Månads arkivering oktober 2003

Kraftig prishöjning på Zocord

0

Läkemedelsföretaget MSD ändrar sin prispolitik för Zocord (simvastatin) 180 grader och höjer från första november priset på sin tidigare storsäljare med drygt 130 procent.
Utförsäljningspriset på 28 stycken tabletter 10 mg blir 219 kronor jämfört med det nuvarande priset 86,50.

När patentet för Zocord gick ut i april var företagets policy att priskonkurrera med de generiska preparaten. Men priset på originalpreparatet har legat högre än kopiorna och idag skriver de flesta läkare ut generiskt simvastatin.
Idag står Zocord för cirka 20 procent av den totala svenska statinmarknaden. Resultatet av prishöjningen kan bli att de generiska företagen också höjer sina priser. Det kan också leda till att MSD andel minskar ännu mer.

Kraftig prishöjning på Zocord

0

Läkemedelsföretaget MSD ändrar sin prispolitik för Zocord (simvastatin) 180 grader och höjer från första november priset på sin tidigare storsäljare med drygt 130 procent.
Utförsäljningspriset på 28 stycken tabletter 10 mg blir 219 kronor jämfört med det nuvarande priset 86,50.

När patentet för Zocord gick ut i april var företagets policy att priskonkurrera med de generiska preparaten. Men priset på originalpreparatet har legat högre än kopiorna och idag skriver de flesta läkare ut generiskt simvastatin.
Idag står Zocord för cirka 20 procent av den totala svenska statinmarknaden. Resultatet av prishöjningen kan bli att de generiska företagen också höjer sina priser. Det kan också leda till att MSD andel minskar ännu mer.

Kraftig prishöjning på Zocord

0

Läkemedelsföretaget MSD ändrar sin prispolitik för Zocord (simvastatin) 180 grader och höjer från första november priset på sin tidigare storsäljare med drygt 130 procent.
Utförsäljningspriset på 28 stycken tabletter 10 mg blir 219 kronor jämfört med det nuvarande priset 86,50.

När patentet för Zocord gick ut i april var företagets policy att priskonkurrera med de generiska preparaten. Men priset på originalpreparatet har legat högre än kopiorna och idag skriver de flesta läkare ut generiskt simvastatin.
Idag står Zocord för cirka 20 procent av den totala svenska statinmarknaden. Resultatet av prishöjningen kan bli att de generiska företagen också höjer sina priser. Det kan också leda till att MSD andel minskar ännu mer.

Unga med typ 2-diabetes har hög risk för njurskador

0

Unga patienter med diabetes riskerar att få njurkomplikationer under de första tio årens sjukdom, även om de har god blodsockerkontroll. Risken är särskilt hög för patienter med typ 2-diabetes. Det visar Maria Svensson vid Umeå universitet i en avhandling som rapporteras i oktobernumret av Diabetes Care.
I studien ingick patienter mellan 15 och 34 år som fick sin diagnos mellan 1987 och 1988. Under uppföljningens nio år hade 6,6 procent utvecklat njursjukdom. Hos patienter med typ 2-diabetes var det 16 procent som fick njurskador och de hade dessutom ofta allvarligare komplikationer än patienter med typ 1-diabetes.
Det tog i genomsnitt 8 år från diagnos innan njurskador konstaterades. Hos barn tycks låg ålder vid insjuknandet fördröja utvecklingen av diabeteskomplikationer.

Unga med typ 2-diabetes har hög risk för njurskador

0

Unga patienter med diabetes riskerar att få njurkomplikationer under de första tio årens sjukdom, även om de har god blodsockerkontroll. Risken är särskilt hög för patienter med typ 2-diabetes. Det visar Maria Svensson vid Umeå universitet i en avhandling som rapporteras i oktobernumret av Diabetes Care.
I studien ingick patienter mellan 15 och 34 år som fick sin diagnos mellan 1987 och 1988. Under uppföljningens nio år hade 6,6 procent utvecklat njursjukdom. Hos patienter med typ 2-diabetes var det 16 procent som fick njurskador och de hade dessutom ofta allvarligare komplikationer än patienter med typ 1-diabetes.
Det tog i genomsnitt 8 år från diagnos innan njurskador konstaterades. Hos barn tycks låg ålder vid insjuknandet fördröja utvecklingen av diabeteskomplikationer.

Unga med typ 2-diabetes har hög risk för njurskador

0

Unga patienter med diabetes riskerar att få njurkomplikationer under de första tio årens sjukdom, även om de har god blodsockerkontroll. Risken är särskilt hög för patienter med typ 2-diabetes. Det visar Maria Svensson vid Umeå universitet i en avhandling som rapporteras i oktobernumret av Diabetes Care.
I studien ingick patienter mellan 15 och 34 år som fick sin diagnos mellan 1987 och 1988. Under uppföljningens nio år hade 6,6 procent utvecklat njursjukdom. Hos patienter med typ 2-diabetes var det 16 procent som fick njurskador och de hade dessutom ofta allvarligare komplikationer än patienter med typ 1-diabetes.
Det tog i genomsnitt 8 år från diagnos innan njurskador konstaterades. Hos barn tycks låg ålder vid insjuknandet fördröja utvecklingen av diabeteskomplikationer.

"Pharmacia utplånat"

Bara fem månader efter fusionen är det som en gång var företaget Pharmacia i princip utraderat.

? Pharmacia har monterats ned ganska kraftigt. Folk sägs upp och verksamheter som inte passar Pfizers profil säljs ut eller läggs ned. Av kärnan i Pharmacia finns ingenting kvar, säger en mångårig tidigare medarbetare på Pharmacia till DI.

Pharmacias huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm är övergett, och Pfizer överväger en utförsäljning av såväl Pharmacia Diagnostics med 1100 anställda som Pharmacias tidigare ögonkirurgiforskning.

Fram till augusti hade 5000 före detta Pharmaciaanställda varslats om uppsägning. Kvarvarande personal från det gamla marknadsbolaget har flyttat till Pfizers lokaler i Täby, i väntan på att nya lokaler ska färdigställas.

"Pharmacia utplånat"

Bara fem månader efter fusionen är det som en gång var företaget Pharmacia i princip utraderat.

? Pharmacia har monterats ned ganska kraftigt. Folk sägs upp och verksamheter som inte passar Pfizers profil säljs ut eller läggs ned. Av kärnan i Pharmacia finns ingenting kvar, säger en mångårig tidigare medarbetare på Pharmacia till DI.

Pharmacias huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm är övergett, och Pfizer överväger en utförsäljning av såväl Pharmacia Diagnostics med 1100 anställda som Pharmacias tidigare ögonkirurgiforskning.

Fram till augusti hade 5000 före detta Pharmaciaanställda varslats om uppsägning. Kvarvarande personal från det gamla marknadsbolaget har flyttat till Pfizers lokaler i Täby, i väntan på att nya lokaler ska färdigställas.

"Pharmacia utplånat"

Bara fem månader efter fusionen är det som en gång var företaget Pharmacia i princip utraderat.

? Pharmacia har monterats ned ganska kraftigt. Folk sägs upp och verksamheter som inte passar Pfizers profil säljs ut eller läggs ned. Av kärnan i Pharmacia finns ingenting kvar, säger en mångårig tidigare medarbetare på Pharmacia till DI.

Pharmacias huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm är övergett, och Pfizer överväger en utförsäljning av såväl Pharmacia Diagnostics med 1100 anställda som Pharmacias tidigare ögonkirurgiforskning.

Fram till augusti hade 5000 före detta Pharmaciaanställda varslats om uppsägning. Kvarvarande personal från det gamla marknadsbolaget har flyttat till Pfizers lokaler i Täby, i väntan på att nya lokaler ska färdigställas.

Höga blodfetter ska behandlas med simvastatin

Landets samtliga läkemedelskommittéordföranden, tillsammans med de flesta specialistföreträdare inom området hjärtkärlsjukdomar, samlades i tisdags på Arlanda för ett diskussionsmöte om vilka läkemedels om ska användas för att behandla höga blodfetter. Man enades unisont om att simvastatin är det preparat som ska användas

? Det var inga kontroverser i det beslutet. Vi är fullständigt eniga, säger Ola Ohlsson, ordförande i både Region Skånes Läkemedelsråd samt ordförande för samtliga läkemedelskommittéordförande.

Ola Ohlsson menar att en sån här rekommendation behövs när trycket blir allt starkare från Pfizer, Astrazeneca och MSD, som marknadsför Lipitor, Crestor och Ezetrol. Idag finns det inget som hindrar att samtliga patienter som behöver läkemedel ska ha simvastatin, om inte speciella skäl föreligger som gör att någon annan statin ska användas.

? Jag hade senast igår patienter som stod på andra statiner, som jag bytte över till simvastatin, säger Ola Ohlsson.

Nu ska samtliga kommittéer gå ut och informera sina läkare om denna rekommendation.

? Något mer kan vi inte göra. Vi vill att läkaren ska tänka efter

De församlade experterna enades om tre punkter:

1. Huvudprincipen för rekommendationerna är inte begränsade till val av läkemedel, utan skall i första hand inriktas på åtgärder för att minska den enskilde patientens totala riskbild, dvs rökstopp, ökad fysisk aktivitet samt förbättrade kostvanor.

2. Gruppen är enig om att endast läkemedel som i kliniska studier har visat minskat insjuknande i hjärt-kärlsjukdomar, har väldokumenterad säkerhet såväl som god kostnadseffektivitet skall användas.

