Månads arkivering april 2005

Industrin vill se över samarbete med patientorganisationer

Bakgrunden är en aktuell rapport från det brittiska parlamentet som tar fasta på läkemedelsindustrins inflytande på sjukvården och läkemedelsanvändningen.

? Idag sker umgänget med patientorganisationerna inte med full insyn och en översyn är motiverad, säger Richard Bergström, vd för Lif, som menar att kritiken i den brittiska rapporten delvis även är relevant för Sverige.

Lif införde 2003 regler för företagens samarbete med patientorganisationer, men nu vill man alltså gå ett steg längre och förespråkar en extern genomlysning av förhållandet mellan industri och patientorganisationer.

Den brittiska rapporten kan nås via en länk i högermarginalen här intill.

Åldringar får upp till 25 läkemedel varje dag

Studierna visar även att en stor mängd äldre ordineras antidepressiva medel. I vissa landsting får 40 procent av åldringar antidepressiv medicin, enligt Komrev, trots att det är orimligt att en så stor andel av de äldre har en diagnostiserad depression.

Uppemot 25 procent av de äldre ges dessutom neuroleptika mot psykoser och andra psykiska sjukdomar. Undersökningarna visar att de äldre i särskilt boende eller på sjukhem får i genomsnitt tio mediciner om dagen.

Av undersökningen framgår också att polyfarmaci är vanligt. Används definitionen att polyfarmaci förekommer vid fler än fem läkemedel är det merparten av patienterna, 96,7 procent, som har polyfarmaci.

Vidare är det i genomsnitt 28,2 procent av de boende som använder lugnande läkemedel. I denna läkemedelsgrupp ingår bensodiazepiner som är beroendeframkallande och som hos äldre har negativa effekter på minnesfunktion och motorik. Enligt Socialstyrelsen bör dessa preparat undvikas vid nyinsättning.

Komrev kommer också fram till att sömnmedel används i genomsnitt av 35,1 procent av de boende. Socialstyrelsen anger att sömnmedel inte bör ges dagligen till äldre under mer än en månad och utan att det därefter omprövas samt att andelen patienter som använder sömnmedel dagligen bör vara så låg som möjligt.

Dessutom konstaterar Komrev att en stor andel av de äldre ordinerats fler än tre psykofarmaka. 21,2 procent av patienterna har tre eller fler psykofarmaka.

Komrevs slutsats är att det finns ett flertal orsaker som tillsammans gör att patienterna får många läkemedel, till exempel rutiner för ordination och uppföljning, vårdideologi, attityder, kompetens et cetera. En gemensam elektronisk läkemedelslista för alla berörda vårdgivare/förskrivare skulle kunna lösa många av problemen kring medicinering av äldre, menar Komrev.

Undersökningarna redovisas till fullo vid en konferens i Stockholm den 12 april, som Komrev arrangerar tillsammans med Apoteket och Fammi.

Pfizer stoppar försäljningen av Bextra

Trots att Pfizer inte håller med FDA i bedömningen har man beslutat att ändå gå på FDA:s linje och tills vidare stoppa försäljningen av Bextra (valdecoxib) på den amerikanska marknaden. Efter begäran från europeiska myndigheter stoppas även försäljningen av valdecoxib inom EU. Diskussioner med andra regulatoriska myndigheter över världen pågår också.

Enligt FDA är anledningen till att man vill att Pfizer ska dra tillbaka produkten dels ökad risk för hjärtkärlhändelser, dels ovanliga men allvarliga hudreaktioner.

Samtidigt kräver FDA att Pfizer inkluderar den starkaste varningen, en så kallad black box-varning, på etiketten för Celebrex/Celebra (celecoxib). Varningen gäller ökad risk för hjärtattack och stroke.

FDA kräver också att andra tillverkare av NSAID-preparat ska inkludera en varning på etiketten för hjärt- och kärlrisker, blödningar i magen och hudproblem, enligt nyhetsbyråerna Bloomberg News och Direkt.

Enligt ett pressmeddelande från Pfizer ska patienter sluta använda Bextra och kontakta sin läkare för andra behandlingsalternativ.

Initialt backade Pfizers aktie med 4,7 procent på de amerikanska börserna. I Stockholm har aktien backat med 2,9 procent.

Nepi får krisstöd och räddas från nedläggning

Stiftelsen Nepi, som bildades 1994, har som uppgift är att främja en effektiv användning av läkemedel, genom forskning, analyser, utbildning med mera.

Nepi har sedan länge befunnit sig i ekonomiska trångmål. Anledningen är främst att stiftelsens kapital inte gett förväntad avkastning.

Nu får dock Nepi ett tillskott på 2,5 miljoner kronor från staten, efter en överenskommelse med stödpartierna inom ramen för vårbudgeten. Pengarna är ett engångstillskott; vad som händer på längre sikt avgörs i höstens budgetförhandlingar.

Dosen progesteron påverkar risk för återfall i bröstcancer

0

År 1997 påbörjades två randomiserade studier i Sverige, HABITS-studien och Stockholmstudien. I båda studierna undersöks effekterna av hormonbehandling hos postmenopausala kvinnor med diagnosen bröstcancer i ett tidigt stadium.

HABITS-studien, som omfattade 345 bröstcancerpatienter, avbröts i förtid i december 2003, när forskarna efter 2,1 år fann att risken för återfall i bröstcancer hos kvinnor som fick hormonbehandling var 3,3 gånger högre än bland de som inte fick någon behandling.
Docent Eva von Schoultz och professor Lars Erik Rutqvist vid Karolinska Institutet i Stockholm och Stockholm Breast Cancer Study Group rapporterar nu om resultaten från Stockholmsstudien (publiceras den 6 april i tidskriften Journal of the National Cancer Institute).

Här undersöktes 359 bröstcancerpatienter som fick hormonbehandling i 5 år respektive ingen behandling. Efter 4,1 år fanns det inget samband mellan användning av hormonbehandling och risken för återfall i bröstcancer.< br>
I Stockholmsstudien har man använt behandlingsregimer som minimerar tillägg av gulkroppshormon, i HABITS-studien däremot fick en större andel av de kvinnor som studerades en kontinuerlig kombination av östrogen och gulkroppshormon.

– Även om det är frestande att spekulera i att behandlingsregimer med östrogen och ett minimum av progestogen eventuellt är säkra, förblir hanteringen av klimakteriesymptom och livskvalitet hos patienter med bröstcancer ett viktigt olöst problem, säger Eva von Schoultz i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet.

Billigare godkännanden för generika

0

Syftet är att avgifterna ska stämma bättre överens med den faktiska arbetsinsatsen för myndigheten. Därför inför kommissionen en kraftig sänkning av avgiften både för generika och läkemedel som biologiskt sett liknar redan godkända läkemedel. Avgiften för ansökningar som gäller ny styrka eller läkemedelsform ska också sänkas med upp mot sextio procent.

Det nya bestämmelserna har tillkommit med anledning av den nya läkemedelslagstiftningen som ska träda i kraft i höst. Ett annat uttalat mål med de ändrade avgifterna är att minska den finansiella bördan för de ansökande företagen.

För att täcka upp för dessa förlorade intäkter kommer istället årsavgiften för godkända produkter att höjas med tio procent. En anledning till det är att kraven på kontinuerliga uppföljningar av läkemedlens säkerhet ökat. Dessutom införs nya avgifter som rör vetenskaplig rådgivning. Förfrågningar till EMEA om till exempel traditionella naturmedel eller att i samarbete med WHO bedöma ansökningar som gäller andra marknader än EU kommer i framtiden kunna kosta lika mycket som en vanlig ansökan, upp till 232 000 euro.

Kunder uppskattar elektronisk recepthantering

Undersökningen visar bland annat att 95 procent av de kunder som hämtat ut e-recept vill göra det igen, skriver Apoteket och SLL i ett gemensamt pressmeddelande.

Studien, som genomförts av Research International Navigare, är baserad på en enkät som delats ut till 1 568 kunder som hämtat ut e-recept på apotek i Stockholms län i februari.

I dagsläget är 44 procent av recepten i Sverige e-recept.
Sedan en så kallad nationell brevlåda för e-recept införts under fjolåret kan apotekskunderna hämta ut sina e-recept på samtliga apotek.

Apoteket byter in gamla läkemedel mot nya

Det var på ett styrelsemöte tidigare i veckan som Apoteket AB beslutade att under en begränsad tidsperiod byta in samtliga gamla läkemedel som svenskarna förvarar i hemmen. Syftet med inbytet är att för en gångs skull få bort gamla verkningslösa läkemedel och få svenskarna att istället ta dagens moderna effektiva läkemedel.

Apoteket har också ingått avtal med de största läkemedelsföretagen som samtliga lovar stötta inbyteskampanjen genom att sälja nyare läkemedel med kraftiga rabatter till Apoteket AB.

– Självfallet kommer detta att få en positiv effekt på företagets kassaflöde och ekonomiska resultat, säger en finansanalytiker med god inblick i företaget.

I nästa vecka kommer en informationskampanj att lanseras över hela landet – i radio, tv och tidningar – som talar om hur svenskarna ska gå till väga för att byta in sina gamla uttjänta piller mot nya fräscha tabletter.

Det är ett välkänt problem att människor inte tar sina läkemedel som man ska. Man tar fel läkemedel, på fel sätt, delar med sig till vänner och bekanta och sparar läkemedel så de till slut blir gamla och verkningslösa.

– Det här har jag velat göra ända sedan jag började på företaget. Det känns verkligen bra att vi nu äntligen får bort den här tickande bomben, säger Apotekets vd Stefan Carlsson i en kommentar.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng