Bör kunna förhandla om pris

Dosaktörer bör få förhandla om inköpspriser. Det anser regeringens utredare Anna Märta Stenberg.

De var bäst för apotekskunderna

Johan Olofsson och Birgitta Wesslert har fått pris för sina insatser för kunderna på apotek.

Nytt bättre än redan godkänt

En jämförande studie visar på bättre resultat för Cosentyx jämfört med Stelara mot plack-psoriasis.

Bältrosvaccin nådde målet

GSKs vaccinkandidat mot bältros gav en hög skyddseffekt i en stor fas III-studie.

14 apoteksanknutna i mordåtal

Kontaminerade läkemedel orsakade 64 personers död och nu har 14 personer åtalats som ansvariga.

Förlängd dispens för Vidarkliniken

Antroposofiska produkter får försäljningstillstånd ett år till.

Generika ofta billigt i Sverige

Sverige har låga priser på konkurrensutsatta generiska läkemedel jämfört med 14 andra europeiska länder.

Så kan den onödiga sjukhusvården minskas

Nu handlar det inte om olämpliga läkemedel utan mer om olämpliga doser.

Läkemedelssamtal för arbetslösa

Den danska apotekarföreningen har tre förslag på hur användning av läkemedel ska bli mer jämlik.

Skolböcker lär inte ut om resistens

Många elever slutar grundskolan med grunda kunskaper om hur antibiotikaresistens uppstår.

HPV orsakar flera cancerformer

Cirka 60-70 procent av vaginalcancerfallen orsakas av HPV visas i en doktorsavhandling.

Sökes: ny forskningsmodell

Plus De stora läkemedelsbolagen har övergivit den tidiga forskningen och koncentrerar sig istället på senare utveckling och marknadsföring. Men den nya forskningsmodellen har inte riktigt satt sig ännu.

Skärpt riktlinje om benskörhet

Det är inte fler idag än för tio år sedan som läkemedelsbehandlas för sin osteoporos.

Medvetslös av för mycket insulin

Farmaceuten reagerade på den höga doseringen. Men läkaren gick inte att nå, farmaceuten beslutade att expediera.

Möjligt med samtal på apotek

Strukturerade läkemedelssamtal på apotek är genomförbara, enligt Läkemedelsverket. Men då måste vissa kriterier vara uppfyllda.

Pristak på ytterligare 52 läkemedel

Indiens lista på livsviktiga läkemedel som står under priskontroll blir allt längre.

Positivt till stegvist

Det finns inga regulatoriska hinder för stegvist godkännande och införande av nya läkemedel har Läkemedelsverket kommit fram till.

Försök med ebolavaccin stoppas

MSDs försök med ett vaccin mot ebola stoppas direkt efter att försökspersoner fått biverkningar.

Nytt Gardasil ger större skydd

FDA har godkänt en ny version av HPV-vaccinet Gardasil som ger ett ännu större cancerskydd än det förra vaccinet.

Uppmanas vara generösa

Folkhälsomyndigheten uppmanar landstingen att ge fler injektionsmissbrukare hepatit B-vaccin.

Dålig timing riskerar miljardaffär

MSD gör storköp och satsar på antibiotika men kan direkt förlora patenträtten för storsäljaren Cubicin.

Sms-påminnelser ökar följsamhet

En brittisk studie visar att sms-påminnelser ökar följsamheten markant för att ta medicinen som ordinerat.

Hirudoid-kräm ut ur förmånen

Tillverkarna av läkemedlet Hirudoid har begärt utträde ur läkemedelsförmånerna från och med årsskiftet.

Nya priser för vissa läkemedel

Snart blir handelsmarginalen högre för medel som ingår i utbytesgrupper med generisk konkurrens.

Bra mot Hodgkins lymfom

Både MSDs och BMS PD1-hämmare har även visat effekt mot hematologisk cancer.

Godkänt för nytt förstoppningsmedel

Astrazencas nya medel mot opiatrelaterad förstoppning, Moventig, har nu godkänts i EU.

Längre remisstid för gratis medicin

Remisstiden för regeringens förslag om kostnadsfria läkemedel till barn förlängs till början av mars.