En dos koleravaccin kan rädda fler liv

En ny studie visar att en dos koleravaccin räcker för att rädda fler liv vid ett stort utbrott.

PCSK9-hämmare godkänd i USA

FDA meddelade på torsdagen att de godkänner Amgens Repatha, evolocumab, för behandling av höga kolesterolvärden.

Ny etisk plattform för apoteksföretag

Plattformen ska ge riktlinjer för relationen mellan apotek och deras samarbetspartners.

Utebliven expediering efter felsök

Apotekspersonal sökte på fel produktnamn och hittade inte receptet, vilket ledde till att kunden fick läggas in på intensivvårdsavdelning.

Ingen effekt från omega-3

Att ta tillskott med omega-3 förbättrade inte kognitiva funktioner jämfört med placebobehandling.

Flicka fick för hög dos läkemedel

En farmaceut såg inte att det fanns två recept med olika doseringar och skrev ut den högre dosen till barnet, vilket upptäcktes två dygn senare när flickan fick kräkningar.

Nytt virus hittat hos tamkaniner i Sverige

En ny typ av virus, som orsakar kaningulsot, har hittats hos vilda och tama kaniner i Sverige.

Liten nytta av steroidinjektioner

Att ge kortikosteroider i ryggmärgskanalen verkar inte ge någon långvarig positiv effekt mot smärta.

Saliv kan avslöja problem med minnet

Höga nivåer av stresshormonet kortisol i saliven kan vara tecken på kommande problem med minnet.

Google satsar på life science

Google skapar ett nytt bolag för att lägga ytterligare fokus på life science och bildar nu en fristående verksamhet.

ASA minskar fetmaorsakad cancer

Att regelbundet ta acetylsalicysyra minskade risken för en typ av ärftlig cancer som drabbar överviktiga.

Resandet ökar på resistens

Forskare från universiteten i Göteborg och Umeå visar i en studie hur vårt resande bidrar till spridning av resistenta bakterier mellan världsdelar.

Cellgift hot mot livskvaliteten

Cellgift riskerar reducera livskvaliteten utan hälsovinst hos patienter i slutfasen av behandling.

Ledamöter för jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa ska nu börja sitt arbete. Om två år ska uppdraget vara klart.

Färre läkemedel avvisas av FDA

Förra året fick lite drygt tio procent av ansökningarna i USA tummen ned.

Hon blir ny GD för Socialstyrelsen

Olivia Wigzell tar över ledningen för Socialstyrelsen som ny generaldirektör.

Ett möjligt första vaccin mot MERS

Ett vaccin mot den ibland dödliga MERS-infektionen som drabbat mellanöstern kan var på väg.

Ny hudcancerterapi godkänd i EU

Odomzo heter Novartis nya behandling mot bacalcellscancer och är nu godkänd i Europa.

Apotekare tar plats på vårdcentral

Reportage Med jämna mellanrum görs försök med apotekare på vårdcentral. Vi besökte två vårdcentraler i Skåne där modellen fallit väl ut.

Diabetesläkemedel i implantat bättre

Diabetiker som fick sin medicin genom implantat fick bättre värden jämfört med en tablettbehandling.

Ms-behandlade fick svår sjukdom

Tre fall av den allvarliga sjukdomen PML har hittats bland patienter som fått ms-läkemedlet Gilenya.

Kina öppnar för utländska bolag

Färre restriktioner och snabbare godkännanden öppnar den kinesiska marknaden för storbolagen.

Varningstext för kvinnligt Viagra

Den första behandlingen mot låg sexlust bland kvinnor har godkänts men med varningstext.

Ny chefredaktör för Läkemedelsvärlden.se

Ingrid Helander blir ny chefredaktör för Läkemedelsvärlden.se från den 1 november.

Mediciner tillverkas på nolltid

Genom att använda jäst går det att tillverka smärtstillande opiater på några dagar vilket tidigare tagit ett år.

Kol-behandling gav ökad livskvalitet

En ny kombinationsterapi mot kol gav ökad livskvalitet och även förbättrad lungfunktion.

Ny behandling mot neuroblastom

En behandling mot högriskformen av cancersjukdomen neuroblastom är nu godkänd i EU.

Mindre nytta för de äldsta

Bland kvinnor över 80 år kan nyttan av kemoterapi mot bröstcancer vara signifikant lägre.

E-recept ska stoppa förfalskningar

Läkemedel klassade som särskilda ska med tiden i princip bara få förskrivas elektroniskt enligt ett förslag. Men det dröjer.

Inte ökad ögonrisk med Avastin-injektion

Att biverkningsrisken skulle vara högre vid off label-användning av Avastin avfärdas i ny studie.

Fiskolja tycks dämpa störningar

Omega-3 tycks minska risken att utveckla psykisk sjukdom hos ungdomar i riskzonen. I alla fall enligt en liten undersökning.

Gel målsöker inflammationer i tarmen

En ny beredningsform levererar läkemedel direkt till den sjuka vävnaden vid inflammationer i tarmarna.