Månads arkivering oktober 2003

Den stora läkemedelsförvirringen

Att den högteknologiska sjukvården år 2003 saknar tillgång till samordnade läkemedelsdata på patientnivå är en praktfull skandal ? fullt i klass med orimliga operationsköer, felbehandlingar och igenbommade akutmottagningar.

En patient kan ha recept från distriksläkaren, medicinkliniken, privatläkaren eller akutmottagningen på samma läkemedel, flera liknande läkemedel eller läkemedel som inte bör kombineras.

Resultatet blir i många fall ett svårutrett virrvarr av biverkningar, interaktioner och sjukdomssymtom som ingen har riktig koll på. Situationen är, precis som Laila Mattiasson påpekar i temablocket i detta nummer, helt oacceptabel sett i ett medicinskt säkerhetsperspektiv.

Problemets angelägenhet borde vara på nivån ?red alert? och förbättringspotentialen är antagligen enorm. Allt som är möjligt, med bibehållen respekt för den personliga integriteten, borde därför också göras för att få bilden av läkemedelsanvändningen att klarna. Och faktum är att det inte borde vara svårt.

Den ekbergska utredningen (se LMV 7-8/03) säger sig inse problemet, men förefaller inte ta det på allvar. Den allra mest angelägna uppgiften borde vara att via ett nationellt läkemedelsregister ge relevant och behörig vårdpersonal en så total bild som möjligt av patienternas läkemedelsanvändning. Leif Ekberg går en bit på vägen med sitt förslag att låta förskrivaren, efter patientens samtycke, ta del av ett registerutdrag. Men även farmacevter och övrig behörig sjukvårdspersonal borde få tillgång till informationen, om patienten så vill, och landstingen bör få ta del av patientdata i avidentifierad form.

Att landstingen får tillgång till personspecifika uppgifter är måhända inte så viktigt ur strikt patientsynpunkt, men skulle även det bidra till en bättre hushållning med vårdens begränsade resurser och en bättre läkemedelsanvändning. Det är också svårt att se landstingens krav på verktyg för uppföljning och kvalitetsutveckling ? som ju var utgångspunkten för utredningen i direktiven ? som oberättigade mot bakgrund av läkemedelsreformen.

Leif Ekbergs skäl att motsätta sig denna överföring av personbunden information till landstingen, även i avidentifierad form, är svaga på gränsen till outgrundliga. Vem skulle bli upprörd över att landstingen har tillgång till deras fullständiga läkemedelslista i anonymiserad skepnad? Statssekreterare Mikael Sjöberg sa nyligen vid ett seminarium att de medicinska professionerna underskattar integritetsfrågan. Men frågan är om det inte är precis tvärtom ? statsmakterna överdriver den.

Vi lever alltså idag i en aningen schizofren värld av moderna och effektiva läkemedel men undermålig läkemedelsanvändning. Med Ekbergs förslag tas några steg i förbättrande riktning, men han borde gått betydligt längre.

Nu ligger bollen, och en hög med arga remissvar, på Regeringskansliet.

Den stora läkemedelsförvirringen

Att den högteknologiska sjukvården år 2003 saknar tillgång till samordnade läkemedelsdata på patientnivå är en praktfull skandal ? fullt i klass med orimliga operationsköer, felbehandlingar och igenbommade akutmottagningar.

En patient kan ha recept från distriksläkaren, medicinkliniken, privatläkaren eller akutmottagningen på samma läkemedel, flera liknande läkemedel eller läkemedel som inte bör kombineras.

Resultatet blir i många fall ett svårutrett virrvarr av biverkningar, interaktioner och sjukdomssymtom som ingen har riktig koll på. Situationen är, precis som Laila Mattiasson påpekar i temablocket i detta nummer, helt oacceptabel sett i ett medicinskt säkerhetsperspektiv.

Problemets angelägenhet borde vara på nivån ?red alert? och förbättringspotentialen är antagligen enorm. Allt som är möjligt, med bibehållen respekt för den personliga integriteten, borde därför också göras för att få bilden av läkemedelsanvändningen att klarna. Och faktum är att det inte borde vara svårt.

Den ekbergska utredningen (se LMV 7-8/03) säger sig inse problemet, men förefaller inte ta det på allvar. Den allra mest angelägna uppgiften borde vara att via ett nationellt läkemedelsregister ge relevant och behörig vårdpersonal en så total bild som möjligt av patienternas läkemedelsanvändning. Leif Ekberg går en bit på vägen med sitt förslag att låta förskrivaren, efter patientens samtycke, ta del av ett registerutdrag. Men även farmacevter och övrig behörig sjukvårdspersonal borde få tillgång till informationen, om patienten så vill, och landstingen bör få ta del av patientdata i avidentifierad form.

Att landstingen får tillgång till personspecifika uppgifter är måhända inte så viktigt ur strikt patientsynpunkt, men skulle även det bidra till en bättre hushållning med vårdens begränsade resurser och en bättre läkemedelsanvändning. Det är också svårt att se landstingens krav på verktyg för uppföljning och kvalitetsutveckling ? som ju var utgångspunkten för utredningen i direktiven ? som oberättigade mot bakgrund av läkemedelsreformen.

