Ska lyssna på patienter

EMA ska involvera patienter i nytta-riskvärderingar. Patienter kan ha värdefulla erfarenheter, menar myndigheten.

Förlängde överlevnaden med mer än ett år

Ett tillägg med Perjeta gav bröstcancerpatienter en medianöverlevnad på 56,5 månader.

Hypoglykemi underrapporteras

Bland insulinbehandlade diabetiker är hypoglykemi mycket vanligare än vad som tidigare återgetts, enligt en studie på fler än 27 000 diabetiker.

Brist på Tuberculin PPD året ut

Sedan i våras har det varit brist på Tuberculin PPD och produkten kommer vara restnoterad till 2015.

Stor skillnad för godkännanden

Europa och Kanada är mycket långsammare med att ge tillstånd för potentiellt livsförlängande cancermediciner än USA.

Färre biverkningar med ny tablett mot hiv

Studier visar att Gileads nya 4-i-1-tablett mot hiv har god effekt men en bättre biverkningsprofil.

Januvia blir kvar i förmånen

En ny hälsoekonomisk analys och en prissänkning gör att omprövningen av subventionen för Januvia avskrivs.

Årets farmaceut heter Linda Grahn

En kommunapotekare får utmärkelsen av fackförbundet Sveriges Farmaceuter.

Överdrev effekten av adhd-medel

Shire har gått med på att betala 56 miljoner dollar i böter i USA för att ha överdrivit effekten av flera adhd-läkemedel.

Lägger ner receptarieutbildning

Universitetet i Karlstad lägger sina biovetenskapliga utbildningar på is vilket gör att receptarieutbildningen inte längre erbjuds.

Återlanserat läkemedel mot MRSA

Telavancin godkändes av EMA redan 2011 men har på grund av ouppfyllda krav inte nått den europeiska marknaden förrän nu.

NIH vill ta bort könsskillnader

Amerikanska NIH vill att biomedicinska studier görs för båda könen redan på en preklinisk nivå.

USA skärper skatteregler

Obama-administrationen sätter käppar i hjulet för Pfizers eventuella planer på att gå vidare med Astrazenecaaffären.

Allt fler danskar får påssjuka

Alla danska barn erbjuds påssjukevaccinering. Men det senaste decenniet har parotit ökat.

Snabba godkännanden missas

Dagens system för godkännande av läkemedel i EU används inte på det effektiva sätt som det är tänkt.

Många vaccinerade men mässling ökar

Högsta antalet mässlingssmittade sedan 2000 trots många vaccinerade i Sverige.

Får användas i nödsituationer

Tekmiras läkemedelskandidat mot ebola får nu användas vid nödsituationer i USA och Kanada.

Olika behandling för kvinnor och män

Kvinnor med högt blodtryck får en annan behandling än män enligt en avhandling.

Ingen avgiftshöjning för LV

Regeringen säger nej till Läkemedelsverkets önskan om höjda avgifter för läkemedelsprövningar. Ett besked som gläder branschorganisationen Lif.

Ett obs ska förklara

För att farmaceuter ska slippa onödiga kontakter med förskrivare föreslår Läkemedelsverket att ett extra ord ska finnas på avvikande recept.

GSK fälls för mutbrott

Det blir fängelse och miljardböter för GSK-chefer efter en fällande dom i kinesisk domstol.

Inga läkemedelsrester i animalisk mat

Livsmedelsverket hittade inga otillåtna halter av läkemedel i mat under förra året.

Ny cancerterapi verkningslös

En nytestad behandling mot pankreascancer från Gilead hade ingen effekt på sjukdomsutvecklingen för patienterna.

Utvärderar uppföljning av vaccinprogram

Socialstyrelsen ska ta reda på om de nationella vaccinationsprogrammen uppfyller de satta målen.

Barn dog av felaktig vaccinering

Minst 15 barn i norra Syrien dog direkt efter de fått mässlingsvaccin. Kontaminerat vaccin tros vara orsaken.

TLV vill höja handelsmarginalen

TLV vill att den nya ersättningen blir 11,50 kronor per expedierad förpackning.

Skärpt varning för Valdoxan

Patienter över 75 år bör inte få det antidepressiva medlet Valdoxan alls anser EMAs säkerhetskommitté PRAC.

Ingen subvention för Vagifem

Förvaltningsrätten går på TLVs linje och anser också att Vagifem är för dyrt.

Långvarig effekt av Lemtrada

Sju av tio ms-patienter som behandlats med Lemtrada har en bibehållen effekt efter fyra år, enligt en uppföljningsstudie.