Nytt mot fetma får tummen upp

En ny behandling mot fetma tycks vara på väg i Europa.

Ingen gräddfil för antroposofmedel

Nej regeringen tänker inte äventyra patientsäkerheten, svarar folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström en moderat riksdagsledamot.

Säljtillstånd återkallas på grund av fusk

Försäljningstillståndet för ett antal generiska läkemedel har dragits in.

Nationell plattform för läkemedel

Regeringen vill bygga en gemensam plattform med ett femtontal aktörer för att underlätta det nationella arbetet för läkemedelsfrågor.

Hjärntumören gliom kopplat till p-piller

Preventivmedel kan ge en ökning av ovanlig hjärntumör.

Ny kapsel mot Gauchers sjukdom

Nytt läkemedel i kapsel ger större möjligheter till att enklare behandla Gauchers sjukdom typ 1.

Sex veckors behandling räckte mot hepatit C

En trippelkombination av läkemedel mot hepatit C botade nästan alla på bara sex veckors behandling.

Ny bioteknikinstitution på Chalmers

Chalmers i Göteborg har skapat en helt ny institution med tvärvetenskaplig koppling mellan biologi och teknik.

Ny klass av psoriasismedel godkänt

Otezla från Celgene godkänt i Europa för behandling av kronisk plackpsoriasis och aktiv psoriasisartrit.

Öppen tillgång till studier

Om tio år ska vetenskapliga artiklar vara fria att läsa för alla anser Vetenskapsrådet.

Vaccinkostnaden 68 gånger högre

Idag kostar det 68 gånger mer att vaccinera ett barn jämfört med 2001.

EMA delar med sig om generika

Den europeiska läkemedelsmyndigheten börjar dela sina bedömningar av generika till länder utanför unionen.

Apotekstjänst vill överpröva dosavtal

Apotekstjänst protesterar mot att sju landsting valde Svensk Dos för dosförpackade läkemedel.

Läkemedelskandidat får nytt liv

Med rätt genetisk profil fungerar en kolesterolsänkare som tidigare sågs som misslyckad.

EU har godkänt Ofev mot dödlig lungfibros

Ett andra läkemedel finns nu i EU för att behandla den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros.

Högt förtroende för farmaceuter

Nästan nio av tio personer i Storbritannien litar på farmaceuters råd, enligt en undersökning.

Miljarder ska skynda på ebolavaccin

Svenska forskningsprojekt får vara med och dela på stöd från EU och läkemedelsindustrin.

Ja till interferonfri behandling

Ännu ett nytt läkemedel mot hepatit C har fått godkänt i EU. Den här gången Abbvies kombinationsbehandling.

Pfizer hotar brittiska läkare om Lyricakopior

Pfizer har skickat brev om att det kan bli en rättssak om Lyricakopior förskrivs mot smärta.

Indien nekar Gilead patent

Billiga kopior resultatet då Gileads effektiva men dyra hepatit C-medicin Sovaldi inte får något patent i Indien.

Cannabisläkemedel fungerar inte mot smärta

Cancerorsakad smärta lindras inte av cannabispreparatet Sativex enligt en klinisk studie.

Stopp för receptfri diklofenak

I Storbritannien får det smärtstillande medlet inte längre säljas receptfritt om det är i tablettform.

Vankomycin gav barn njurskador

Akuta njurskador uppkom hos 14 procent av barnen på en klinik efter att de fått vankomycin.

PD1-hämmare bättre vid lungcancer

En jämförande fas III-studie med PD1-hämmaren Opdivo mot lungcancer avbröts i förtid då överlevnaden var högre.

Effektiva läkemedel till alla oavsett bostadsort

SKLs samverkansmodell ska nu garantera att svårt sjuka får samma tillgång till läkemedel.

Rökstopp styrs av gener

Ett blodprov skulle kunna visa om man ska välja plåster eller tabletter för att lättast bli rökfri.

Liten risk med hostmediciner

Det är ovanligt med allvarliga allergiska reaktioner från ambroxol eller bromhexin konstaterar PRAC.

Akut-p-piller receptfritt i hela EU

EU har beslutat om en ändring så att akut-p-pillret Ellaone kan köpas receptfritt i alla länder inom Europa.

Fler kan få ersättning

Läkemedelsförsäkringen förlänger tillfälligt tidsgränsen för personer som drabbats av narkolepsi efter svininfluensavaccineringen.