Depåläkemedel ger bäst effekt

En övergång till injektionsläkemedel gav färre återfall och mindre tvångsvård bland schizofrena.

Dyrare för patienter och landsting

Kostnaden för läkemedel utanför förmånen har ökat från 500 miljoner kronor till 2 miljarder.

Antibiotika till barn kan ge övervikt

Att ge barn bredspektrumantibiotika före två års ålder kan vara associerat med att utveckla barnfetma.

Pilotprojekt i Medicon Village

Akademi och industri ska få kontakt med myndigheter genom Läkemedelsverkets projekt.

Stulet Crestor sålt i Norge

Läkemedel som stulits i Italien har sålts på norska apotek sedan förra året. Troligtvis har alla förpackningar redan sålts.

Behöver inte skada barnet

Två olika studier hittar inga skador på barnen efter att modern fått strålningsbehandling eller kemoterapi under graviditeten.

Ny chans för avregistrerat medel

Ketokonazol avregistrerades mot svampinfektioner. Nu vill CHMP godkänna medlet mot Cushings syndrom.

Långt svar med PD1-hämmare

Patienter med spritt malignt melanom hade en långvarig effekt av PD1-hämmaren nivolumab.

Ska lyssna på patienter

EMA ska involvera patienter i nytta-riskvärderingar. Patienter kan ha värdefulla erfarenheter, menar myndigheten.

Förlängde överlevnaden med mer än ett år

Ett tillägg med Perjeta gav bröstcancerpatienter en medianöverlevnad på 56,5 månader.

Hypoglykemi underrapporteras

Bland insulinbehandlade diabetiker är hypoglykemi mycket vanligare än vad som tidigare återgetts, enligt en studie på fler än 27 000 diabetiker.

Brist på Tuberculin PPD året ut

Sedan i våras har det varit brist på Tuberculin PPD och produkten kommer vara restnoterad till 2015.

Stor skillnad för godkännanden

Europa och Kanada är mycket långsammare med att ge tillstånd för potentiellt livsförlängande cancermediciner än USA.

Färre biverkningar med ny tablett mot hiv

Studier visar att Gileads nya 4-i-1-tablett mot hiv har god effekt men en bättre biverkningsprofil.

Januvia blir kvar i förmånen

En ny hälsoekonomisk analys och en prissänkning gör att omprövningen av subventionen för Januvia avskrivs.

Årets farmaceut heter Linda Grahn

En kommunapotekare får utmärkelsen av fackförbundet Sveriges Farmaceuter.

Överdrev effekten av adhd-medel

Shire har gått med på att betala 56 miljoner dollar i böter i USA för att ha överdrivit effekten av flera adhd-läkemedel.

Lägger ner receptarieutbildning

Universitetet i Karlstad lägger sina biovetenskapliga utbildningar på is vilket gör att receptarieutbildningen inte längre erbjuds.

Återlanserat läkemedel mot MRSA

Telavancin godkändes av EMA redan 2011 men har på grund av ouppfyllda krav inte nått den europeiska marknaden förrän nu.

NIH vill ta bort könsskillnader

Amerikanska NIH vill att biomedicinska studier görs för båda könen redan på en preklinisk nivå.

USA skärper skatteregler

Obama-administrationen sätter käppar i hjulet för Pfizers eventuella planer på att gå vidare med Astrazenecaaffären.

Allt fler danskar får påssjuka

Alla danska barn erbjuds påssjukevaccinering. Men det senaste decenniet har parotit ökat.

Snabba godkännanden missas

Dagens system för godkännande av läkemedel i EU används inte på det effektiva sätt som det är tänkt.

Många vaccinerade men mässling ökar

Högsta antalet mässlingssmittade sedan 2000 trots många vaccinerade i Sverige.

Får användas i nödsituationer

Tekmiras läkemedelskandidat mot ebola får nu användas vid nödsituationer i USA och Kanada.

Olika behandling för kvinnor och män

Kvinnor med högt blodtryck får en annan behandling än män enligt en avhandling.

Ingen avgiftshöjning för LV

Regeringen säger nej till Läkemedelsverkets önskan om höjda avgifter för läkemedelsprövningar. Ett besked som gläder branschorganisationen Lif.

Ett obs ska förklara

För att farmaceuter ska slippa onödiga kontakter med förskrivare föreslår Läkemedelsverket att ett extra ord ska finnas på avvikande recept.

GSK fälls för mutbrott

Det blir fängelse och miljardböter för GSK-chefer efter en fällande dom i kinesisk domstol.