Sommaruppehåll

Läkemedelsvärlden.se har tagit sommaruppehåll och är tillbaka igen vecka 32. Trevlig sommar!

Antroposofbeslut och Macchiarini

I elfte timmen kom regeringen med beslut om framtiden för antroposofmedlen. Årets första sex månader har också präglats av Macchiariniskandalen, vaccinupphandling och zikavirus.

Kostnadseffektivt med trombektomi

Behandling med trombektomi vid akut stroke är hälsoekonomiskt försvarbart enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Narkolepsisymtom vanligast inom ett år

De flesta som har fått Pandemrix och drabbats av narkolepsi insjuknar inom ett år efter vaccinering.

Minskning av bensodiazepiner till barn

Förskrivningen av narkotikaklassade sömnmedel till barn har minskat de tio senaste åren.

Beslutat: Landstingen förlänger inte avtal med Vidarkliniken

Stockholms läns landsting, SLL, förlänger inte avtalet för rehabilitering med Vidarkliniken. Det har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutat.

Wikström om beslutet: "Bästa vägen framåt."

”Vi har tagit intryck av remissinstansernas synpunkter”, säger folkhälsominister Gabriel Wikström med anledning av antroposofbeslutet.

Antroposofmedel särbehandlas inte

UPPDATERAD. Regeringen tar bort möjligheten till dispens för antroposofmedel från och med 2018.

SLL bryter med Vidarkliniken

Stockholms läns landsting säger sannolikt upp avtalet med Vidarkliniken efter granskning som visat allvarliga brister.

Delade meningar om inhalationsråd på apotek

Farmaceuterna vill se utökad rådgivning om astma och kol på apotek. Vården menar det det är deras uppgift och apoteksutredningen tittar på frågan.

Ny cellbaserad terapi rekommenderas

En ny cellbaserad terapi för patienter med hög risk för blodcancer får grönt ljus av CHMP.

Var det så man ville ha det med omregleringen?

INSPEL. Hyllor med mascara, nötter och choklad - när apotekens seriösa ambitioner trängs undan riskeras trovärdigheten, skriver Leif H Eklund.

TLV utvärderar nya glukosmätare

Efterfrågan på kontinuerliga glukosmätare utmanar landstingens budgetar och nu inleder TLV en hälsoekonomisk utvärdering.

Tjänster utomlands som inspiration

Under Almedalsveckan presenteras en sammanställning av internationella exempel på farmaceutiska tjänster. Tanken är att ge inspiration till Sverige.

EMA: "För tidigt att förutse konsekvenserna"

Det är fortfarande oklart vad som händer med EMA, efter röstningen i Storbritannien.

Långvarig effekt av IL17-hämmare

Patienter med plackpsoriasis fick långvarig förbättring av hudsymtom med IL17-hämmaren Taltz.

Vill se åtgärder för cancervården

Förutom e-hälsa och digitalisering är många patientorganisationer på plats i Almedalen. Bland annat Nätverket mot cancer som hoppas att veckan ska resultera i löften från politikerna om konkreta åtgärder.

Priset skiljer på samma läkemedel

Priset på identiska läkemedelsprodukter skiljer sig åt mellan olika landsting, visar en ny rapport av Konkurrensverket.

Klart för första zicavaccinet i människa

FDA ger klartecken för en fas I-prövning med ett DNA-baserat vaccin mot zikavirus.

Ökad förskrivning av sömnmedel till unga

UPPDATERAD. Allt fler unga får sömnmedel och lugnande medicin visar siffror från Socialstyrelsen.

Hur kan farmaceutens kompetens mätas?

Det som inte syns finns inte – i en ny blogg skriver Christina Ljungberg om behovet av att kunna mäta farmaceutisk kompetens på apotek.

Repatha in i högkostnadsskyddet

Kolesterolbehandling med PCSK9-hämmaren subventioneras till liten grupp patienter, efter beslut från TLV.

Fokus på digitalisering och e-hälsa

I år är antalet evenemang på politikerveckan i Almedalen rekordmånga. Nytt för i år är ämnet digitalisering och stort fokus ligger på e-hälsa.

Högre dos SSRI ger bättre effekt

En högre dos av antidepressiva läkemedel ger en bättre effekt, konstaterar forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

APS inrättar vetenskapligt råd

Åtta representanter från industrin och akademin ska lyfta prioriterade forskningsfrågor och bredda Apotekarsocietetens verksamhet.

Feldosering resulterade i ambulansfärd

En patient fick av misstag dubbel dos paracetamol, vilket resulterade i att patienten fördes till sjukhus.

Varnar för höga doser antidiarréläkemedel

FDA varnar för allvarliga hjärtproblem i samband med höga doser av antidiarréläkemedlet Imodium.

Samarbetet ska förenkla för kliniska prövningar

Läkemedelsverket och etikprövningsnämnderna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för samarbete kring kliniska prövningar i framtiden.

Ser vi att vi inte ser varandra?

Mindre krav på nationella projekt och mer kreativa lösningar för att få apotek och vård att närma sig varandra efterlyser Mikael Hoffmann i en ny blogg.

Så mycket kan sparas med biosimilarer

Med en prissänkning på 30 procent för biologiska läkemedel skulle över 1 miljard kunna sparas.

Ännu oklart om antroposofbeslut

Trots att Vidarklinikens snart utgående dispens är den sista enligt regeringen bereds frågan om antroposofmedel fortfarande i regeringskansliet. Om beslutet dröjer kan det innebära böter.

Allvarliga brister kring försäljning av receptfritt

Kunskapsnivån kring försäljning av receptfria läkemedel måste öka, enligt Läkemedelsverket.

SÖS drar tillbaka metod för färre långdragna förlossningar

Södersjukhuset i Stockholm gick i mars ut med att man skulle införa en ny metod för att minska antalet långdragna förlossningar. Nu backar sjukhuset och säger att mer forskning behövs.

Oroväckande ökning av resistenta bakterier

Förekomsten av mycket resistenta tarmbakterier mer än fördubblades i fjol, visar ny statistik.

Landsting får inte teckna egna avtal

Enskilda landsting ska inte ingå avtal med läkemedelsföretag om läkemedel inom förmånerna under avtalstiden, enligt överenskommelse.