Månads arkivering augusti 2011

Fel tid för höjning av frikort

0

Socialdepartementet vill till årsskiftet höja frikortsgränsen för läkemedel från 1 800 kronor till 2 200 kronor. Enligt förslaget som varit ute på remiss under sommaren ska också högkostnadsskyddet för läkarbesök höjas från nuvarande 900 kronor till 1 100 kronor.

Sveriges Apoteksförening
anser att tidpunkten för höjningen av frikortsgränsen för läkemedel vara synnerligen illa vald; av två skäl.
Det första är hamstringseffekten.
? Vi vet att när man gör den här typen av förändring eller snarare försämring leder det alltid till jättehamstring, något man glömmer från beslutsfattarnas sida, säger Johan Wallér, vd för branschorganisationen.
Att då införa förändringen januari innebär att kundtrycket under jul, som även normalt är högt den tiden, kommer att öka ytterligare, menar organisationen. Och det kan innebära risker för patientsäkerheten, varnar man.

Det andra skälet
är att högkostnadsbasen kommer att behöva justeras två gånger.
? Den håller på att uppdateras, men ska förändringarna i högkostnadsskyddet implementeras till årsskiftet måste man införa dessa i den gamla versionen först, vilket är rent slöseri, säger Johan Wallér.

Brilinta också i USA

0

 
Efter att FDA tagit del av ytterligare analyser är nu blodproppshämmaren ticagrelor godkänd också i USA. FDA tog det för Astrazeneca viktiga beslutet i slutet av juli. Läkemedlet som redan godkänts i Europa och sedan början av juni ingår i det svenska högkostnadsskyddet är en av företagets största framtidshopp.

Astrazeneca räknar med att den amerikanska marknaden kommer att stå för hälften av den framtida försäljningen. Ticagrelor som i Europa säljs under namnet Brilique och i USA med namnet Brilinta är nu godkänt i 38 länder och granskas för närvarande av ytterligare 45 länder.

Pfizer ersätter nigerianska familjer

0

Under ett utbrott av hjärnhinneinflammation i Nigeria 1996 testade Pfizer ett nytt läkemedel, Trovan, på 200 nyfödda och små barn som insjuknat. Elva barn dog och många fick svåra funktionshinder. I många år hävdade företaget att det var sjukdomen, inte läkemedlet som var orsaken till dödsfallen och handikappen.

Men 2009
efter många år av processer kom företaget och delstatsregeringen i Kano som företrätt familjerna till en förlikning. Och de fyra första utbetalningarna till drabbade familjer påbörjades i veckan i staden Kano, 175 000 dollar till varje familj.

Att utbetalningarna
dröjt trots att förlikningen blev klar för några år sedan beror bland annat på att den DNA-testning som familjerna ska genomgå för att få ersättning dragit ut på tiden.

Kardiovaskulära problem bekräftade med trastuzumab

Studien publiceras i den brittiska medicinska tidskriften Annals of Oncology, och visar att äldre bröstcancerpatienter med anamnes på hjärtsjukdom och/eller diabetes som behandlades med trastuzumab har en ökad förekomst av hjärttoxicitet.

Patienter inkluderades i studien om de hade fått minst en behandling med trastuzumab och hade genomgått minst två ekokardiografiska undersökningar för att fastställa deras vänsterkammarfunktion (LVEF).

I studien inkluderades 45 patienter (medianålder 75,9 år). Tre av 24 patienter (12,5 procent) med tidig bröstcancer och fem av 21 (23,8 procent) med metastaserad bröstcancer utvecklade asymtomatisk hjärttoxicitet. Fyra av 45 patienter (8,9 procent), alla med metastaserad bröstcancer, utvecklade symtomatisk hjärtsvikt. När behandlingen sattes ut gick problemen tillbaka hos alla utom en av patienterna under en mediantid om fem veckor.

Problemet med hjärtkärlpåverkan med trastuzumab har varit känt och diskuterats en tid. Men den aktuella studien är den första att bekräftar problemet. Författarna avslutar med att rekommendera kontinuerlig hjärtövervakning för denna patientgrupp.

Brist på Caelyx under hösten

Caelyx används för att behandla cancerformer som bröstcancer, ovarialcancer, progredierande multipelt myelom och Karposis Sarkom hos aids-patienter. I Sverige behandlas mellan 130 och 160 patienter med läkemedlet. Den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté (CHMP) rekommenderar att patienter som redan behandlas med Caelyx prioriteras och att alternativ behandling övervägs för nya patienter.

Enligt Läkemedelsverket kommer det vara brist från och med augusti och periodvis under resten av året. Bristen beror enligt Janssen-Cilag på kända produktionsproblem i fabriken.

? En del batcher togs ur produktionen eftersom de i en kontroll inte uppfyllde kvalitetskraven. Därför blir det mindre läkemedel som är tillgängligt och det kan bli brist. De patienter som redan behandlas med läkemedlet bör prioriteras så att läkemedlet räcker till dessa patienter fram till årsskiftet då vi räknar med att problemet är löst, säger Anna Käll, Public Affairs Lead på Janssen-Cilag i Sverige.

Läkemedelsverket rekommenderar behandlande läkare att nyinsättningar i möjligaste mån bör undvikas, och att man i stället överväger alternativa behandlingar. Läkemedel som innehåller icke-liposomala eller icke-pegylerade former av doxorubicin är inte bioekvivalenta med Caelyx och bör användas först efter en noggrann nytta/riskbedömning för varje enskild patient. Icke-antracykliner kan också övervägas som alternativ.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng