Annons

Månads arkivering oktober 2013

Sänker priset på sildenafil

2

Förra veckan skrev tre läkare en debattartikel om att priserna på receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen kan variera eftersom det råder fri prissättning för dem. Som exempel tog artikelförfattarna generiskt sildenafil, där priset på samma förpackning kostade 300 kronor hos den apotekskedja som var billigast och 1 139 kronor hos den dyraste apotekskedjan. 

Apoteket AB, som var dyrast, sänker nu priset till 300 kronor för en förpackning Sildenafil Accord med tolv tabletter á 50 mg, skriver tidningen Svensk Farmaci. Anledningen till det höga priset är enligt kommunikationschefen Eva Fernvall att företagets sortimentsansvariga inte hängt med när patentet på Viagra upphörde. 
– Vi har inte hängt med i priserna och skälet till det är att dels har detta skett på väldigt kort tid och dels har det varit väldigt många olika nya leverantörer, säger hon till tidningen.

I debattartikeln krävde läkarna bland annat att apotekens priser för läkemedel utanför förmånen ska vara offentliga och lätta att jämföra. 

Återkallas på grund av tillverkningsbrister

0

MHRA, den brittiska läkemedelsmyndigheten, gick på torsdagen ut och bad apotek, sjukvård och grossister att returnera förpackningar av fem receptbelagda läkemedel tillverkade av Wockhardt. 

Men det är endast en försiktighetsåtgärd, menar myndigheten. Anledningen till att läkemedlen återkallas är MHRA fann brister i tillverkningen av de läkemedel som produceras i Wockhardts fabrik i Chikalthana, Indien. Man arbetar nu med att lösa problemen.

Men det handlar inte om en indragning på patientnivå. Patienter som äter läkemedlen ska alltså inte sluta eller lämna tillbaka dem till apoteken. Det finns enligt MHRA inga tecken på bristande kvalitet hos de läkemedel som sålts i Storbritannien. Tio andra läkemedel som tillverkas i Chikalthana kommer fortfarande att lämnas ut till patienter i landet, då myndigheten bedömer att nyttan med dessa läkemedel överstiger risken för bristande kvalitet.

De läkemedel som påverkas av återkallelsen är smärtstillande och diabetesläkemedel.

När svenska Läkemedelsverket fick informationen om återkallelsen kontrollerade man hur det ser ut i Sverige med de aktuella läkemedlen.
– Vi har inte hittat någon av dessa eller snarlika produkter på den svenska marknaden, säger Tor Gråberg, chef för inspektionsenheten vid Läkemedelsverket.

BMJ nobbar tobaksindustrin

0

Det kommer inte längre att publiceras studier som är helt eller delvis finansierade av tobaksindustrin i BMJ, Thorax, Heart och BMJ Open. Det meddelar chefredaktörerna för tidskrifterna i en ledare.

2003 valde tidningsgruppen att fortsätta publicera studier finansierade av tobaksbolag. BMJ menade att man var passionerat emot tobak, men att man förespråkade vetenskap och debatt och att förbjuda sådana studier skulle vara mot vetenskapen. Nu har man ändrat sig.

Anledningen till det ändrade beslutet är att tobaksbolagen använt sig av forskning för att medvetet främja okunskap och på så sätt kunna optimera försäljningen av tobaksprodukter. Artikelförfattarna menar att tidskrifter omedvetet spelade en roll i att upprätthålla okunskapen och därför väljer man nu att inte längre publicera dessa studier.

Ett argument emot ett förbud är att så länge finansieringen är tydlig kan läsarna själva avgöra hur mycket de vill lita på resultatet. Men BMJ-gruppens chefredaktörer menar att det ofta är omöjligt att upptäcka forskningsfusk och att forskningen kan påverkas av finansieringskällan på många sätt.

I och med förbudet följer BMJ-gruppen bland annat Plos Medicine, som sedan tidigare haft ett förbud mot tobaksbolagsfinansierade studier.

Färre biverkningar med tidigare vaccination

0

Vid vaccination mot mässling finns en liten risk för feber och feberkramp i sju till tio dagar efter vaccinationen. Forskare har undersökt om barnets ålder vid vaccinationstillfället kan påverka den risken.

Studien, som är publicerad i Jama Pediatrics, har undersökt data från 840 348 amerikanska barn i åldrarna 12 till 23 månader som blivit vaccinerade mot mässling mellan 2001 och 2011. Forskarna undersökte förekomsten av feber eller feberkramp under en uppföljningsperiod på 42 dagar. 

Resultaten visade att barn mellan 16-23 månader hade en högre risk att få feber eller feberkramp efter vaccination än barn som var mellan 12-15 månader gamla vid vaccinationstillfället. Det vaccin som förutom mässling, påssjuka och röda hund även innehåller immunitet mot vattkoppor, MPRV, hade en högre risk för feberbiverkningar än MPR-vaccinet. 

Forskarna påpekar däremot att risken för feberkramp totalt sett är låg, färre än 1 per 1000 injektioner, även när det ges till barn äldre än 15 månader. Flera av forskarna tillhör Kaiser Permanente, USA:s tredje största privata vårdkedja.

I Sverige vaccineras barn med MPR-vaccinet vid 18 månader. Socialstyrelsen uppmärksammade i en rapport till regeringen att det kan bli aktuellt med tidigare vaccinering för att minska risken för smittspridning av mässling.

Läs mer i Jama.

Preventiv behandling ökade inte riskbeteende

0

2011 kom en studie som visade att preventiv antiretroviral behandling minskade smittöverföring till hiv-negativa personer i ett förhållande med en hiv-positiv person. I en ny studie publicerad i The Lancet Infectious Diseases har det sexuella riskbeteendet hos par där bara ena partnern var hivsmittad studerats.

Forskarna jämförde hur ofta de 3 163 heterosexuella paren hade oskyddat sex 12 månader innan studieresultaten blev kända och 12 månader efter. Samtliga deltagare fick preventiv läkemedelsbehandling och rådgivning om hur riskerna kan minskas.

Enligt studien hade de hiv-negativa personerna oskyddat sex i snitt 59 gånger per 100 personmånader under de 12 månaderna innan studieresultaten var kända, och i snitt 53 gånger per 100 personmånader under 12 månader efter.

Även innan studieresultaten från 2011 var kända såg forskarna en minskning av sexuellt riskbeteende hos studiedeltagarna, vilket enligt forskarna kan bero på rådgivningen. 

Det fanns däremot en liten ökning av oskyddat sex utanför förhållandet, men den gav inte fler sexuellt överförbara sjukdomar eller oönskade graviditeter.

Forskarna drar slutsatsen att preventiv läkemedelsbehandling mot hiv inte ökar sexuellt riskbeteende. Studien är finansierad av Bill and Melinda Gates Foundation och the US National Institute of Mental Health.

Uppåt för rysk läkemedelsmarknad

0

Ryssland fortsätter vara ett av de mest intressanta länderna i den växande europeiska regionen för läkemedelsbolagen. Det skriver Business Monitor International i en rapport, enligt Pharmatimes.

Enligt rapporten beräknas försäljningen av läkemedel öka med 11 procent i år, från 145 miljarder svenska kronor under förra året till nästan 160 miljarder kronor.  Även de totala sjukvårdsutgifterna väntas öka med 12.1 procent till 850 miljarder kronor.

Det förväntas en viss nedgång på kort sikt, då konsumtionen väntas gå ner. Men på lång sikt kommer Rysslands åldrande befolkning och ökande sjukdomsbörda att driva på läkemedelsutgifterna i landet.

Positivt för medel mot högt LDL

0

Det är den monoklonala antikroppen alirocumab som i studier visat sig kunna sänka nivåerna av LDL. Alirocumab utvecklas av Regeneron Pharmaceuticals och Sanofi och tillhör en ny typ av kolesterolsänkande medel som ges genom injektion.

I en mindre fas III-studie på 100 patienter med förhöjda kolesterolvärden som företagen presenterat undersöktes effekterna av alirocumab jämfört med kolesterolsänkaren ezetimibie från Merck. Enligt företagen sjönk LDL-värdena med 47 procent hos de patienter som tog injektioner med alirocumab varannan vecka under en 24-veckors period. Hos de patienter som tog 10 mg dagligen under samma period sjönk LDL-nivåerna med 16 procent.

Enligt företagen väntar man på resultat från ytterligare elva kliniska studier och beroende på resultaten från dessa hoppas man kunna ansöka om godkännande under 2015.

Alirocumab verkar genom att blockera proteinet PCSK9 och liknande läkemedel utvecklas också av bland andra Amgen.
 

Får kritik för att överdriva siffror

0

Sveriges Farmaceuters ordförande Thony Björk får kritik från läkarhåll för felaktiga siffror gällande antal fall av läkemedelsskador.
– Jag har hämtat siffrorna från det material som SKL och socialdepartementet tog fram till den nationella läkemedelsstrategin, säger han.

I debattartikel på svt.se skrev Thony Björk, ordförande i Sveriges Farmaceuter, i förra veckan om problemet antal läkemedelsrelaterade skador i Sverige. Han framför i artikeln att läkemedelsrelaterade problem skördar 3 000 liv om året och att mellan 6 och 16 procent av alla som läggs in på sjukhus gör det på grund av problem relaterade till läkemedel.

Men läkarna Mikael Hoffmann och Staffan Hägg menar i en replik att Thony Björk inte anger korrekta tal och att de läkemedelsrelaterade skador som skulle kunna undvikas är betydligt färre. Enligt dem framgår det av strategin att bara 1 till 4 procent av inläggningarna som berodde på läkemedelsrelaterade problem hade kunnat förebyggas. Vidare skriver det att det i siffran 3 000 dödsfall per år även ingår fall som inte hade kunnat förebyggas. Tar man bort dessa rör det sig istället om ungefär 400 dödsfall per år, vilket framgår av studien som NLS bygger sin slutsats på.

Thony Björk menar att hans avsikt var att väcka debatt om läkemedelsrelaterade problem.
– Visst, det stor skillnad mellan 400 och 3 000 och självklart ska det vara korrekta uppgifter. Vad som är estimerat av SKL och socialdepartementet det vet jag inte och jag har full förståelse för om forskarna som känner till grundmaterialet gör en annan analys. Men min mening är att ett enda läkemedelsrelaterat dödsfall är ett för mycket.

Enligt Staffan Hägg och Mikael Hoffmann är det viktigt att skilja på negativa följder av läkemedelsbehandling som går att förebygga och de som inte gör det. De har svarat på hasn förklaringar i ytterilgare en replik.
 

Jönköping vaccinerar mot rotavirus

0

Landstinget i Jönköping kommer att erbjuda barn kostnadsfri vaccinering mot rotavirus och vaccin mot hepatit B från och med januari 2014.

Tidigare i år har landstinget i Stockholm meddelat att de från och med årsskiftet kommer att erbjuda gratis vaccin mot rotavirus till barn. I Sverige är två vaccin mot rotavirusinfektion godkända, Rotarix och Rotateq. Rotarix ingår i högkostnadsskyddet.

Smittskyddsinstitutet ska under hösten presentera ett kunskapsunderlag som ska ligga till grund för ett beslut om Sverige ska börja vaccinera mot rotavirusinfektion nationellt.
 

Statistikinsamling blir bristfällig

0

När landstingen nu kan organisera sin läkemedelsförsörjning på egen hand riskerar insamlandet av statistik att bli bristfällig. I ett brev till socialdepartementet skriver Apotekens Service AB att de många nya lösningarna för läkemedelsförsörjning kan utgöra ett hot mot möjligheten att samla in en heltäckande försäljningsstatistik för läkemedel, rapporterar nyhetsbrevet LMM.

Apotekens Service AB, som vid årsskiftet blir den nya e-Hälsomyndigheten, ansvarar för att samla in, förvalta och tillhandahålla statistik över läkemedelsförsäljningen. Fram tills nyligen har apoteksaktörer ansvarat för sjukhusens läkemedelsförsörjning och dessa har också haft plikt att rapportera in sina siffror. De nya aktörerna som kommer in på marknaden saknar den rapporteringsplikten påpekar Apotekens Service AB.

Även branschorganisationen Lif har tidigare pekat på problem med insamlandet av läkemedelsstatistik, bland annat gällande djurläkemedel och i rapporteringen från APL.

 

Astrazeneca stärker onkologiportfölj

0

Medimmune som är Astrazenecas forsknings- och utvecklingsbolag för biologiska läkemedel har köpt amerikanska Spirogen.

Spirogen är ett privatägt bioteknikföretag inriktat på antikroppskonjugat för användning inom onkologi. Bolaget har idag tre pågående forskningsprojekt, två av dem i preklinisk fas. Den längst komna kandidaten har nått utvecklingsfas.

Träning mot hjärtinfarkt

0

Brittiska och amerikanska forskare jämförde träning med läkemedelsbehandling av akuta sjukdomar och fann att träning hade samma eller ibland bättre effekt när det handlar om kärlkramp, hjärtinfarkt och begynnande diabetes. Och vid stroke var träning bättre än medicinsk behandling enligt den här studien, som publicerats i British Medical Journal.

Forskarna till den här metastudien har behandlat resultat från 305 olika studier med totalt 340 000 deltagare från en mängd välrenommerade universitet i USA och Storbritannien.

Resultatet, som forskarna själva anser uppseendeväckande, gör att effekt av träning alltid bör inkluderas i läkemedelsstudier, föreslår de. Istället för att använda en kontrollgrupp som får placebo borde hälsovårdsmyndigheterna kräva av industrin en kontrollgrupp som får träning.

Saltlösning ökade välbefinnandet

0

En placebostudie utförd vid Sahlgrenska akademin i samarbete med norska forskare har studerat hur placeboeffekten fungerar. I studien ingick 30 friska försökspersoner som efter att först ha sett en uppdiktad dokumentär som övertygade dem om att den nässpray de snart skulle få pröva både skulle minska smärta och förhöja njutningen av beröring.

Nässprayen som försökspersonerna sedan prövade fungerade; det vill säga de upplevde både att smärtan blev mindre smärtsam och att njutningen blev djupare.De försökspersoner som fick bäst smärtlindring av nässprayen var också de som upplevde den största njutningsförhöjningen.

I avbildning av försökspersonernas hjärnor kan man också se att områden för smärta och njutning i det sensoriska systemet hänger ihop. I kommande studier tänker forskarna undersöka om det räcker med att försökspersonen förväntar sig ökad njutning för att obehag och smärta ska minska.

Missouri söker läkemedel för avrättning

1

I slutet av den här månaden skulle enligt planen Allen Nicklasson ha avrättats av staten Missouri med bedövningsmedlet propofol från företaget Fresenius Kabi. Men det tyska företaget hotade att ställa in alla export till USA om staten använde deras läkemedel vid avrättningen. Staten gav med sig och söker nu efter ett annat sätt att slutföra dödsdomen.

De amerikanska stater som fortfarande har dödsstraff får allt svårare att hitta företag som är villiga att sälja läkemedel för avrättningar. Förra året undertecknade Fresenius Kabi ett kontrakt med amerikanska grossister om försäljning av propofol under förutsättning att bedövningsmedlet inte skulle användas vid avrättningar.

När företaget fick uppgifter om att staten Missouri köpt in ett lager för kommande avrättningar hotade Fresenius Kabi med att ställa in all export till USA.  Staten Missouri beslutade då att dra tillbaka planerna på att använda propofol.

Flera av de stater som avrättar människor använder idag barbituraten penobarbital men även den har man nu svårt att få fatt i sedan det danska företaget Lundbeck försöker hindra försäljningen.
Enligt nyhetsbyrån Reuters har därför flera stater nu börjat söka alternativa leveranser. Bland annat har man vänt sig till amerikanska apotek för att dessa ska göra egna blandningar som kan användas vid avrättningarna.

Antipsykotika ökar dödligheten

3

I den norska studien har forskarna följt upp närmare 27 000 patienter diagnosticerade med en demenssjukdom och som förskrivits läkemedel mot demens och psykofarmaka mellan 2004 och 2010.

Efter justering av kön, ålder, dosering och andra sjukdomar fann forskarna att dödligheten var mer än fördubblad bland dementa som behandlats med antipsykotiska preparat jämfört med de som fått andra psykofarmaka.

Studien bekräftar därmed de nuvarande behandlingsriktlinjerna att ta det försiktigt med  antipsykotisk medicin till dementa.

Generaldirektör på ny myndighet

0

Till årsskiftet blir Apotekens Service AB en myndighet. Namnet på den nya myndigheten blir e-Hälsomyndigheten.

Utsedd till förste generaldirektör är Torsten Håkansta som nu fått uppdraget att bygga upp och utveckla verksamheten. Han har arbetat inom bland annat hälso- och omsorgsbranschen liksom säkerhetsbranschen.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng