Månads arkivering januari 2013

Ingen ny medicin mot ALS

0

Läkemedelsföretaget lägger ned utvecklingen av läkemedelssubstansen efter att man i en fas 3-studie inte uppfyllt de primära effektmåtten som var att bromsa utvecklingen av symtom och överlevnad hos personer med ALS, amyotrofisk lateral skleros.

Man såg inte heller någon effekt i till exempel särskilda patientgrupper, meddelar företaget. I studien ingick 943 patienter från 11 länder. Det har efter en fas II-studie funnits hopp om att det nya läkemedlet skulle ha en viss bromsande effekt på sjukdomsutvecklingen.

I Sverige insjuknar varje år cirka 200 personer i sjukdomen. Det finns idag inte någon bot mot sjukdomen. Den enda godkända bromsmedicinen mot ALS hittills är riluzol.
 

Apoteken bra på utbyte

0

Försäljningen av månadens vara, det vill säga det billigaste generiska preparatet inom en utbytesgrupp, har ökat markant sedan omregleringen av apoteksmarknaden. Sedan sommaren 2009 har månadens vara ökat sina försäljningsandelar från 46 till 70 procent. Det är slutsatserna i en rapport från myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys.

Myndigheten har på regeringens uppdrag utvärderat hur läkemedelspriserna har påverkats på den omreglerade apoteksmarknaden. Förutom följsamheten till månadens vara har de också tittat på hur de åtgärder som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket genomförde för att finansiera den så kallade generikatian, den tiokrona som apoteken får i ersättning av staten för utbyte, har fungerat.
– Vår genomgång visar att de har lyckats bra, men apotekens följsamhet till månadens vara står bara för en liten del av detta, säger David Granlund vid HUI research och Umeå universitet som är en av författarna till rapporten.

Det är istället den prissänkning som flera originaltillverkare genomförde på sina läkemedel i juli 2009 som bidragit till att sänka kostnaderna per konsumerad dygnsdos. Enligt David Granlund är det bra att apoteken är duktiga på att expediera månadens vara, men inte hur bra som helst.
– Om apoteken är för följsamma så finns det en risk att vissa läkemedelsföretag slås ut vilket minskar konkurrensen. Om det till slut bara är ett generikaföretag kvar så behöver det inte sätta ett lågt pris. Vi har sett sådana tendenser.

Var den optimala följsamheten ligger beror på vilken typ av läkemedel det handlar om säger David Granlund. Ett storsäljande preparat klarar högre följsamhet men för ett med mindre försäljningsvolym kanske det ligger runt 50-60 procent.

Även om månadens vara expedieras ihögre utsträckning i dag jämfört med tidigare har inte statens kostnader för läkemedel minskat. Det beror bland annat på högre försäljningspris på månadens vara och på generikatian. Kostnaderna har inte heller ökat, delvis för att det högsta pris som läkemedelsföretagen får ta ut för läkemedlen har sänkts.

 

FDA godkänner medel mot tuberkulos

0

Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har sagt ja till preparatet bedaquiline genom en påskyndad godkännandeprocess. Läkemedlet, som går under namnet Sirturo, är verksamt mot multiresistens TBC och godkänns som en del i en kombinationsbehandling när andra alternativ inte är möjliga.

Bedaquiline verkar genom att inhibera enzymet mykobakteriell ATP-syntas som är avgörande för att ge energi till tuberlekbakterien Mycobacterium tuberculosis.

Den multiresistenta varianten är klassad som en sällsynt sjukdom i USA där bara 98 patienter rapporterades under 2011, i jämförelse med 10 500 som drabbades av den icke-resistenta varianten. WHO däremot efterlyser behandling då de menar att fler än två miljoner människor kommer att utveckla mutliresistens TBC under de kommande tre åren.

