"Tänk både fritt och rätt"

Karin Meyer, vd på Apotekarsocieteten, bloggar om att metoderna som ska mäta samverkan inte får missgynna grundforskningen.

"Det blir en tävling mellan huvudstäder"

Regeringen tar i dag beslut om att försöka få den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA till Sverige.

Stråldos kan halveras

PET kamera-undersökning för diagnostisering av demens kommer kunna innehålla mindre farlig strålning, visar ny avhandling.

Fler läkemedelsprojekt i klinisk utveckling

Fler svenska forskningsprojekt än någonsin har nått kliniska tester under året.

Postitivt resultat för cancerläkemedel

Tagrisso ledde till förlängd överlevnad med nästan sex månader jämfört med cytostatikabehandling.

Följsamhetsstudie lockar få

Endast hälften av svenskarna fullföljer sin statinbehandling. Ny studie ska försöka ändra på det, men intresset för att delta har varit svalt.

Få verkar ta för mycket paracetamol

Intervjustudie visar på adekvat användning av de receptfria läkemedlen.

De flesta läkemedel mot fetma har varit farliga

Majoriteten av preparat mot fetma har dragits tillbaka på grund av negativa biverkningar.

Behandling kan ge reaktivering av hepatit B

Varning för att antivirala läkemedel mot hepatit C kan leda till reaktivering av hepatit B.

Använder superdator i läkemedelsutveckling

Pfizer tar hjälp av superdatorn Watson för att hitta nya läkemedelskandidater inom cancerområdet.

Läkemedel fantastiska när de når hela vägen

Sara Heyman bloggar om det viktiga sista ledet för att läkemedel ska göra nytta.

Vanliga svampmedel blir receptbelagda

Flera receptfria läkemedel mot svamp kommer i framtiden endast att kunna hämtas ut mot recept.

Många väntar på beslut om Truvada

Förebyggande hiv-behandling finns, men läkare förskriver inte läkemedlet så länge frågor om finansiering och uppföljning är olösta.

Stesolid lämnades ut och såldes vidare

Farmaceut expedierade lugnande medel till kund trots att de endast fick hämtas ut av sjuksköterska.

Elektriskt plåster kan bita på resistent bakterie

Elektrokemisk behandling med antibiotika kan fungera mot resistent bakterie, visar studie.

Vanligt antibiotikum har effekt på zikaviruset

Nya in vitro-studier visar att ett befintligt läkemedel har effekt på zikavirusets förmåga att infektera.

Oro för ny styrning av forskningsanslag

Samverkan som kvalitetsindikator i forskningspropositionen tas emot med skepsis.

Regeringen sågar kritik mot Läkemedelsverket

Riksrevisionens kritik om myndighetens verksamhet vinner inget stöd i regeringskansliet.

Oklarheter kring profylax med Prep

Sedan i somras är Truvada godkänt för förebyggande behandling av hiv. Men i Sverige finns ingen tydlig rekommendation av hur det ska användas

Fokus på samverkan i forskningspropositionen

Totalt 2,8 miljarder kronor anslås till forskning- och innovation de kommande fyra åren. Många av anslagen ställer krav på samverkan.

Förhoppningar kvar för Alzheimerläkemedel

Trots nederlag fortsätter andra läkemedelsbolag på samma spår.

Vill se större andel till forskning

Forska!Sverige vill att forskningspropositionen styr mot målet 4 procent av BNP.

Mikael Odenberg ny ordförande för KI

Den förre moderatministern Mikael Odenberg ska leda KI:s styrelse.

Två döda vid läkemedelsprövning

Patienter som fått experimentell så kallad CAR-T-behandling har avlidit.

”Vi förstår helt enkelt inte varandra”

Mikael Hoffmann bloggar om hur samverkan mellan yrkesgrupperna i läkemedelskedjan kan bli bättre.

Snabbare återhämtning efter benbrott

Studie visar att hormonläkemedel leder till snabbare läkning efter höftfraktur.

Flopp för nytt Alzheimerläkemedel

Eli Lillys antikropp solanezumab som testats i en fas III-studie visar sig inte vara effektivare än placebo.

Nytt cancervaccin får ok som särläkemedel

Ett immunovaccin mot äggstockscancer får tummen upp av den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Hon är ny vetenskaplig sekreterare på APS

En forskare med erfarenhet från små och stora läkemedelsbolag ska leda Apotekarsocietetens vetenskapliga arbete.

Svenska register bas för nytt industrisamarbete

Läkemedelsbolaget Merck & Co mångmiljonsatsar på ett femårigt samarbete med Karolinska institutet.

Klart för världens första malariavaccin

Ett pilotprojekt med det första malariavaccinet kommer att påbörjas söder om Sahara.

Strängare krav för homeopati i USA

USA:s konsumentverk stramar upp riktlinjerna för hur homeopatiska preparat får marknadsföras.

"Närmast en skandal"

För få personer med högt blodtryck i Sverige är välbehandlade, anser hjärtläkare Johan Sundström.

”Jag undrar om det ligger stora pengar i kassan”

På Christina Ljungbergs apotek har personalen skaffat sig ett kodord. Här bloggar hon om varför.

Nu förnyas riktlinjerna för tidiga prövningar

Den europeiska läkemedelsmyndigheten ökar fokus på dosökning och maxdos när läkemedel testas i människa för första gången.

Stefan Löfven vill ha EMA till Sverige

Ambitionen är att få läkemedelsmyndigheten till Sverige. Det framkom vid en frågestund i riksdagen.

Han ska utreda prismodell för läkemedel

Regeringen ser över prissättningen av läkemedel. Toivo Heinsoo ska utreda dagens prismodell.

Reumamedel effektivt mot autoimmun artärsjukdom

Under 50 år har jättecellsarterit behandlats nästan uteslutande med kortison. Nu kan en ny behandling vara inom räckhåll.

Vill se snabbare digitalisering av vården

Digitaliseringen inom sjukvården kunde gå snabbare. Det menar Joakim Söderberg från Health Solutions.

Saknar data för Duchennesmedel

Läkemedlet Translarna har ett villkorat godkännande. Nu vill EMA se ytterligare studier om effekt och säkerhet.

Generika ger staten miljardbesparingar

Sverige har bland de lägsta läkemedelskostnaderna i Europa, visar ny studie från TLV.

Så vill forskarna förebygga bröstcancer

Nära 1 500 friska kvinnor ska delta i en svensk studie och få läkemedel i förebyggande syfte.

Tre biosimilarer får tummen upp

Biosimilarer mot diabetes och osteoporos fick nyligen klartecken för att godkännas i EU.

Använder AI för att förstå resistens

Forskare från IBM och Broad institute ska i ett gemensamt projekt försöka förstå vad som gör cancerceller resistenta mot läkemedel.

Fick hela veckodosen varje dag

En patient med kronisk reumatisk sjukdom fick veckodos av ett cellgiftspreparat varje dag i en vecka.

Så stor är vårdens kostnad för resistens

Antibiotikaresistens innebär miljardkostnader för hälso- och sjukvården enligt en ny beräkning från Folkhälsomyndigheten.

Det offentliga Sverige avgörande för e-hälsa

Ska Sverige vara ledande inom e-hälsa? I sådana fall är det hög tid att bestämma sig för det, skriver Lars Dagerholt i ett nytt blogginlägg.

Ser en utvidgad roll för apoteken

Apoteksutredaren Åsa Kullgren menar att apoteken kan ta en större roll i patienters läkemedelsbehandling än i dag.

Anders Lönnberg spår EMA till Sverige

Life science-samordnaren Anders Lönnberg tror att Sverige kommer att ansöka om att Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA förläggs till Sverige.

Farmaceutiskt sortiment het fråga på Läkemedelskongressen

Hur framtidens apotek ska se ut vad gäller farmaceutiskt sortiment är en fråga som engagerar många, och som drog full publik på årets läkemedelskongress.

Nya tekniker kan ge tidig information om diagnos

”Vi som arbetar med läkemedelsutveckling lever i en fantastisk tid”, säger Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi vid KTH och verksam vid Scilifelab.

Utredning om prissättning av läkemedel inom kort

Gabriel Wikströms statssekreterare Agneta Karlsson pratar om nationell läkemedelslista och ny utredning i en intervju med Läkemedelsvärlden.se

Ingen PCSK9-hämmare för Pfizer

Nära målet att få fram en egen PCSK9-hämmare avbryter Pfizer sina studier.

Myndighet ber om avföringsprover

Folkhälsomyndigheten samlar avföringsprov från 250 stockholmare för att studera antibiotikaresistens.

Barn fick tio gånger för hög dos morfin

Ett barn som vårdades på Skånes universitetssjukhus i augusti, fick en tio gånger för hög dos av morfin.

Regeringen förlänger Lönnbergs uppdrag

Anders Lönnberg fortsätter som life science-samordnare även efter årsskiftet. Det meddelar regeringen via utbildningsdepartementet.

Inget högkostnadsskydd för cannabisläkemedel

Det cannabisbaserade läkemedlet Sativex får inte ingå i högkostnadsskyddet.

Framåt för stegvist godkännande

”Behovsanpassad utvecklingsväg” föreslås som ny benämning på koncept för stegvist godkännande av läkemedel.

Läkemedelsstudie mot svår pms startar nästa år

Efter säkrad finansiering är det klart med en ny klinisk studie av substansen sepranolon mot pmds.

Lägre dödlighet med tillväxthormon

En studie på patienter med hypofystumör visar att tillväxthormon ger lägre dödlighet.

Läkemedel minskar återfall i brott

Ny svensk studie visar att behandling med psykiatriska läkemedel har tydliga samband med färre återfall i våldsbrott hos personer som avtjänat fängelsestraff.

"Vårda redan befintliga innovationsmiljöer"

Fokusera på redan befintliga strukturer i stället för att starta nya projekt och satsningar, skriver Märit Johansson i ett blogginlägg.

Särläkemedel in i förmånen

Ett läkemedel mot en ovanlig ögonsjukdom ingår numera i högkostnadsskyddet efter trepartsöverläggning.

Apotekarsocieteten satsar inom egenvård

Läkemedelsakademin som ger utbildningar inom läkemedel, utbildar från 2017 även inom egenvård.

Högre risk för dödlig mässlingskomplikation

Upptäckten pekar på den stora vikten av vaccinering.

Ett steg närmare lag om elektroniska recept

Nu vill regeringen utreda vilka lagändringar som behövs för att införa e-recept som huvudregel.

Uppmuntrar forskning för "kvinnligt Viagra"

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten vill se bättre läkemedel för kvinnlig sexuell dysfunktion.

"Varför får inte kostnaderna öka?"

Nya läkemedel kostar pengar och bör få göra det, skriver Fredrik Hed i ett nytt blogginlägg.

Otydligt om råd för egenvård

Hyllorna med egenvårdsprodukter växer på apoteken, men det råder en osäkerhet kring vilka krav som gäller för rådgivning till kunderna.

Otillräcklig kunskap om barns läkemedel

Läkemedelsverket skriver om kunskapsluckor i en statusrapport som lämnats till regeringen.

Begränsar försäljningen av paracetamol

Barn under 18 år ska i fortsättningen kunna köpa max en förpackning av paracetamol på apotek.

Startar klinisk prövning av influensavaccin för barn

I dagarna inleds kliniska prövningar med ett nasalt influensavaccin för barn under två år. ”Målet är att skapa ett bättre vaccin än dagens”, säger Hans Arwidsson, vd för Eurocine Vaccines.

Ny upptäckt kan ge manligt preventivmedel

Små delar av aminosyror kan i framtiden utgöra grunden för ett nytt preventivmedel för män.

Allt fler farmaceuter inom vården

På fem år har antalet farmaceuter inom landstingen mer än tredubblats. ”Vårt problem är att det är svårt att hitta kompetenta apotekare med den kliniska delen att anställa”, säger Monica Hagman på Region Östergötland.

Färre blödningar med dabigatran

Det tycks som risken för blödningar är mindre med dabigatran än med konkurrenten rivaroxaban.

Säkert att använda p-piller vid amning

Hormonella preventivmedel är säkra att använda under amning, visar långtidsstudier.

EMA släpper all data från kliniska prövningar

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA ska börja offentliggöra all data från kliniska prövningar.

Virtual reality mot tillfällig smärta

Apotek Hjärtat har tillsammans med ett e-hälsoföretag utvecklat en virtual reality-app mot tillfällig och lindrig smärta.