nya leverantörer som delvis skyller på Apoteket AB.

Den felsydda behandlingen

Framgång för skräddarsytt mot cancer men forskare efterlyser bredare behandlingar.

Tror på fler vaccinerade

Runt 80 procent av landets flickor vaccineras mot HPV. Men siffran är lägre bland äldre och SMI hoppas att vaccineringarna ska öka.

Småpengar för förskrivning

Motivation eller korruption? Åsikter om bonus för förskrivning går isär.