Månads arkivering december 2004

Första utbildningsapoteket öppnat i Storbritannien

0

Green Light Pharmacy i norra London har i samarbete med School of Pharmacy vid Londons universitet öppnat det som de betecknar som världen första öppenvårdapotek för utbildning. Syftet är att studenter ska kunna få praktik i ett riktigt öppenvårdsapotek.
Studenterna ska få två timmars träningspass vid apoteket i grupper på 25 till 30. Genom en videolänk mellan apoteket och ett klassrum ska studenterna kunna se och lyssna till konsultationer under övervakning av en farmacevt.
Initiativtagarna fick idén när man jämförde med andra utbildningar.
Tim O´Donoghue, delägare till Green Light Pharmacy, kommenterar: ?Medicinstudenter får erfarenhet från sjukhusvården långt innan de tar examen. Men en del farmacevter medger att första gången de sätter sin fot på ett öppenvårdsapotek är efter examen?.

Läkemedelsförsäljningen ökade med 14,7 procent i november

Anledningen till den stora tillväxten är dels att november i år hade två försäljningsdagar fler än under 2003, och dels att november 2003 uppvisade en minustillväxt om 3,9 procent. Allt avser försäljning av humanläkemedel enligt statistik från Läkemedelsstatistik AB (LSAB).

Den totala försäljningen avseende perioden januari till november 2004 är cirka 21,7 miljarder kronor. Jämfört med motsvarande period förra året innebär det en tillväxt om två procent.

I den senaste prognosen från LSAB sänkte man riktvärdet försäljningsökningen för 2004 till 2,3 procent. December 2004 har två extra försäljningsdagar jämfört med 2003 och LSAB:s prognostiserade tillväxt är 7,6 procent för december 2004.

Under oktober sjönk försäljningen på grund av MSD:s indragning av Vioxx. Då fanns enligt LSAB också en oro för ytterligare reduktion av prognosen. Trots att Vioxx-försäljningen inte ersatts av någon annan av coxiberna så är den totala läkemedelsförsäljningen tillbaka på LSAB:s prognostiserade nivå.

Varning på antidepressiva även i Storbritannien

Den brittiska motsvarigheten till Läkemedelsverket, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), meddelade idag att man vill ha starkare varningar på SSRI-preparat. Varningarna gäller möjliga utsättningsreaktioner och att minsta rekommenderade dos ska användas. Dessutom ska yngre vuxna följas noga, som en försiktighetsåtgärd.

Myndigheten har tillsatt en expertgrupp som ska se över säkerheten kring SSRI-preparaten, efter rapporter om självmordsrisker och ökad aggressivitet. Patienter har också vittnat om obehagliga utsättningseffekter efter avslutad behandling.

MHRA håller också på med en separat undersökning om Glaxosmithkline, GSK, har undanhållit studieresultat kring just självmordsrisk bland tonåringar som använt deras paroxetin (Seroxat).

Nytt säkrare mått följa lipidbehandling

Det som verkligen är avgörande för risken att drabbas av hjärtinfarkt är nivåerna av några av de bärarproteiner som bär kolesterolpartiklarna, de så kallade apolipoproteinerna, apo. Inte som man tidigare trott kolesterolnivåerna och kvoten mellan det onda och det goda kolesterolet.

Det visar forskning från Karolinska institutet, som nyligen bekräftades i den stora internationella Interheart-studien (se faktaruta), enligt en presentation på Riksstämman. I sina försök har professorerna Göran Walldius och Ingmar Jungner visat att kvoten av nivåerna av apo A och apo B påverkar risken för hjärtinfarkt i ännu högre grad än vad kolesterol gör. En patient som har höga halter kolesterol men en gynnsam apo A/apo B-kvot löper en mindre risk att drabbas av hjärtinfarkt än en person med måttliga kolesterolhalter och en ogynnsam apo A/apo B-kvot.

Apo-kvotens nivå kan också bättre avgöra vilka patienter som ska behandlas med lipidsänkande läkemedel, trots att de inte har ett förhöjt kolesterol.

? Dessutom kan man på ett enkelt sätt följa effekten av behandlingen, säger Kurt Boman, kardiolog och professor i internmedicin i Skellefteå.

Lars Rydén, professor i kardiologi vid Karolinska institutet, var mycket positiv till den nya mätmetoden under presentationen under Riksstämman.

? Detta innebär att två studier har visat samma sak, något som inom medicinsk forskning anses utgöra en tillräcklig grund för att etablera nya riktlinjer. Vi anser att apolipoproteinkvoten är ett högst tillförlitligt mått som snart kan komma att ersätta de parametrar för kolesterol som tillämpas idag, sa Lars Rydén.

Till skillnad från kolesterolprovtagning, som måste ske i fastande tillstånd för att mätningarna ska ge tillförlitliga resultat, kan apo-provet tas när som helst, vilket underlättar provtagningen.

Analysmetoden för apo finns redan på landets sjukhus.

? Nu gäller det bara att kommunicera ut det här till hela sjukvården, säger Kurt Boman.

Billigare läkemedel nästa år

Apoteket AB har själv ansökt om en minskad handelsmarginal med totalt 322 miljoner kr. Anledningen är att avtalet mellan Apoteket och staten från och med årsskiftet inte längre omfattar en generell ersättning för dosdispensering. Den ska istället betalas av de kommuner och landsting som efterfrågar tjänsten. Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har alltså beslutat i linje med Apotekets begäran och den nya marginalen gäller från och med den 1 januari 2005.

Apotekets kommer att tappa intäkter motsvarande 317 miljoner kronor för 2005 på grund av den ändrade handelsmarginalen. Samtidigt förlorar Apoteket ytterligare fem miljoner konor när tillägget för att blanda till vissa beredningar av penicillin, det så kallade blandningstillägget, tas bort.

Det nya sättet att konstruera marginalen innebär att en enskild förpackning kan komma att bli upp till 48 kronor billigare på apoteket.

Idrottskvinnor med menstruationsstörningar rekommenderas p-piller

0

Menstruationsstörningar och ibland amenorré, då menstruationen upphör helt, är vanligt bland uthållighetstränande idrottskvinnor. Träningen i kombination med otillräckligt näringsintag, låg kroppsfetthalt och ätstörningar leder ofta till hormonella förändringar och störningar i ämnesomsättningen. På längre sikt finns risk för skeletturkalkning, muskelskador och kvarstående hormonella problem.

Läkaren Anette Rickenlunds visar i en avhandling från Karolinska Institutet att p-piller kan öka kroppsvikten och kroppsfetthalten hos kvinnorna med menstruationsstörning utan att det påverkar den fysiska prestationsförmågan.

I avhandlingen undersöktes en grupp elitidrottskvinnor inom uthållighetsgrenar, tillsammans med matchande inaktiva kontroller, före och efter tio månaders användning av ett lågdoserat p-piller. Benmassan ökade hos idrottskvinnorna men inte hos kontrollerna. Den största effekten sågs hos idrottskvinnor med låg bentäthet.

Studier visar också att idrottskvinnor med amenorré har vissa negativa förändringar i blodkärlens funktion samt ofördelaktig blodfettsprofil, markörer som båda anses vara tidiga indikationer på hjärtkärlproblem.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng