Vill se åtgärder för cancervården

Förutom e-hälsa och digitalisering är många patientorganisationer på plats i Almedalen. Bland annat Nätverket mot cancer som hoppas att veckan ska resultera i löften från politikerna om konkreta åtgärder.

Priset skiljer på samma läkemedel

Priset på identiska läkemedelsprodukter skiljer sig åt mellan olika landsting, visar en ny rapport av Konkurrensverket.

Klart för första zicavaccinet i människa

FDA ger klartecken för en fas I-prövning med ett DNA-baserat vaccin mot zikavirus.

Ökad förskrivning av sömnmedel till unga

UPPDATERAD. Allt fler unga får sömnmedel och lugnande medicin visar siffror från Socialstyrelsen.

Hur kan farmaceutens kompetens mätas?

Det som inte syns finns inte – i en ny blogg skriver Christina Ljungberg om behovet av att kunna mäta farmaceutisk kompetens på apotek.

Repatha in i högkostnadsskyddet

Kolesterolbehandling med PCSK9-hämmaren subventioneras till liten grupp patienter, efter beslut från TLV.

Fokus på digitalisering och e-hälsa

I år är antalet evenemang på politikerveckan i Almedalen rekordmånga. Nytt för i år är ämnet digitalisering och stort fokus ligger på e-hälsa.

Högre dos SSRI ger bättre effekt

En högre dos av antidepressiva läkemedel ger en bättre effekt, konstaterar forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

APS inrättar vetenskapligt råd

Åtta representanter från industrin och akademin ska lyfta prioriterade forskningsfrågor och bredda Apotekarsocietetens verksamhet.

Feldosering resulterade i ambulansfärd

En patient fick av misstag dubbel dos paracetamol, vilket resulterade i att patienten fördes till sjukhus.

Varnar för höga doser antidiarréläkemedel

FDA varnar för allvarliga hjärtproblem i samband med höga doser av antidiarréläkemedlet Imodium.

Samarbetet ska förenkla för kliniska prövningar

Läkemedelsverket och etikprövningsnämnderna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för samarbete kring kliniska prövningar i framtiden.

Ser vi att vi inte ser varandra?

Mindre krav på nationella projekt och mer kreativa lösningar för att få apotek och vård att närma sig varandra efterlyser Mikael Hoffmann i en ny blogg.

Så mycket kan sparas med biosimilarer

Med en prissänkning på 30 procent för biologiska läkemedel skulle över 1 miljard kunna sparas.

Ännu oklart om antroposofbeslut

Trots att Vidarklinikens snart utgående dispens är den sista enligt regeringen bereds frågan om antroposofmedel fortfarande i regeringskansliet. Om beslutet dröjer kan det innebära böter.

Allvarliga brister kring försäljning av receptfritt

Kunskapsnivån kring försäljning av receptfria läkemedel måste öka, enligt Läkemedelsverket.

SÖS drar tillbaka metod för färre långdragna förlossningar

Södersjukhuset i Stockholm gick i mars ut med att man skulle införa en ny metod för att minska antalet långdragna förlossningar. Nu backar sjukhuset och säger att mer forskning behövs.

Oroväckande ökning av resistenta bakterier

Förekomsten av mycket resistenta tarmbakterier mer än fördubblades i fjol, visar ny statistik.

”Hög tid att komma tillbaka till sakfrågan”

Debatten om de antroposofiska preparaten har glidit i väg och handlar inte längre om kärnfrågan, skriver Apotekarsocietetens vd Karin Meyer i en ny blogg.

TKI-hämmare kopplad till hjärtrisk

Patienter med kronisk myeloisk leukemi som behandlas med TKI-hämmare löper högre risk att drabbas av hjärtinfarkt, visar ny studie.

Landsting får inte teckna egna avtal

Enskilda landsting ska inte ingå avtal med läkemedelsföretag om läkemedel inom förmånerna under avtalstiden, enligt överenskommelse.

Nya regler kan förenkla läkemedelsinförsel

En lucka i lagen gör det omöjligt för viss införsel av läkemedel som kan vara betydelsefull i bland annat forskning. Ett nytt förslag kan ändra på det.

Nytt blodtest kan individanpassa behandling av depression

Deprimerade patienters sökande efter effektiv behandling kan snabbas på med nytt blodtest, enligt en ny studie.

Läkemedelsverket: Kritiken i rapporten är missriktad

Riksrevisionens skarpa kritik mot Läkemedelsverket för bland annat brister i granskningen av läkemedel är osaklig, menar myndigheten.

Fortsatt satsning på biologiska läkemedel

Nu kan industri, akademi och hälso- och sjukvård söka om pengar för satsning på bioläkemedel.

Skillnader i förskrivning av adhd-läkemedel

Förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter öka, men stora regionala skillnader förekommer.

Oklar förbättring med nya regler från SoS

Nytt förslag från Socialstyrelsen ska ge säkrare läkemedelshantering. Fredrik Hed saknar dock en analys av hur stora förbättringar man kan räkna med.

Fler grupper kan ingå i vaccinationsprogram

Vaccinationstäckningen är fortsatt hög i Sverige och enligt ett nytt förslag från Folkhälsomyndigheten kan det nationella vaccinationsprogrammet omfatta fler.

Anklagas för falska påståenden om effekt

Läkemedelsbolag anklagas för att ha överdrivit läkemedelseffekt för att få läkare att förskriva mer.

Skärpta regler för läkemedelshantering

För att öka patientsäkerheten vill Socialstyrelsen skärpa regler för hantering av läkemedel.

Läkemedel effektivt vid hetsätning

Vid sidan av psykologiska behandlingsformer kan läkemedel minska hetsätning. Men det saknas långtidsuppföljningar av sådan behandling.

God effekt med ny ALK-hämmare

En av andra generationens ALK-hämmare, alectinib, ger betydlig längre tid till återfall hos ALK-positiva lungcancerpatienter än dagens behandling.

Hpv-kampanjer riskerar att utesluta målgrupper

Vaccinationskampanjer mot hpv-virus som vänder sig till flickor riskerar att utesluta vissa i målgrupper.

Utökad indikation för Humira

Även barn med måttlig Chrons sjukdom kan behandlas med Humira efter EU-beslut om ökad indikation.

Avråder från ibuprofen vid vattkoppor

Att behandla med ibuprofen vid vattkoppor kan förvärra sjukdomsförloppet, nu varnar Ivo.

Nya regler ska jämna ut skillnader i vaccination

Nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten ger ökad rätt till vaccin för barn upp till 18 år.

Patient fick läkemedel för ofta

I samband med sjukhusinläggning fick en patient sin veckodos för ofta, enligt en lex Maria-anmälan.

Nya regler för pappersrecept

Från och med i dag, 1 juni, får apotek behålla pappersrecept på narkotikaklassade läkemedel mot patientens vilja.

Beredskap för pandemi mer än vaccin

Om målet är många vaccinerade även vid nästa pandemi måste myndigheterna bli bättre på att möta människors oro, skriver Ingrid Helander.

Dubbla besked om cancermedel

Tumme upp och tumme ner för läkemedel mot multipelt myelom. Ett läkemedel får negativt utlåtande och ett annat godkänns.

Het debatt inför antroposofbeslut

Tiden närmar sig för det väntade beslutet om antroposofiska preparat och debatten går hög.

Fälls för reservationslösa påståenden

Pfizer och BMS tvingas böta för dålig marknads-föring av det blodförtunnande läkemedlet Eliquis.

Omstritt om cannabis som medicin

Special I en pågående juridisk process prövas om medicinsk cannabis från annat land kan användas lagligt Sverige. ”Lagstiftningen på området är inte glasklar”, säger Hans Sjöström på Läkemedelsverket.

Vaccinationsprogram minskar hpv-infektioner

Antalet cellförändringar i livmoderhalsen orsakat av hpv minskar efter att vaccinationsprogram införts.

Åtgärder vidtas efter misslyckad prövning

Efter prövningen i Rennes vill franska regeringen att säkerheten vid kliniska prövningar förbättras.

Nya rekommendationer för behandling av gikt

Mindre alkohol, mer fysisk aktivitet och behandling med allopurinol är några av Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling av gikt.

”Jag avser att noga följa frågan”

Folkhälsominister Gabriel Wikström svarar på hur regeringen kan säkerställa en säker massvaccinering vid en eventuell pandemi.