Leif Ekbergs skäl att motsätta sig denna överföring av personbunden information till landstingen, även i avidentifierad form, är svaga på gränsen till outgrundliga. Vem skulle bli upprörd över att landstingen har tillgång till deras fullständiga läkemedelslista i anonymiserad skepnad? Statssekreterare Mikael Sjöberg sa nyligen vid ett seminarium att de medicinska professionerna underskattar integritetsfrågan. Men frågan är om det inte är precis tvärtom ? statsmakterna överdriver den.

Vi lever alltså idag i en aningen schizofren värld av moderna och effektiva läkemedel men undermålig läkemedelsanvändning. Med Ekbergs förslag tas några steg i förbättrande riktning, men han borde gått betydligt längre.

Nu ligger bollen, och en hög med arga remissvar, på Regeringskansliet.

Den stora läkemedelsförvirringen

Att den högteknologiska sjukvården år 2003 saknar tillgång till samordnade läkemedelsdata på patientnivå är en praktfull skandal ? fullt i klass med orimliga operationsköer, felbehandlingar och igenbommade akutmottagningar.

En patient kan ha recept från distriksläkaren, medicinkliniken, privatläkaren eller akutmottagningen på samma läkemedel, flera liknande läkemedel eller läkemedel som inte bör kombineras.

Resultatet blir i många fall ett svårutrett virrvarr av biverkningar, interaktioner och sjukdomssymtom som ingen har riktig koll på. Situationen är, precis som Laila Mattiasson påpekar i temablocket i detta nummer, helt oacceptabel sett i ett medicinskt säkerhetsperspektiv.

Problemets angelägenhet borde vara på nivån ?red alert? och förbättringspotentialen är antagligen enorm. Allt som är möjligt, med bibehållen respekt för den personliga integriteten, borde därför också göras för att få bilden av läkemedelsanvändningen att klarna. Och faktum är att det inte borde vara svårt.

Den ekbergska utredningen (se LMV 7-8/03) säger sig inse problemet, men förefaller inte ta det på allvar. Den allra mest angelägna uppgiften borde vara att via ett nationellt läkemedelsregister ge relevant och behörig vårdpersonal en så total bild som möjligt av patienternas läkemedelsanvändning. Leif Ekberg går en bit på vägen med sitt förslag att låta förskrivaren, efter patientens samtycke, ta del av ett registerutdrag. Men även farmacevter och övrig behörig sjukvårdspersonal borde få tillgång till informationen, om patienten så vill, och landstingen bör få ta del av patientdata i avidentifierad form.

Att landstingen får tillgång till personspecifika uppgifter är måhända inte så viktigt ur strikt patientsynpunkt, men skulle även det bidra till en bättre hushållning med vårdens begränsade resurser och en bättre läkemedelsanvändning. Det är också svårt att se landstingens krav på verktyg för uppföljning och kvalitetsutveckling ? som ju var utgångspunkten för utredningen i direktiven ? som oberättigade mot bakgrund av läkemedelsreformen.

Leif Ekbergs skäl att motsätta sig denna överföring av personbunden information till landstingen, även i avidentifierad form, är svaga på gränsen till outgrundliga. Vem skulle bli upprörd över att landstingen har tillgång till deras fullständiga läkemedelslista i anonymiserad skepnad? Statssekreterare Mikael Sjöberg sa nyligen vid ett seminarium att de medicinska professionerna underskattar integritetsfrågan. Men frågan är om det inte är precis tvärtom ? statsmakterna överdriver den.

Vi lever alltså idag i en aningen schizofren värld av moderna och effektiva läkemedel men undermålig läkemedelsanvändning. Med Ekbergs förslag tas några steg i förbättrande riktning, men han borde gått betydligt längre.

Nu ligger bollen, och en hög med arga remissvar, på Regeringskansliet.

Långsiktiga mål går inte ihop med kortsiktig ekonomi

För att få fler anställda inom Apoteket till Läkemedelsforum, skickade Apotekets vd Stefan Carlsson den 22 september ut ett brev till alla anställda. I det brevet trycker han på vikten av vidareutbildning och långsiktighet.
Han skriver: ?Läkemedelsforum arrangeras för alla oss som arbetar med farmaci och särskilt för oss inom Apoteket? Jag tror det är viktigt att vi ser och tar den här chansen att via Läkemedelsforum ge våra medarbetare en bra vidareutbildning inom vårt kärnområde.?
Men några pengar från centralt håll har inte skjutits till. Enligt uppgifter till Läkemedelsvärlden krockar den positiva inställningen till vidareutbildning med de lokala chefernas viktigaste uppdrag, att spara pengar och få ihop årets ekonomiska resultat.
Fredrik Hed