Som grund för FDAs godkännandet av Situro ligger två fas II-studier. En fas III-studie är planerad att starta under första kvartalet i år där läkemedlet ska jämföras med placebo. Janssen-Cilag har lämnat in ansökan om godkännande även hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Under 2012 gav FDA sitt godkännande till 39 nya  läkemedel. Det är det högsta antalet nya läkemedel som godkänns på 16 år.

Abbott blir två

0

En av 2013 förmodligen största affärer inom läkemedelsbranschen genomfördes redan två dagar in på det nya året. Då noterades företaget Abbvie på New Yorkbörsen efter att ha knoppats av från Abbott.

Inom det nybildade Abbvie finns alla patenterade läkemedel från Abbott och de projekt som befinner sig i pipeline. Kvar i Abbott blir bland annat diagnostik, medicinteknik och nutrition. Tanken med uppdelningen är att de båda bolagen lättare ska kunna utveckla och renodla sina respektive strategier.
– Läkemedelsutveckling har betydligt längre tidsperspektiv än till exempel medicinteknik. Delningen gör det tydligare både för ägarna och för medarbetarna vilka affärsidéerna är, säger Jan Arne Jakobsen, vd för det nya Abbvie Sverige.

Abbvie har idag omkring 20 nya substanser som befinner sig i fas II- och III-studier med fokus på läkemedel inom bland annat immunologi, hepatit C, onkologi, MS, Alzheimer och Parkinsons. I den befintliga produktportfölj ingår läkemedel som Humira, Duodopa och Synagis.

Att Abbvie blir ett eget företag kommer inte innebära några stora förändringar för de anställda i Sverige enligt Jan Arne Jakobsen. Men han menar att svenska Abbvie kommer att bli en större del av globala företaget än svenska Abbott var, vilket bland annat kommer kunna leda till kortare bestlutsvägar.
– Ingen kommer att bli av med jobbet utan vi kommer att rekrytera runt tio personer, främst till vår medicinska avdelning inklusive kliniska prövningar. Vi har ett 30-tal studier som pågår i Sverige just nu och vi planerar att utöka ytterligare.

Att behålla kliniska prövningar i Sverige är viktigt menar Jan Arne Jakobsen dels för att här finns bra utbyggd sjukvård och kompetent personal dels för att studierna då utförs på de patienter som sedan kommer att använda läkemedlen.

Under 2013 kommer Abbvie att ha totalt cirka 21 000 medarbetare och marknadsföra läkemedel i 170 länder. Jan Arne Jakobsen har varit vd för Abbott i Sverige sedan 2011 och innan dess var han vd för Abbott i Finland.
 

Ingen ökad fosterdöd med SSRI

0

Tidigare studier har visat på en koppling mellan en gravid kvinnas intag av SSRI-preparat och ovanliga missbildingar och sjukdomar under nyföddhetsperioden hos barnen. Men risken att fostret eller det nyfödda barnet ska dö ökar inte enligt en ny studie som publicerats i tidsskriften JAMA.

Forskarna, verksamma vid bland annat Karolinska institutet och Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap , har analyserat uppgifter om 1,6 miljoner födslar i Norden mellan 1996 och 2007. Resultaten visar att 1,8 procent av de gravida kvinnorna hade hämtat ut SSRI-preparat minst en gång under en period som varar från tre månader innan de blev gravida fram till förlossningen.

Antalet dödsfall bland barnen var visserligen fler bland barn vars mödrar hämtat ut SSRI på apotek under graviditeten, jämfört med dem vars mödrar inte hämtat ut SSRI. Men när forskarna justerat för förekomst av psykisk sjuklighet, ålder och rökning hos mödrarna, så gick det inte längre att koppla behandling med SSRI till ökad foster- och spädbarnsdödlighet.

Tidigare forskning har visat  att nyfödda barn vars mödrar behandlats med SSRI kan drabbas av övergående abstinensproblem. Forskarana poängterar att man bör överväga de risker som faktiskt finns med SSRI under graviditet i varje enskilt fall och väga dem mot de risker som finns med att låta en gravid kvinna ha en obehandlad depression.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng