Parkinsonläkemedlet Xadago godkänt i EU

Efter många turer har Xadago godkänts som tilläggsbehandling med L-dopa mot parkinson.

TLV vill permanenta granskning

För att säkra jämlik tillgång på läkemedel i landet vill TLV permanenta klinikläkemedelsprojektet enligt en slutrapport

HPV-vaccinering ökade markant av kampanj

På fyra timmar HVP-vaccinerade sig dubbelt så många kvinnor som under hela 2013.

Zydelig i högkostnadsskyddet

Nu subventioneras den nya behandlingen med Zydelig mot kronisk lymfatisk leukemi och follikulärt lymfom.

Patent för hivmedel till barn släpps

Generikabolag får rätten att sälja MSDs hivläkemedel raltegravir för barn till låga priser i 92 länder.

NSAID-medel farligt för hjärtsjuka

Antiinflammatoriska läkemedel av NSAID-typen är farligt ihop med blodförtunnare efter hjärtinfarkt.

Antibiotikaresistens vid gonorré ökar

Ny behandlingsplan ska motverka den ökande resistensen för sexuellt överförbara infektioner.

Saknar life science i nytt råd

Regeringens nya innovationsråd är på plats. Men branschföreträdare saknar en stark life scienceprofil bland ledamöterna.

Stort bakslag för Lillys nya insulin

Misstänkta leverskador från Lillys nya insulinkandidat tvingar fram fler kliniska studier.

Eylea bättre vid makulaödem

För patienterna med värst diabetesrelaterat makulaödem är Eyela bättre än Avastin och Lucentis.

EMA översätter säkerhetssignaler

EMA vill att ny säkerhetsformation når alla snabbt efter att uppdateringar gjorts på grund av säkerhetssignaler.

Valeant köper Salix

Efter misslyckade försök att köpa Allergan köper Valeant nu Salix Pharmaceuticals.

Snabbt godkännande mot sköldkörtelcancer

FDA har två månader tidigare än planerat godkänt en behandling av sköldkörtelcancer.

Subvention mot smultronmärke

Behandlingen för infantilt hemangiom som drabbar några procent av alla nyfödda ingår nu i högkostnadsskyddet.

Högre risk med långverkande opioider

Patienter som använder långverkande opioider löper betydligt större risk att överdosera.

Harvoni i högkostnadsskyddet

Hepatit C-läkemedlet Harvoni kan tillfälligt förskrivas till de svårast sjuka inom högkostnadsskyddet.

Actavis byter skepnad och blir Allergan

Efter uppköpet blir Allergan det nya bolagsnamnet för Actavis som vill visa upp en ny identitet.

Samarbete mot antibiotikaresistens

Regeringen vill att blocköverskridande samarbeten ska göra kampen mot antibiotikaresistens mer långsiktig.

Jakten på bättre proteinläkemedel

Forskning Att hitta effektivare och enklare sätt att ge proteinläkemedel skulle underlätta vardagen för många patienter. Forskarna experimenterar med allt från smärtfria injektioner till taggiga tabletter.

Ny metod gav skydd mot hivinfektion

Alla kända varianter av hivvirus oskadliggörs med ny genterapi som gav apor ett omfattande skydd.

Tredje försöket för kvinnligt Viagra

Sprout pharmaceuticals ansöker återigen hos FDA om godkännande för en behandling som ökar kvinnors sexlust.

Billigt att bryta mot marknadsföringsregler

Svenska läkemedelsföretag bryter gång på gång mot de regler de själva satt upp för marknadsföring.

Byte av blodförtunnare räddade liv

Svensk sjukvårds snabba införande av ny blodförtunnare som hjärtinfarktbehandling gav färre blödningar.

Svenska diabetiker har för högt blodtryck

Socialstyrelsens utvärdering visar att svenska diabetiker behöver bättre blodtrycksbehandling.

Uppföljning av månadens vara

TLV har publicerat den första kvartalsvisa uppföljningen om hur apoteken tillhandahåller månadens vara.

Hexyon passar svenskt vaccinationsschema

Det räcker med tre doser av det sexvalenta barnvaccinet Hexyon.

Protester mot Italiens off label-lag

Europeiska läkemedelsföretag protesterar mot Italiens nya lag som verkar för mer användande av off label-förskrivning.

Bidrag till hälsotjänster bör utredas

Mer öppet men om kvaliteten på apotekens service förbättrats är osäkert, konstaterar TLV i ny rapport.

Lovande resultat mot demens

Forskare vid Karolinska institutet har med en ny behandling visat lovande effekter mot Alzheimers sjukdom.