Långsiktiga mål går inte ihop med kortsiktig ekonomi

För att få fler anställda inom Apoteket till Läkemedelsforum, skickade Apotekets vd Stefan Carlsson den 22 september ut ett brev till alla anställda. I det brevet trycker han på vikten av vidareutbildning och långsiktighet.
Han skriver: ?Läkemedelsforum arrangeras för alla oss som arbetar med farmaci och särskilt för oss inom Apoteket? Jag tror det är viktigt att vi ser och tar den här chansen att via Läkemedelsforum ge våra medarbetare en bra vidareutbildning inom vårt kärnområde.?
Men några pengar från centralt håll har inte skjutits till. Enligt uppgifter till Läkemedelsvärlden krockar den positiva inställningen till vidareutbildning med de lokala chefernas viktigaste uppdrag, att spara pengar och få ihop årets ekonomiska resultat.
Fredrik Hed

Långsiktiga mål går inte ihop med kortsiktig ekonomi

För att få fler anställda inom Apoteket till Läkemedelsforum, skickade Apotekets vd Stefan Carlsson den 22 september ut ett brev till alla anställda. I det brevet trycker han på vikten av vidareutbildning och långsiktighet.
Han skriver: ?Läkemedelsforum arrangeras för alla oss som arbetar med farmaci och särskilt för oss inom Apoteket? Jag tror det är viktigt att vi ser och tar den här chansen att via Läkemedelsforum ge våra medarbetare en bra vidareutbildning inom vårt kärnområde.?
Men några pengar från centralt håll har inte skjutits till. Enligt uppgifter till Läkemedelsvärlden krockar den positiva inställningen till vidareutbildning med de lokala chefernas viktigaste uppdrag, att spara pengar och få ihop årets ekonomiska resultat.
Fredrik Hed

Apotekets sparplaner drabbar personalens vidareutbildning

I helgen avslutades Läkemedelsforum. Det som skulle bli en nysatsning verkar istället ha blivit en felsatsning. Mot förväntade 2 500 deltagare kom bara runt 1 200 personer.
? Det är tråkigt, säger Märit Johansson på Apotekarsocieteten som anordnar Läkemedelsforum.
? Det har varit färre anmälningar från alla håll, både från Apoteket, från läkemedelsindustrin och bland Apotekarsocietetens egna medlemmar.
Men påtagligast var den dåliga tillströmningen från Apoteket.
För att locka fler deltagare de sista dagarna innan Läkemedelsforum gick av stapeln använde sig Stockholmsmässan av telemarketing mot deltagare från tidigare år samt e-postutskick. Dessutom förlängdes tiden för Apotekets rabatterade anmälningsavgift ? dock utan större resultat.
? Det är tråkigt att Apoteket inte släppte till mer folk, säger Peter Feldt, projektledare för Läkemedelsforum på Stockholmsmässan.
? Enligt vad de själva säger på Apoteket är inte pengarna det yttersta skälet. Det handlade tydligen om att de inte fick tag på vikarier för dem som skulle åka.Bara sex från största apoteket

Tidigare år har den utställande läkemedelsindustrin klagat på att det kommer för lite folk från apoteken. Därför planerades årets kongress särskilt för att ge personalen ute på apoteken möjlighet att komma.
Men från Apoteket, som varit med och organiserat kongressen och planerat dess program och tema, egenvård, kom bara cirka 500 personer. Med tanke på att programmet speciellt riktade sig mot apoteksanställda hade arrangörerna räknat med det dubbla. Apoteket har dessutom betalat 100 000 kronor för en kurs i kundkommunikation, speciellt utformad för apotekens personal. Varje dag fanns plats för 50 personer, men antalet bokade var 27, 22 och 15 för torsdag, fredag och lördag. Det verkliga antalet deltagare som verkligen kom slutade på 16, 10 respektive 11.


Enligt uppgifter till Läkemedelsvärlden fick inte apotekspersonalen åka bland annat på grund av det hårda besparingsprogram som Apoteket just nu driver igenom.
På Sveriges största expeditionsapotek, C W Scheele i Stockholm, arbetar 72 personer. Av dessa fick sex personer åka.


Den bilden bekräftas från Apotekets ledning.
? Det är två anledningar. Dels en allmän återhållsamhet med pengar inom företaget, dels svårigheten att få loss vikarier för dem som åker, säger Apotekets vd Stefan Carlsson.
Apoteket har inte centralt velat skjuta till mer pengar för att ta in vikarier utan menar att pengarna ska tas lokalt. Något som inte underlättar i spartider.Mörk framtid

Den dåliga uppslutningen i år riskerar att påverka även nästa år.
? Det finns risk att det inte blir något Läkemedelsforum nästa år, säger Märit Johansson.
Den 1 december ska Apotekarsocieteten ha ett möte med Stockholmsmässan för att diskutera framtiden.
? Framtiden ser onekligen inte ljus ut, säger Peter Feldt, projektledare på Stockholmsmässan.
Inte heller läkemedelsföretagen som ställde ut på Läkemedelsforum, tycker att det var någon succé.
? De kommer ju hit för att få träffa personal från apoteken. När apoteket säger att de ska skicka personal, och sen inte gör det, är det klart att de blir besvikna, säger Peter Feldt.
Han menar att det krävs en ordentlig uppryckning från Apotekets sida för att Läkemedelsforum ska bli av i framtiden.
? Det ligger i Apotekets händer. Om de inte skickar sin personal har inte Läkemedelsforum någon framtid. Men samtidigt har de sagt att programmet är bra. De måste bara få in det i sin långsiktiga planering.

Apotekets sparplaner drabbar personalens vidareutbildning

I helgen avslutades Läkemedelsforum. Det som skulle bli en nysatsning verkar istället ha blivit en felsatsning. Mot förväntade 2 500 deltagare kom bara runt 1 200 personer.
? Det är tråkigt, säger Märit Johansson på Apotekarsocieteten som anordnar Läkemedelsforum.
? Det har varit färre anmälningar från alla håll, både från Apoteket, från läkemedelsindustrin och bland Apotekarsocietetens egna medlemmar.
Men påtagligast var den dåliga tillströmningen från Apoteket.
För att locka fler deltagare de sista dagarna innan Läkemedelsforum gick av stapeln använde sig Stockholmsmässan av telemarketing mot deltagare från tidigare år samt e-postutskick. Dessutom förlängdes tiden för Apotekets rabatterade anmälningsavgift ? dock utan större resultat.
? Det är tråkigt att Apoteket inte släppte till mer folk, säger Peter Feldt, projektledare för Läkemedelsforum på Stockholmsmässan.
? Enligt vad de själva säger på Apoteket är inte pengarna det yttersta skälet. Det handlade tydligen om att de inte fick tag på vikarier för dem som skulle åka.Bara sex från största apoteket

Tidigare år har den utställande läkemedelsindustrin klagat på att det kommer för lite folk från apoteken. Därför planerades årets kongress särskilt för att ge personalen ute på apoteken möjlighet att komma.
Men från Apoteket, som varit med och organiserat kongressen och planerat dess program och tema, egenvård, kom bara cirka 500 personer. Med tanke på att programmet speciellt riktade sig mot apoteksanställda hade arrangörerna räknat med det dubbla. Apoteket har dessutom betalat 100 000 kronor för en kurs i kundkommunikation, speciellt utformad för apotekens personal. Varje dag fanns plats för 50 personer, men antalet bokade var 27, 22 och 15 för torsdag, fredag och lördag. Det verkliga antalet deltagare som verkligen kom slutade på 16, 10 respektive 11.


Enligt uppgifter till Läkemedelsvärlden fick inte apotekspersonalen åka bland annat på grund av det hårda besparingsprogram som Apoteket just nu driver igenom.
På Sveriges största expeditionsapotek, C W Scheele i Stockholm, arbetar 72 personer. Av dessa fick sex personer åka.


Den bilden bekräftas från Apotekets ledning.
? Det är två anledningar. Dels en allmän återhållsamhet med pengar inom företaget, dels svårigheten att få loss vikarier för dem som åker, säger Apotekets vd Stefan Carlsson.
Apoteket har inte centralt velat skjuta till mer pengar för att ta in vikarier utan menar att pengarna ska tas lokalt. Något som inte underlättar i spartider.Mörk framtid

Den dåliga uppslutningen i år riskerar att påverka även nästa år.
? Det finns risk att det inte blir något Läkemedelsforum nästa år, säger Märit Johansson.
Den 1 december ska Apotekarsocieteten ha ett möte med Stockholmsmässan för att diskutera framtiden.
? Framtiden ser onekligen inte ljus ut, säger Peter Feldt, projektledare på Stockholmsmässan.
Inte heller läkemedelsföretagen som ställde ut på Läkemedelsforum, tycker att det var någon succé.
? De kommer ju hit för att få träffa personal från apoteken. När apoteket säger att de ska skicka personal, och sen inte gör det, är det klart att de blir besvikna, säger Peter Feldt.
Han menar att det krävs en ordentlig uppryckning från Apotekets sida för att Läkemedelsforum ska bli av i framtiden.
? Det ligger i Apotekets händer. Om de inte skickar sin personal har inte Läkemedelsforum någon framtid. Men samtidigt har de sagt att programmet är bra. De måste bara få in det i sin långsiktiga planering.

Apotekets sparplaner drabbar personalens vidareutbildning

I helgen avslutades Läkemedelsforum. Det som skulle bli en nysatsning verkar istället ha blivit en felsatsning. Mot förväntade 2 500 deltagare kom bara runt 1 200 personer.
? Det är tråkigt, säger Märit Johansson på Apotekarsocieteten som anordnar Läkemedelsforum.
? Det har varit färre anmälningar från alla håll, både från Apoteket, från läkemedelsindustrin och bland Apotekarsocietetens egna medlemmar.
Men påtagligast var den dåliga tillströmningen från Apoteket.
För att locka fler deltagare de sista dagarna innan Läkemedelsforum gick av stapeln använde sig Stockholmsmässan av telemarketing mot deltagare från tidigare år samt e-postutskick. Dessutom förlängdes tiden för Apotekets rabatterade anmälningsavgift ? dock utan större resultat.
? Det är tråkigt att Apoteket inte släppte till mer folk, säger Peter Feldt, projektledare för Läkemedelsforum på Stockholmsmässan.
? Enligt vad de själva säger på Apoteket är inte pengarna det yttersta skälet. Det handlade tydligen om att de inte fick tag på vikarier för dem som skulle åka.Bara sex från största apoteket

Tidigare år har den utställande läkemedelsindustrin klagat på att det kommer för lite folk från apoteken. Därför planerades årets kongress särskilt för att ge personalen ute på apoteken möjlighet att komma.
Men från Apoteket, som varit med och organiserat kongressen och planerat dess program och tema, egenvård, kom bara cirka 500 personer. Med tanke på att programmet speciellt riktade sig mot apoteksanställda hade arrangörerna räknat med det dubbla. Apoteket har dessutom betalat 100 000 kronor för en kurs i kundkommunikation, speciellt utformad för apotekens personal. Varje dag fanns plats för 50 personer, men antalet bokade var 27, 22 och 15 för torsdag, fredag och lördag. Det verkliga antalet deltagare som verkligen kom slutade på 16, 10 respektive 11.


Enligt uppgifter till Läkemedelsvärlden fick inte apotekspersonalen åka bland annat på grund av det hårda besparingsprogram som Apoteket just nu driver igenom.
På Sveriges största expeditionsapotek, C W Scheele i Stockholm, arbetar 72 personer. Av dessa fick sex personer åka.


Den bilden bekräftas från Apotekets ledning.
? Det är två anledningar. Dels en allmän återhållsamhet med pengar inom företaget, dels svårigheten att få loss vikarier för dem som åker, säger Apotekets vd Stefan Carlsson.
Apoteket har inte centralt velat skjuta till mer pengar för att ta in vikarier utan menar att pengarna ska tas lokalt. Något som inte underlättar i spartider.Mörk framtid

Den dåliga uppslutningen i år riskerar att påverka även nästa år.
? Det finns risk att det inte blir något Läkemedelsforum nästa år, säger Märit Johansson.
Den 1 december ska Apotekarsocieteten ha ett möte med Stockholmsmässan för att diskutera framtiden.
? Framtiden ser onekligen inte ljus ut, säger Peter Feldt, projektledare på Stockholmsmässan.
Inte heller läkemedelsföretagen som ställde ut på Läkemedelsforum, tycker att det var någon succé.
? De kommer ju hit för att få träffa personal från apoteken. När apoteket säger att de ska skicka personal, och sen inte gör det, är det klart att de blir besvikna, säger Peter Feldt.
Han menar att det krävs en ordentlig uppryckning från Apotekets sida för att Läkemedelsforum ska bli av i framtiden.
? Det ligger i Apotekets händer. Om de inte skickar sin personal har inte Läkemedelsforum någon framtid. Men samtidigt har de sagt att programmet är bra. De måste bara få in det i sin långsiktiga planering.

Unik gemensam rekommendation av simvastatin

Det är andra gången i historien som ordförandekollegiet Lok gemensamt uttalar sig kring rekommendationer.
? Men det är första gången vi gemensamt och tydligt rekommenderar ett preparat. Första gången gällde diskussionen protonpumpshämmare, men då nåddes inte samma grad av konsensus, säger Ola Ohlsson, ordförande i Region Skånes Läkemedelsråd och ordförande i Lok.
? Det var inga kontroverser i beslutet. Vi var fullständigt eniga.
Bakgrunden till den extraordinära åtgärden är att marknadsföringstrycket från Pfizer, Astrazeneca och MSD, som marknadsför Lipitor, Crestor och Ezetrol, blir allt hårdare. Enligt Ola Ohlsson finns det idag inte något som hindrar att samtliga patienter som behöver läkemedel ska ha simvastatin, om inte speciella skäl föreligger.
Han är dock noga med att poängtera att detta är just en rekommendation och inte ett bindande avtal. Däremot både tror och hoppas han att rekommendationen kommer att avspegla sig i läkemedelskommittéernas rekommendationslistor när de uppdateras under det kommande året.
? Det är en oerhörd styrka att landets samtliga kommittéordföranden kan samlas och enas i ett gemensamt uttalande så här. Det här är en arbetsform som vi kommer att kunna ta till framöver när nyheter inträffar inom terapiområden.Effektivare sänkning

I princip rekommenderas nu simvastatin till samtliga patienter som behöver en statin.
? Lipitor har bra dokumentation men det faller på prisbilden, liksom Pravachol. Crestor däremot faller både på dokumentation och prisbild eftersom det är så nytt, säger Ola Ohlsson.
På MSD, som tog fram simvastatin, ses Lok:s rekommendation inte oväntat som logisk.
? Det här följer alla rekommendationer. Det är glädjande att de uppskattar all klinisk forskning som gjorts på simvastatin, säger Ulf Janzon, chef för information och affärsutveckling på MSD.
Leif Lohm, medicinsk rådgivare på Pfizer som står bakom Lipitor, framhåller att den enskilde läkaren slutligen måste bedöma vad som är bäst för varje patient.
? Annars delar vi Lok:s uppfattning, förutom påståendet att alla patienter kan flyttas över till simvastatin. Lipitor ger en effektivare lipidsänkning, har bevisad effekt på mortalitet och morbiditet samt är säkert att använda.Bra mottagande

Även på Astrazeneca beskriver man utåt rekommendation som logisk, trots att den kan tyckas gå företaget emot.
? Den ligger helt i linje med vad Läkemedelsförmånsnämnden säger och i linje med det låga priset på generiskt simvastatin, säger Anne-Charlotte Knutsson, informationschef på Astrazeneca i Sverige.

Unik gemensam rekommendation av simvastatin

Det är andra gången i historien som ordförandekollegiet Lok gemensamt uttalar sig kring rekommendationer.
? Men det är första gången vi gemensamt och tydligt rekommenderar ett preparat. Första gången gällde diskussionen protonpumpshämmare, men då nåddes inte samma grad av konsensus, säger Ola Ohlsson, ordförande i Region Skånes Läkemedelsråd och ordförande i Lok.
? Det var inga kontroverser i beslutet. Vi var fullständigt eniga.
Bakgrunden till den extraordinära åtgärden är att marknadsföringstrycket från Pfizer, Astrazeneca och MSD, som marknadsför Lipitor, Crestor och Ezetrol, blir allt hårdare. Enligt Ola Ohlsson finns det idag inte något som hindrar att samtliga patienter som behöver läkemedel ska ha simvastatin, om inte speciella skäl föreligger.
Han är dock noga med att poängtera att detta är just en rekommendation och inte ett bindande avtal. Däremot både tror och hoppas han att rekommendationen kommer att avspegla sig i läkemedelskommittéernas rekommendationslistor när de uppdateras under det kommande året.
? Det är en oerhörd styrka att landets samtliga kommittéordföranden kan samlas och enas i ett gemensamt uttalande så här. Det här är en arbetsform som vi kommer att kunna ta till framöver när nyheter inträffar inom terapiområden.Effektivare sänkning

I princip rekommenderas nu simvastatin till samtliga patienter som behöver en statin.
? Lipitor har bra dokumentation men det faller på prisbilden, liksom Pravachol. Crestor däremot faller både på dokumentation och prisbild eftersom det är så nytt, säger Ola Ohlsson.
På MSD, som tog fram simvastatin, ses Lok:s rekommendation inte oväntat som logisk.
? Det här följer alla rekommendationer. Det är glädjande att de uppskattar all klinisk forskning som gjorts på simvastatin, säger Ulf Janzon, chef för information och affärsutveckling på MSD.
Leif Lohm, medicinsk rådgivare på Pfizer som står bakom Lipitor, framhåller att den enskilde läkaren slutligen måste bedöma vad som är bäst för varje patient.
? Annars delar vi Lok:s uppfattning, förutom påståendet att alla patienter kan flyttas över till simvastatin. Lipitor ger en effektivare lipidsänkning, har bevisad effekt på mortalitet och morbiditet samt är säkert att använda.Bra mottagande

Även på Astrazeneca beskriver man utåt rekommendation som logisk, trots att den kan tyckas gå företaget emot.
? Den ligger helt i linje med vad Läkemedelsförmånsnämnden säger och i linje med det låga priset på generiskt simvastatin, säger Anne-Charlotte Knutsson, informationschef på Astrazeneca i Sverige.

Unik gemensam rekommendation av simvastatin

Det är andra gången i historien som ordförandekollegiet Lok gemensamt uttalar sig kring rekommendationer.
? Men det är första gången vi gemensamt och tydligt rekommenderar ett preparat. Första gången gällde diskussionen protonpumpshämmare, men då nåddes inte samma grad av konsensus, säger Ola Ohlsson, ordförande i Region Skånes Läkemedelsråd och ordförande i Lok.
? Det var inga kontroverser i beslutet. Vi var fullständigt eniga.
Bakgrunden till den extraordinära åtgärden är att marknadsföringstrycket från Pfizer, Astrazeneca och MSD, som marknadsför Lipitor, Crestor och Ezetrol, blir allt hårdare. Enligt Ola Ohlsson finns det idag inte något som hindrar att samtliga patienter som behöver läkemedel ska ha simvastatin, om inte speciella skäl föreligger.
Han är dock noga med att poängtera att detta är just en rekommendation och inte ett bindande avtal. Däremot både tror och hoppas han att rekommendationen kommer att avspegla sig i läkemedelskommittéernas rekommendationslistor när de uppdateras under det kommande året.
? Det är en oerhörd styrka att landets samtliga kommittéordföranden kan samlas och enas i ett gemensamt uttalande så här. Det här är en arbetsform som vi kommer att kunna ta till framöver när nyheter inträffar inom terapiområden.Effektivare sänkning

I princip rekommenderas nu simvastatin till samtliga patienter som behöver en statin.
? Lipitor har bra dokumentation men det faller på prisbilden, liksom Pravachol. Crestor däremot faller både på dokumentation och prisbild eftersom det är så nytt, säger Ola Ohlsson.
På MSD, som tog fram simvastatin, ses Lok:s rekommendation inte oväntat som logisk.
? Det här följer alla rekommendationer. Det är glädjande att de uppskattar all klinisk forskning som gjorts på simvastatin, säger Ulf Janzon, chef för information och affärsutveckling på MSD.
Leif Lohm, medicinsk rådgivare på Pfizer som står bakom Lipitor, framhåller att den enskilde läkaren slutligen måste bedöma vad som är bäst för varje patient.
? Annars delar vi Lok:s uppfattning, förutom påståendet att alla patienter kan flyttas över till simvastatin. Lipitor ger en effektivare lipidsänkning, har bevisad effekt på mortalitet och morbiditet samt är säkert att använda.Bra mottagande

Även på Astrazeneca beskriver man utåt rekommendation som logisk, trots att den kan tyckas gå företaget emot.
? Den ligger helt i linje med vad Läkemedelsförmånsnämnden säger och i linje med det låga priset på generiskt simvastatin, säger Anne-Charlotte Knutsson, informationschef på Astrazeneca i Sverige.

Apoteksfacken tycker
olika om utredningsförslag

0

Medan Farmaciförbundet tycker att utredningen om ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet innehåller flera bra förslag som kommer att kunna leda just till detta, har det andra fackförbundet på området, Sveriges Farmacevtförbund, kommit till motsatt slutsats. Förbundet anser det tveksamt om utredaren ens uppfyller direktivens syften.
Utredaren har inte satt patienten i centrum, anser Sveriges Farmacevtförbund. Man har till exempel inte överlämnat åt patienten att bestämma om några andra än förskrivaren ska få direkt åtkomst till den läkemedelsförteckning som utredningen föreslår att Apoteket ska upprätta.
Just den åsikten delar Farmaciförbundet, liksom en mängd andra remissinstanser, med Sveriges Farmacevtförbund.
Men medan Farmaciförbundet och till exempel Nepi och Apoteket välkomnar förslaget att förteckningen förs av Apoteket, är bland andra Konkurrensverket och Sveriges Farmacevtförbund kritiska till detta. Konkurrensverket tycker det är tveksamt med den dubbla rollen att både sälja varor och samtidigt svara för myndighetsliknande uppgifter. Sveriges Farmacevtförbund har liknande synpunkter.

Identiska svar
Apotekets och Farmaciförbundets synpunkter på utredningen kan i det närmaste beskrivas som identiska.
? Vi ser inget problem med att förteckningen ligger hos Apoteket. Däremot har vi tryckt på att Apoteket också ska få ekonomisk ersättning och att vi får ett receptarkiv så vi kan behandla alla recept elektroniskt, säger Britt-Marie Skoglösa, ordförande i Farmaciförbundet.
Så väl tycks åsikterna stämma överens att Farmaciförbundet haft Apotekets remissvar som förlaga till sitt eget. Skrivningarna är på många punkter identiska. I ett fall har man glömt att byta ut ?Apoteket? mot ?Farmaciförbundet?.
? Ja, våra synpunkter stämmer överens, bekräftar Britt?Marie Skoglösa. Men vi har svarat utifrån våra fackliga värderingar.

Apoteksfacken tycker
olika om utredningsförslag

0

Medan Farmaciförbundet tycker att utredningen om ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet innehåller flera bra förslag som kommer att kunna leda just till detta, har det andra fackförbundet på området, Sveriges Farmacevtförbund, kommit till motsatt slutsats. Förbundet anser det tveksamt om utredaren ens uppfyller direktivens syften.
Utredaren har inte satt patienten i centrum, anser Sveriges Farmacevtförbund. Man har till exempel inte överlämnat åt patienten att bestämma om några andra än förskrivaren ska få direkt åtkomst till den läkemedelsförteckning som utredningen föreslår att Apoteket ska upprätta.
Just den åsikten delar Farmaciförbundet, liksom en mängd andra remissinstanser, med Sveriges Farmacevtförbund.
Men medan Farmaciförbundet och till exempel Nepi och Apoteket välkomnar förslaget att förteckningen förs av Apoteket, är bland andra Konkurrensverket och Sveriges Farmacevtförbund kritiska till detta. Konkurrensverket tycker det är tveksamt med den dubbla rollen att både sälja varor och samtidigt svara för myndighetsliknande uppgifter. Sveriges Farmacevtförbund har liknande synpunkter.

