Anoro Ellipta hjälper kol-patienter

GSKs nya kol-behandling ökade lungkapaciteten mer än etablerade tiotropium i en 24-veckorstest.

Utsläpp gynnar antibiotikaresistens

Multiresistenta bakterier gynnas av låga nivå av tungmetaller och antibiotika i naturen.

Mindre pengar till förmånerna

Lägre anslag till läkemedelsförmånerna och riskkapitalinvesteringar i life science, är några av förslagen i regeringens budgetproposition.

Misstänkta ebolafall testar vården

Plus Hittills har alla misstänkta ebolafall i Sverige varit negativa. Anders Tegnell tycker att det är bra att sjukvården får testa sina rutiner.

EU flyttar inte medicinansvaret

Den nya EU-kommissionen låter ansvaret för läkemedel stanna inom hälsoområdet.

Beteendestörningar av medicin

En ny rapport varnar för att parkinsonmediciner kan ge beteendestörningar som tvångsmässigt spelande.

Imbruvica godkänt i EU mot blodcancrar

Första BTK-hämmaren godkänt mot annars svårbehandlade ovanliga blodcancrar.

Apotekssamtal hjälper nydanskar

En dansk rapport visar att invandrare med hälsoproblem kommer närmare arbetsmarknaden genom läkemedelssamtal på apotek.

Kanada ger möjligt ebolavaccin till WHO

Den kanadensiska hälsomyndigheteten skickar möjligt ebolavaccin till WHO för att användas i västafrika.

Ebola kan klassas samhällsfarligt

Socialstyrelsen vill skärpa klassifikationen av ebola till att räknas som en samhällsfarlig sjukdom.

Abbvie ger upp planen att köpa Shire

Efter det avbrutna uppköpet måste Abbvie betala nästan 12 miljarder kronor i skadestånd till Shire.

Handlingsplan för life science

Branschorganisationer lanserar plan med 25 åtgärdspunkter som ska stärka konkurrenskraften för svensk life science.

Mindre antibiotika till djuren i EU

Mellan 2010 till 2012 sjönk försäljningen av antibiotika för djur med 15 procent i Europa.

Svenskt särläkemedel

EMA har givit företaget Clanotech särläkemedelsstatus för en läkemedelskandidat mot ärrbildning.

Komplext med nytta och risk

Diskuteras riskerna med läkemedel oftare än nyttan? Och är läkemedel för dyra? Det debatterades under Läkemedelskongressen.

Artritläkemedel kan påverka depression

Behandling med antiinflammatoriska läkemedel leder till en minskning av depressiva symtom.

Viagra tycks skydda hjärtat

Sildenafil borde kunna användas som en säker behandling för hjärtsjukdomar, enligt en stor studie.

Högsta varningen kvarstår för Champix

En expertgrupp inom FDA anser att Champix ska ha kvar den allvarligaste varningen på förpackningen.

Läkemedelsstatistiken håller nivån

Den nationella läkemedelsstatistiken har hög kvalitet trots mängden aktörer konstaterar E-hälsomyndigheten.

Terapi högeffektiv mot svårbehandlad leukemi

90 procent med terapiresistent akut lymfatisk leukemi fick komplett tillbakagång med ny terapi.

EMA samlar biverkningsrapporter

Patienter uppmanas att rapportera biverkningar för även nationellt godkända mediciner.

Hon vill sluta utreda life science

Plus Svensk life science har en bra framtid. Men då måste vi sluta att utreda mer och istället göra något, tycker utredaren Susanne Ås Sivborg.

Bästa storleken på nanopartiklar hittad

Forskare har hittat den optimala storleken på nanopartiklar tänkta för cancerbehandling.

Skärper varning för leukemimedel

PRAC skärper sina varningar om att leukemimedicinen Iclusig kan orsaka allvarlig blodpropp.

Forskningsstödd behandling enligt SBU

SBU ska hjälpa vården att välja rätt behandling genom forskningsstödda rapporter.

Fortsatt subvention för Cerezyme

Kammarrätten ger, liksom tidigare förvaltningsdomstolen, TLV bakläxa när det gäller uteslutning av läkemedlet mot Gauchers sjukdom.