LmV har sommaruppehåll

Vi tar paus i nyhetsrapporteringen fram till början av augusti. Passa på att läs vår halvårskrönika och sondera i artikelarkivet under tiden.

Ett halvår med prisfokus

Det blev några svettiga veckor för Läkemedelssverige då det såg ut som att Astrazeneca skulle säljas ut. Dessutom har det första halvåret även handlat mycket om apotekens prissättning.

Ritalin godkänt för vuxna med adhd

En metylfenidatbehandling har godkänts för personer som startar sin behandling som vuxna.

Rekommenderar inte Zostavax

NLT tycker inte att landstingen ska använda bältrosvaccinet Zostavax utan vänta på mer kunskap från Socialstyrelsen.

Oro för överbehandling med statiner

Två av de läkare som varit och tagit fram nya rekommendationer är missnöjda.
sommarläsning

Högt pris för fri prissättning

Apotekens påslag på läkemedel för behandling av hudcancer eller hepatit C skiljer över 1000 procent beroende på vilket patienten går till.

Låter alla få PD1-hämmare

Patienter med spritt malignt melanom levde längre om de fick PD1-hämmaren nivolumab. Nu erbjuds alla patienter behandlingen.

Efterlyser mer klinisk forskning

Mycket är fortfarande okänt om MERS. Nu vill experter att mer klinisk forskning ska göras.

Astrazeneca får bakläxa

FDA anser att det behövs mer data kring läkemedelskandidaten olaparib mot äggstockscancer innan man kan rekommendera ett godkännande.

Vill ta Apotek Hjärtat till börsen

Apotek Hjärtats ägare och styrelse tror att det finns en efterfrågan på stabila och kundnära företag på börsen.

Överklagar dom om rabattavtal

Kammarrätten gav TLV rätt att förbjuda Region Skånes rabattavtal för en TNF-hämmare. Men Skåne tänker överklaga.

Statiner vid hög eller mycket hög risk

Personer med hög risk för hjärtkärlsjukdom bör behandlas med lipidsänkare.

Liten förändring av dansk marknad

Receptbelagda läkemedel ska kunna hämtas ut på stormarknader men bara i särskilda apoteksfilialer. Det är ett av förslagen från regeringen.

Samma resultat som innan omregleringen

Fler kedjor och ökade overheadkostnader är förklaringar till att apotekens resultat står still.

Ingen koppling till självmord

En svensk registerstudie avfärdar att adhd-läkemedel skulle leda till en ökad risk för självmord.

Så vill TLV göra prissänkningarna

Har tagit fram förslag på regler för hur prissänkningar på äldre läkemedel ska göras.

Transplanterad fick fel dos

En felexpediering ledde till att patienten fick för låg dos av ett läkemedel. Händelsen har nu anmälts till Ivo.

Samarbeten viktiga för Medivir

Plus I en bransch som mestadels präglas av neddragningar skiljer Medivir ut sig. Nu har företagets hepatit C-läkemedel godkänts.

Klart med glesbygdsbidrag

Mest pengar har gått till apotek i Västerbotten, där Apotek Hjärtat i Jörn fått drygt 500 000 kronor.

Fel med extrapengar till dosföretag

Förvaltningsdomstolen har ogiltigförklarat två avtal mellan Apotekstjänst och VGR.

Pradaxafallet prövas inte

Läkemedelsverkets beslut att förbjuda ett pressmeddelande om Pradaxa ska inte prövas.

Höga doser ibuprofen granskas

EMA ska utvärdera risken för hjärtkärlbiverkningar vid höga doser ibuprofen under lång tid.

Fel dos vanligaste anmälan

Vanligaste skälet till att apotek gör en lex Maria-anmälan är att kunden fått fel dos av sin medicin. Oftast är det vården som upptäckt felet.