Identiska svar
Apotekets och Farmaciförbundets synpunkter på utredningen kan i det närmaste beskrivas som identiska.
? Vi ser inget problem med att förteckningen ligger hos Apoteket. Däremot har vi tryckt på att Apoteket också ska få ekonomisk ersättning och att vi får ett receptarkiv så vi kan behandla alla recept elektroniskt, säger Britt-Marie Skoglösa, ordförande i Farmaciförbundet.
Så väl tycks åsikterna stämma överens att Farmaciförbundet haft Apotekets remissvar som förlaga till sitt eget. Skrivningarna är på många punkter identiska. I ett fall har man glömt att byta ut ?Apoteket? mot ?Farmaciförbundet?.
? Ja, våra synpunkter stämmer överens, bekräftar Britt?Marie Skoglösa. Men vi har svarat utifrån våra fackliga värderingar.

Apoteksfacken tycker
olika om utredningsförslag

0

Medan Farmaciförbundet tycker att utredningen om ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet innehåller flera bra förslag som kommer att kunna leda just till detta, har det andra fackförbundet på området, Sveriges Farmacevtförbund, kommit till motsatt slutsats. Förbundet anser det tveksamt om utredaren ens uppfyller direktivens syften.
Utredaren har inte satt patienten i centrum, anser Sveriges Farmacevtförbund. Man har till exempel inte överlämnat åt patienten att bestämma om några andra än förskrivaren ska få direkt åtkomst till den läkemedelsförteckning som utredningen föreslår att Apoteket ska upprätta.
Just den åsikten delar Farmaciförbundet, liksom en mängd andra remissinstanser, med Sveriges Farmacevtförbund.
Men medan Farmaciförbundet och till exempel Nepi och Apoteket välkomnar förslaget att förteckningen förs av Apoteket, är bland andra Konkurrensverket och Sveriges Farmacevtförbund kritiska till detta. Konkurrensverket tycker det är tveksamt med den dubbla rollen att både sälja varor och samtidigt svara för myndighetsliknande uppgifter. Sveriges Farmacevtförbund har liknande synpunkter.

Identiska svar
Apotekets och Farmaciförbundets synpunkter på utredningen kan i det närmaste beskrivas som identiska.
? Vi ser inget problem med att förteckningen ligger hos Apoteket. Däremot har vi tryckt på att Apoteket också ska få ekonomisk ersättning och att vi får ett receptarkiv så vi kan behandla alla recept elektroniskt, säger Britt-Marie Skoglösa, ordförande i Farmaciförbundet.
Så väl tycks åsikterna stämma överens att Farmaciförbundet haft Apotekets remissvar som förlaga till sitt eget. Skrivningarna är på många punkter identiska. I ett fall har man glömt att byta ut ?Apoteket? mot ?Farmaciförbundet?.
? Ja, våra synpunkter stämmer överens, bekräftar Britt?Marie Skoglösa. Men vi har svarat utifrån våra fackliga värderingar.

Etiska regler för farmacevters
industrirelationer på väg

0

Apoteket och Läkemedelsindustriföreningen, Lif, arbetar med att ta fram ett avtal som ska reglera förhållandet mellan de två parterna. Avtalet som man börjat snickra på är bland annat föranlett av det faktum att apoteken i och med lagen om utbyte blivit en allt intressantare motpart för industrin.
? Det avtal vi arbetar på liknar i mycket det som sedan tidigare finns mellan Landstingsförbundet och Lif, berättar Inger Näsman på Lif.
Den senaste tidens debatt i Danmark om apotekare som tagit emot pengar från industrin (se artikel nedan), gör det än viktigare att få ett avtal som reglerar förhållandet, tycker hon.
? I Danmark har man ju haft utbyte under en längre tid och vi vill gärna stämma i bäcken.

God idé
Därför hoppas man från Lif:s sida att även generikaföretagen och parallellimportörerna ska skriva på avtalet. Kenneth Nyblom, ordförande i generikaföretagens förening är också positiv till ett avtal.
? Jag har inte sett något att ta ställning till ännu, men det är en god idé.
Syftet med avtalet är att säkerställa samarbetet mellan Apoteket och industrin, samtidigt som det inte rubbar parternas oberoende ställning till varandra.
Avtalet ska gälla produktinformation, samarbete kring information till allmänheten samt utbildningar.
Landstinget och Lif har sedan tidigare ett samrådsorgan där frågor som rör avtalet och etiska överväganden diskuteras. I den bedömningsgruppen ingår även en representant för Säkarförbundet. Meningen är att den ska utvidgas och att även representanter för farmacevter ska ingå.
I diskussionen kring avtalet mellan industrin och Apoteket har dock inte de fackliga organisationerna deltagit.
? Jag tycker det är lite förvånande att man inte diskuterat det här med oss inom professionen. Vi är förstås intresserade av vilken bärighet ett sådant avtal kan ha, säger Lennart Axelsson, förbundsdirektör på Sveriges Farmacevtförbund.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng