Oro för frivilliga ombud

Reportage Snart kan Apoteket ABs ansvar för apoteksombuden upphöra. Det blir då fritt fram för alla, men vad händer om ingen vill?

Abbvie utökar cancerportföljen

Abbvie köper Pharmacyclics för 174 miljarder kronor för att komma åt cancermedicinen Imbruvica.

Ny adhd-behandling för vuxna

Vuxna svenskar med adhd får nu tillgång till en ny behandling genom Elvanse Vuxen.

Antidot mot Pradaxa på gång

Pradaxa kan bli den första av nya generationens blodförtunnare som får en antidot.

Tidigare Astraforskare fick nya jobb

Tre år efter att Astrazeneca lade ner forskningen i Södertälje har 85 procent fått nya jobb.

Så hanteras osäkerhet

Stegvisa godkännanden kommer att leda till nya krav på uppföljning och en mer flexibel prismodell, konstaterades under Läkemedelsriksdagen.

Färre vill ha glesbygdsbidrag

35 apotek har sökt glesbygdsbidrag för 2014 mot året innan då 38 ville få del av ersättningen.

Pneumokockvaccin nu även för vuxna

EU-kommissionen har utvidgat indikationen för pneumokockvaccinet Prevenar 13.

Paracetamolrisk underskattad

En systematisk genomgång av studier om paracetamol ger tecken på att riskerna med smärtstillaren kan var underskattade.

Stamcellsmedicin godkänd i EU

En behandling som bygger på stamceller mot en ögonsjukdom är nu godkänd i Europa.

Vem vinner på storaffär

Nu väntar Novartis på nya vinster efter det dyra uppköpet av GSKs cancerportfölj.

Prisjämförelser på nätet

TLV vill underlätta för kunder att få information om var priset är lägst för receptbelagda läkemedel.

Domstol beslutar om barns medicin

Föräldrarna till en tonårig pojke är oense om medicineringen av sonen för diagnosticerad adhd. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat.

Tre nya godkännanden på förslag

EMAs vetenskapliga kommitté anser att tre nya läkemedel bör godkännas för användning inom EU.

För hög dos utan komplikationer

Apoteket expedierade en fyra gånger så hög dos av ett antipsykotiskt läkemedel. Men patienten tycks ha mått bra.

Brittiska läkare vill förenkla off label

En grupp kliniska verksamhetschefer vill att off label-behandling med Avastin ska bli enklare.

Nytt mot resistenta bakterier

FDA har godkänt Avycas som är ett nytt antibiotikum som verkar mot resistenta bakterier.

Parkinsonläkemedlet Xadago godkänt i EU

Efter många turer har Xadago godkänts som tilläggsbehandling med L-dopa mot parkinson.

TLV vill permanenta granskning

För att säkra jämlik tillgång på läkemedel i landet vill TLV permanenta klinikläkemedelsprojektet enligt en slutrapport

HPV-vaccinering ökade markant av kampanj

På fyra timmar HVP-vaccinerade sig dubbelt så många kvinnor som under hela 2013.

Zydelig i högkostnadsskyddet

Nu subventioneras den nya behandlingen med Zydelig mot kronisk lymfatisk leukemi och follikulärt lymfom.

Patent för hivmedel till barn släpps

Generikabolag får rätten att sälja MSDs hivläkemedel raltegravir för barn till låga priser i 92 länder.

NSAID-medel farligt för hjärtsjuka

Antiinflammatoriska läkemedel av NSAID-typen är farligt ihop med blodförtunnare efter hjärtinfarkt.

Antibiotikaresistens vid gonorré ökar

Ny behandlingsplan ska motverka den ökande resistensen för sexuellt överförbara infektioner.

Saknar life science i nytt råd

Regeringens nya innovationsråd är på plats. Men branschföreträdare saknar en stark life scienceprofil bland ledamöterna.

Stort bakslag för Lillys nya insulin

Misstänkta leverskador från Lillys nya insulinkandidat tvingar fram fler kliniska studier.

Eylea bättre vid makulaödem

För patienterna med värst diabetesrelaterat makulaödem är Eyela bättre än Avastin och Lucentis.

EMA översätter säkerhetssignaler

EMA vill att ny säkerhetsformation når alla snabbt efter att uppdateringar gjorts på grund av säkerhetssignaler.

Valeant köper Salix

Efter misslyckade försök att köpa Allergan köper Valeant nu Salix Pharmaceuticals.

Snabbt godkännande mot sköldkörtelcancer

FDA har två månader tidigare än planerat godkänt en behandling av sköldkörtelcancer.

Subvention mot smultronmärke

Behandlingen för infantilt hemangiom som drabbar några procent av alla nyfödda ingår nu i högkostnadsskyddet.