3. Med denna bakgrund enades gruppen om att när läkemedelsbehandling med blodfettsänkande läkemedel skall ske är förstahandsvalet idag simvastatin. De nyare preparaten som finns på marknaden rekommenderas ej för närvarande då ovanstående krav ej uppfylls av dessa. Gruppen rekommenderar därigenom också ett byte till simvastatin hos de patienter som idag behandlas med någon av de övriga statinerna, i de fall inte speciella omständigheter talar mot detta.

Höga blodfetter ska behandlas med simvastatin

Landets samtliga läkemedelskommittéordföranden, tillsammans med de flesta specialistföreträdare inom området hjärtkärlsjukdomar, samlades i tisdags på Arlanda för ett diskussionsmöte om vilka läkemedels om ska användas för att behandla höga blodfetter. Man enades unisont om att simvastatin är det preparat som ska användas

? Det var inga kontroverser i det beslutet. Vi är fullständigt eniga, säger Ola Ohlsson, ordförande i både Region Skånes Läkemedelsråd samt ordförande för samtliga läkemedelskommittéordförande.

Ola Ohlsson menar att en sån här rekommendation behövs när trycket blir allt starkare från Pfizer, Astrazeneca och MSD, som marknadsför Lipitor, Crestor och Ezetrol. Idag finns det inget som hindrar att samtliga patienter som behöver läkemedel ska ha simvastatin, om inte speciella skäl föreligger som gör att någon annan statin ska användas.

? Jag hade senast igår patienter som stod på andra statiner, som jag bytte över till simvastatin, säger Ola Ohlsson.

Nu ska samtliga kommittéer gå ut och informera sina läkare om denna rekommendation.

? Något mer kan vi inte göra. Vi vill att läkaren ska tänka efter

De församlade experterna enades om tre punkter:

1. Huvudprincipen för rekommendationerna är inte begränsade till val av läkemedel, utan skall i första hand inriktas på åtgärder för att minska den enskilde patientens totala riskbild, dvs rökstopp, ökad fysisk aktivitet samt förbättrade kostvanor.

2. Gruppen är enig om att endast läkemedel som i kliniska studier har visat minskat insjuknande i hjärt-kärlsjukdomar, har väldokumenterad säkerhet såväl som god kostnadseffektivitet skall användas.

3. Med denna bakgrund enades gruppen om att när läkemedelsbehandling med blodfettsänkande läkemedel skall ske är förstahandsvalet idag simvastatin. De nyare preparaten som finns på marknaden rekommenderas ej för närvarande då ovanstående krav ej uppfylls av dessa. Gruppen rekommenderar därigenom också ett byte till simvastatin hos de patienter som idag behandlas med någon av de övriga statinerna, i de fall inte speciella omständigheter talar mot detta.

Höga blodfetter ska behandlas med simvastatin

Landets samtliga läkemedelskommittéordföranden, tillsammans med de flesta specialistföreträdare inom området hjärtkärlsjukdomar, samlades i tisdags på Arlanda för ett diskussionsmöte om vilka läkemedels om ska användas för att behandla höga blodfetter. Man enades unisont om att simvastatin är det preparat som ska användas

? Det var inga kontroverser i det beslutet. Vi är fullständigt eniga, säger Ola Ohlsson, ordförande i både Region Skånes Läkemedelsråd samt ordförande för samtliga läkemedelskommittéordförande.

Ola Ohlsson menar att en sån här rekommendation behövs när trycket blir allt starkare från Pfizer, Astrazeneca och MSD, som marknadsför Lipitor, Crestor och Ezetrol. Idag finns det inget som hindrar att samtliga patienter som behöver läkemedel ska ha simvastatin, om inte speciella skäl föreligger som gör att någon annan statin ska användas.

? Jag hade senast igår patienter som stod på andra statiner, som jag bytte över till simvastatin, säger Ola Ohlsson.

Nu ska samtliga kommittéer gå ut och informera sina läkare om denna rekommendation.

? Något mer kan vi inte göra. Vi vill att läkaren ska tänka efter

De församlade experterna enades om tre punkter:

1. Huvudprincipen för rekommendationerna är inte begränsade till val av läkemedel, utan skall i första hand inriktas på åtgärder för att minska den enskilde patientens totala riskbild, dvs rökstopp, ökad fysisk aktivitet samt förbättrade kostvanor.

2. Gruppen är enig om att endast läkemedel som i kliniska studier har visat minskat insjuknande i hjärt-kärlsjukdomar, har väldokumenterad säkerhet såväl som god kostnadseffektivitet skall användas.

3. Med denna bakgrund enades gruppen om att när läkemedelsbehandling med blodfettsänkande läkemedel skall ske är förstahandsvalet idag simvastatin. De nyare preparaten som finns på marknaden rekommenderas ej för närvarande då ovanstående krav ej uppfylls av dessa. Gruppen rekommenderar därigenom också ett byte till simvastatin hos de patienter som idag behandlas med någon av de övriga statinerna, i de fall inte speciella omständigheter talar mot detta.

Interaktion mellan Novonorm och Lopid

Svenska Läkemedelsverket varnade redan i våras för risk för allvarlig hypoglykemi när de båda preparaten kombineras. Gemfibrozil har tidigare drabbats av interaktion med cerivastatin (Lipobay), vilket gjorde att Bayer drog in cerivastatin från samtliga marknader utom den japanska.

FDA har nu tillsammans med Novo Nordisk, som tillverkar repaglinid (Novonorm), förändrat interaktionsavsnittet i preparatets produktmonografi. Nu varnas det alltså för en möjlig interaktion med lipidsänkaren gemfibrozil. I Sverige är repaglinid godkänt för behandling av typ 2-diabetes, där hyperglykemin ej längre kan kontrolleras tillfredsställande med diet, viktreduktion och motion. Repaglinid kan också användas för kombinationsbehandling med metformin till patienter med typ 2-diabetes, när enbart metformin inte givit tillfredsställande metabol kontroll.

I en artikel publicerad i Diabetologia i mars 2003 varnas för denna interaktion, från en studie på tolv friska frivilliga. Man såg att nivåerna av repaglinid i blodet ökade drastiskt. Författarna menar att läkare ska vara medvetna om risken och att kombinationen helst ska undvikas. Om kombinationen är nödvändig ska repagliniddosen minskas och nivåer av blodglukos följas noga.

Enligt ett brev från Novo Nordisk är en liknande interaktion mellan repaglinid och andra lipidsänkande fibrater inte förväntad.

Interaktion mellan Novonorm och Lopid

Svenska Läkemedelsverket varnade redan i våras för risk för allvarlig hypoglykemi när de båda preparaten kombineras. Gemfibrozil har tidigare drabbats av interaktion med cerivastatin (Lipobay), vilket gjorde att Bayer drog in cerivastatin från samtliga marknader utom den japanska.

FDA har nu tillsammans med Novo Nordisk, som tillverkar repaglinid (Novonorm), förändrat interaktionsavsnittet i preparatets produktmonografi. Nu varnas det alltså för en möjlig interaktion med lipidsänkaren gemfibrozil. I Sverige är repaglinid godkänt för behandling av typ 2-diabetes, där hyperglykemin ej längre kan kontrolleras tillfredsställande med diet, viktreduktion och motion. Repaglinid kan också användas för kombinationsbehandling med metformin till patienter med typ 2-diabetes, när enbart metformin inte givit tillfredsställande metabol kontroll.

I en artikel publicerad i Diabetologia i mars 2003 varnas för denna interaktion, från en studie på tolv friska frivilliga. Man såg att nivåerna av repaglinid i blodet ökade drastiskt. Författarna menar att läkare ska vara medvetna om risken och att kombinationen helst ska undvikas. Om kombinationen är nödvändig ska repagliniddosen minskas och nivåer av blodglukos följas noga.

Enligt ett brev från Novo Nordisk är en liknande interaktion mellan repaglinid och andra lipidsänkande fibrater inte förväntad.

Mordfall i USA skylls på nekad psykosmedicin

0

Mot bakgrund av den debatt som förs här i Sverige om psykvårdens ansvar för ett ökande antal svåra våldsbrott kan man konstatera att i USA har man gått ett steg längre. Där hävdar försvarsadvokaten till en 26-årig man, som dödat en för honom okänd man och skottskadat två poliser, att det är staten som bär ansvaret.
Den åtalade blev två dagar före skottdramat nekad de läkemedel han behövde för sin schizofreni. Enligt försvarsadvokaten medger mannen visserligen att han har avlossat skotten. Men däremot kan han inte anses ansvarig eftersom staten vägrat ge honom de läkemedel han behövde regelbundet beroende på han lämnat in receptet för sent.

Mordfall i USA skylls på nekad psykosmedicin

0

Mot bakgrund av den debatt som förs här i Sverige om psykvårdens ansvar för ett ökande antal svåra våldsbrott kan man konstatera att i USA har man gått ett steg längre. Där hävdar försvarsadvokaten till en 26-årig man, som dödat en för honom okänd man och skottskadat två poliser, att det är staten som bär ansvaret.
Den åtalade blev två dagar före skottdramat nekad de läkemedel han behövde för sin schizofreni. Enligt försvarsadvokaten medger mannen visserligen att han har avlossat skotten. Men däremot kan han inte anses ansvarig eftersom staten vägrat ge honom de läkemedel han behövde regelbundet beroende på han lämnat in receptet för sent.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng