EMA granskar hostmediciner

Hostmediciner med bromhexin och ambroxol ska granskas av den europeiska myndigheten.

Spiral även för yngre kvinnor

Hormon- eller kopparspiral kan vara ett förstahandsalternativ även för kvinnor som inte fått barn, enligt nya rekommendationer.

Vill satsa mer på hälsotjänster

Apoteken har högt förtroende men kan göra större insatser i vårdkedjan enligt branschföreningen.

Godkänner begränsad subvention

Särläkemedlet Jakavi ingår nu i högkostnadsskyddet. Men bara för patienter med svårare sjukdomsgrad.

I skuggan av Pandemrix

Plus GSK är en av världens största vaccintillverkare. Företaget arbetar med att utveckla nya vacciner samtidigt som man försöker ta reda på varför Pandemrix ökar risken för narkolepsi.

Polsk mutaffär för GSK

GlaxoSmithKline har nu drabbats av sin tredje mutaffär, den här gången handlar det om Polen.

EMAs utredning om Roche klar

EMA är klar med sin utredning om att Roche inte rapporterat biverkningar.

Ändrade regler om utbyte föreslås

Företag som sagt sig kunna tillhandahålla periodens vara och sen inte gör det ska kunna tvingas betala en sanktionsavgift.

Få kommuner rapporterade brister

Tolv procent av alla kommuner såg några brister vid försäljning av läkemedel i handeln.

Låg resistens på äldreboenden

Resistenssituationen på svenska äldreboenden tycks vara fortsatt låga enligt en studie i Västra Götaland.

Testosteronmedel granskas

EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller testosteron eller metadon med povidon.

Effektivt mot hepatit C

En kombinationsbehandling botade både tidigare obehandlade hepatit C-patienter och personer som inte svarat på tidigare behandling.

Bakslag för Roche i brittisk domstol

Två patent på Roches bröstcancerläkemedel Herceptin har ogiltigförklarats av en domstol.

Direktupphandling ifrågasätts

VGR kan inte använda sig av ett undantag i EU-fördraget för att ge Apotekstjänst mer pengar. Det menar Konkurrensverket.

Fler läkemedel utanför förmånen

Plus Patienterna förlorare när läkemedel inte får bytas ut. Nu höjs kraven på bättre reglering av marknaden.

Positivt med klinikapotekare

Ett projekt där klinikapotekare går igenom läkemedel i samband med utskrivning permanentas efter lyckade resultat.

Cochrane dömer ut Tamiflu

Tamiflu minskar inte risken för smittspridning och komplikationer, menar Cochrane som tycker att länder bör sluta ha läkemedlet i pandemilager.

Sweden Bio minskar personalstyrkan

Branchorganisationen Sweden Bio gör om och fokuserar på sina arbetsgrupper.

Minskade utgifter för läkemedel

Regeringen räknar med att utgifterna för läkemedelsförmånen ska minska med minst 500 miljoner mellan 2014-2018.

Mutanklagelser i Irak undersöks av företaget

Läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline undersöker mutanklagelser mot apotekare och läkare i Irak.

ASA tycks minska preklampsirisk

Enligt en ny studie tycks acetylsalicylsyra kunna minska risken för havandeskapsförgiftning.

Branchförening får vice vd från industrin

Hon lämnar Novartis och blir vice vd på Läkemedelsindustriföreningen, Lif.

Många miljarder för cancerrisk

9 miljarder dollar har Takeda och Eli Lilly dömts att betala för att ha dolt cancerrisk med diabetesmedlet pioglitazon.

Subventionerat till dubbla priset

Fördubblade priset på Kåvepenin genom att gå ur subventionen och gå in igen. Hur var det möjligt?

Ranbaxy uppköpt av Sun Pharma

Det indiska generikaföretaget Sun Pharma har köpt det indiska företaget Ranbaxy för fyra miljarder dollar.

Mer artrit bland barn till missbrukare

Risken att drabbas av artrit är större i familjer med missbruk enligt en kanadensisk studie.

Meda avvisar köpare

Det amerikanska generikabolaget Mylans intressse av Meda möttes med kall hand.

Hjärtsviktsstudie avbryts i förtid

Nya medlet visar i studien på mycket god effekt jämfört med enalapril.