Skydd mot influensa om mamman vaccinerat sig

Spädbarn till mödrar som vaccinerats under graviditeten hade mindre risk att få influensa.

Tummen upp för läkemedel mot bakterier

Ny behandling mot multiresistenta bakterier får grönt ljus av EMAs säkerhetskommitté.

3,7 miljoner för utveckling av kurser

Pengarna som beviljats kommer att gå till att ta fram kurser för nyanlända apotekare och fortsätta att översätta befintligt material till arabiska.

Ny modell ska få fler farmaceuter i arbete

Nyanlända farmaceuter ska snabbare komma in på den svenska arbetsmarknaden med en ny modell.

"Tänk längre än receptrader"

Christina Ljungberg är apotekare och ny bloggare på Läkemedelsvärlden. Hon vill se mer engagemang för de läkemedel som lämnar apoteket.

Vill förtydliga apotekens roll

Intervju Snart halvvägs in i utredningen har Åsa Kullgren prioriteringarna klara för sig: ”Jag vill lyfta fram vad som är apotekens uppdrag”. Läs Läkemedelsvärldens intervju med apoteksutredaren.

Hjärtinfarkt efter uteblivet recept

En patient som inte fick förnyat recept blev utan sin hjärtmedicin i ett dygn och drabbades sedan av en hjärtinfarkt, enligt en anmälan.

Molekylär diagnostik förändrar prövningar

Metoden ses som ett viktigt verktyg för att välja rätt läkemedel till rätt patient i kliniska prövningar.

Flyttar tillverkning till Strängnäs

Särläkemedelsföretaget Sobi har ingått avtal med Pfizer om att flytta tillverkningen av proteinläkemedlet Kineret till Strängnäs.

Uppgång för e-handeln

Sedan april 2015 har apotekens e-handel ökat i omsättning med 50 procent, visar branschrapport.

Gemensam lista inget självklart alternativ

"Alla" pratar om gemensam läkemedelslista. Men vad menar vi egentligen? Och är det verkligen det vi ska ha?, frågar sig Mikael Hoffmann i ett nytt blogginlägg.

Folkhälsomyndigheten: Vi tar inga medvetna risker med vaccin

Myndigheten har fått kritik för upphandling av pandemivaccin, med samma prototyp som Pandemrix, som gav ökad risk för narkolepsi. Myndigheten är dock tydlig med att det inte är samma vaccin.

Mabthera okej vid ms enligt Ivo

Det finns inga hinder att fortsätta använda cancerläkemedlet Mabthera för behandling av ms, anser Inspektionen för vård och omsorg.

Miljöfarliga läkemedel i fokus i ny databas

Användningen av miljöfarliga läkemedel ska minskas med hjälp av information i en ny databas.

Scheelepristagare blir hedersdoktor vid KI

Robert Langer har prisats för sin forskning om läkemedelstillförsel. Nu blir han hedersdoktor.

Apotek kritiseras efter felexpediering

En kvinna expedierades en åtta gånger för hög dos av smärtstillande. Nu kritiseras apoteket av Ivo.

Behandling för hepatit C på anstalt

Reportage I ett nytt projekt erbjuds intagna med hepatit C leverskadeundersökningar. Målet är att fler allvarligt sjuka ska få tillgång till de senaste läkemedelsbehandlingarna.

Parkinsonmedel in i förmånen

Läkemedlet Xadago för behandling av Parkinsons sjukdom ingår numera i högkostnadsskyddet, men med begränsning.

Om forskningen inte ger de önskade resultaten

I ett blogginlägg tar Fredrik Hed upp problemet med när studieförfattare i efterhand tar fram nya parametrar eftersom de första inte visat bra effekt.

Gemensam lista på plats tidigast 2018

Arbetet med en gemensam läkemedelslista fortgår och målsättningen är beslut om ny lagstiftning 2018.

Diabetesmedicin kopplas till cancerspridning

Läkemedel mot diabetes typ II verkar kunna öka spridningen av befintliga cancertumörer.

Satsning inom genomik ändrar arbetssätt

Astrazeneca satsar på genomik och ändrar arbetssätt för upptäckt och utveckling av läkemedel.

EMA inför offentliga utfrågningar

Allmänheten kan komma att spela en viktig roll vid EMAs säkerhetsutredningar av vissa läkemedel framöver.

Många danska flickor väljer bort hpv-vaccin

Uppdaterad statistik gällande vaccinationstäckning i Danmark visar att många väljer bort hpv-vaccin.

Granskning av hepatit C-läkemedel utökas

Nu utökas granskningen av hepatit C-läkemedel till att även omfatta bedömning av risk för levercancer.

Bättre övervakning kan minimera virusspridning

Enligt Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten är det viktigt med bättre övervakning och samarbete för att minimera riskerna för virusspridning.

Utökad indikation för PD1-hämmare

PD1-hämmaren Opdivo får godkänt för behandling av vuxna patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp.

Ska märkas så lite som möjligt

Special På apoteken sker den sista kontrollen i serialiseringskedjan. Målet är att det inte ska göra några stora avtryck hos kunderna när de hämtar ut sina recept.

Nya rekommendationer för behandling av adhd

Rekommendationerna för läkemedelsbehandling av adhd uppdateras nu mot bakgrund av ny forskning.

"Kliniska apotekare fyller en funktion i vårdteam"

Kliniska apotekare kan fylla en funktion i arbetet med bättre läkemedelsbehandlingar, enligt SKL.

Krav på märkning dyrt för industrin

Special De nya kraven på spårbara läkemedelsförpackningar innebär kostnader i mångmiljonklassen för de tillverkande företagen.

Studie ger stöd för Mabthera vid ms

Lyftes ur Socialstyrelsens nationella ms-riktlinjer. Studieresultaten kan dock ha betydelse för rekommendationernas slutgiltiga utformning.

Därför finns framtiden i våra register

Genom att knyta ihop och öka tillgängligheten till våra register kan Sverige fortsätta ha en vård i framkant, skriver Karin Meyer i ett blogginlägg.

Zikaviruset orsakar mikrocefali

Forskare konstaterar att det inte längre finns några tvivel om att zikaviruset orsakar mikrocefali. Det framkom nyligen under en konferens.

Så ska utsläpp av läkemedel minskas

Nu finns nya rekommendationer för hur man längs hela läkemedelskedjan kan minska utsläpp i vatten.

Ökade anslag till läkemedelsförmånen

Vårbudgeten ger även Socialstyrelsen och Ivo mer i plånboken medan Vetenskapsrådet får mindre.

Val av leverantör högst på agendan

Special De nya 2D-koderna på läkemedelsförpackningar ska förhindra spridning av falska läkemedel. Nu har arbetet börjat och om tre år ska allt vara klart. Läs första delen av tre om hur kravet påverkar branschen.

Användning av p-medel med hormon minskar

Andelen kvinnor som hämtar ut hormonbaserade preventivmedel fortsätter minska.

Gardasil 9 godkänt för tvådosschema

HPV-vaccinet Gardasil 9 godkänns för två doser till flickor och pojkar mellan 9 och 14 år.

TNF-alfahämmare i första hand

Läkemedlet Humira är godkänt som första linjens behandling av plackpsoriasis för patienter som är lämpade för systemisk behandling.

Antibiotika granskas

Läkemedel med antibiotikumet vankomycin granskas av EMA. Syftet är att säkerställa att effektiv och säker antibiotika förblir tillgänglig.

Cancerfonden avslutar kritiserad kampanj

Kampanjen ”Nej till cancer” avbryts efter kraftig kritik från bland annat patienter och anhöriga.

”Strukturerade samtal på apotek mest intressant”

Frågan hör till apoteksutredningens mest intressanta, tycker Robert Svanström på Sveriges Apoteksförening.

De orimliga kraven för utvecklingen framåt

Statinbehandling av friska eller förlossningsvård de luxe – genom att tänja på gränserna kan vi flytta dem framåt, menar chefredaktör Ingrid Helander.