PMS kan vara riskmarkör för högt blodtryck

PMS kan vara en riskmarkör för att senare i livet utveckla högt blodtryck, visar en ny studie.

Nya ledamöter invalda i IVA

Helen Dannetun, Peter Wallenberg Jr och Fredrik Bäckhed har blivit invalda som ledamöter i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Förslag om HPV-vaccin till pojkar i ny cancerplan

HPV-vaccination även till pojkar utreds i en ny cancerplan för region Stockholm - Gotland.

Probiotika hjälpte inte prematurer

Probiotika med bifidobakterier minskade inte risken för livshotande tarmsjukdom och svår blodförgiftning efter födseln hos för tidigt födda barn, visar en ny studie.

Tillsynen av apotek
ska ses över

Läkemedelsverket ska se över hur tillsynen av apoteksmarknaden kan utvecklas.

Infusionspumpar lyfts ur förmånen

Infusionspumpar och viss inhalationsutrustning utgår från förmånerna, efter att begreppet förbrukningsartiklar har förtydligats.

Omtalat hjärtläkemedel får grönt ljus

Läkemedlet Entresto mot hjärtsvikt har nu blivit godkänt av EU-kommissionen.

Läkemedel mot hemofili godkänns

Sobis läkemedel, Elocta, mot blodsjukdomen hemofili A godkänns för behandling i Europa.

Nyanlända apotekares väg till jobb ska kortas

Kursmaterial översatt till arabiska ska bidra till att nyanlända apotekare snabbare kommer ut i arbete.

Generikaavtal ger fler tillgång till dyra hepatit C-läkemedel

Generiska varianter av läkemedelsbolaget Bristol-Myers Squibbs hepatit C-läkemedel Daklinza blir tillgängliga i 112 låg- och medelinkomstländer.

Apoteksgruppen satsar på e-handel

Nu lanserar Apoteksgruppen tillsammans med apoteken en fullskalig e-handel.

Pfizer och Allergan slås samman

Läkemedelsföretagen går ihop i en jätteaffär, till ett värde av nästan 1 400 miljarder svenska kronor.

CHMP rekommenderar narkolepsibehandling

Wakix, pitolisant, rekommenderas för godkännande vid behandling av narkolepsi.

Barn fick dubbel dos läkemedel

Fel recept expedierades på apotek och ett barn fick dubbel dosering av ett läkemedel mot infektioner.

Hon ska leda den nya apoteksutredningen

Åsa Kullgren, S, landstingsstyrelsen ordförande i Sörmland, ska leda apoteksutredningen där bland annat tillgängligheten på läkemedel ska ses över.

Astra samarbetar med Sanofi

Astrazeneca och Sanofi byter 210 000 substanser från deras respektive substansbibliotek för att snabba på läkemedelsutvecklingen.

"Det handlar om att sätta patienterna i centrum"

Intervju Det säger Agneta Karlsson om den nya reviderade nationella läkemedelsstrategin som väntas komma i slutet av året. Läkemedelsvärlden träffade henne för en förhandsintervju och ett samtal om prioriteringar.

"Det är en stor ära"

Årets Scheelepristagare Robert Langer tog emot utmärkelsen vid en prisceremoni i dag torsdag.

Så ska kunskap om antibiotika ökas

23 svenska myndigheter och organisationer uppmärksammar tillsammans problematiken med antibiotikaresistens.

Mindre antibiotika med delaktiga patienter

Antibiotikaförskrivningen minskade med nästan 20 procent när patienter fick vara med och tillsammans med en läkare fatta beslut om sin behandling.

Läkemedelskostnader spås skjuta i höjden

Läkemedelskostnaderna globalt kommer att öka med 30 procent till år 2020, enligt en ny prognos.

Läkemedel avregistreras efter brist

Det luftrörsvidgande astmaläkemedlet Teovent avregistreras på grund av brist på råvaran kolinteofyllinat.

Plåster kan motverka antibiotikaresistens

Förband som ändrar färg vid upptäckt av infektion ska förbättra behandlingen av brännskadade.

Forskningscentrum får GLP-status

Swetox i Södertälje har blivit GLP-godkänt, vilket innebär att laboratoriet följer de riktlinjer som finns för säkerhetsstudier på läkemedel.

Ingen ökad risk med Pandemrix

Risken för foster- eller spädbarnsdöd ökade inte hos kvinnor som vaccinerats med Pandemrix under graviditeten visar en ny studie.

Guido Rasi på nytt tillbaka på EMA

Den tidigare chefen för EMA har på nytt valts att leda myndigheten.

Nytt blodtest klassificerar cancer

Ett nytt RNA-test kan från en droppe blod upptäcka, klassificera och lokalisera cancer, enligt en ny studie.

Snabbt grönt ljus för cancerläkemedel

FDA godkänner läkemedlet Tagrisso för målinriktad lungcancerbehandling.

Colombia planerar att legalisera marijuana

Landet planerar att legalisera marijuana för medicinskt bruk, uppger nyhetsbyrån Reuters.

Astrazeneca tar strid för lila färg

Läkemedelsbolaget vill ha ensamrätt på att använda den lila färgen på sina läkemedel mot halsbränna och tar upp saken i tingsrätten.

Han ska utreda nätdrogerna

På uppdrag av regeringen ska Thomas Rolén se över problemet med vissa psykoaktiva substanser.

All influensa måste anmälas

Från och med 1 december i år blir all influensa anmälningspliktig. Det ska öka kunskapen om influensa och minska belastningen för läkare.

Han prisas för läkemedelsleverans

Intervju Om en vecka delas årets Scheelepris ut. Pristagaren Robert Langer har lagt grunden för helt nya sätt att tillföra läkemedel till kroppen.

Strukturerade samtal lyfts ur nationell strategi

Läkemedelssamtal på apotek är inte längre en egen punkt i strategin, NLS, bekräftar Agneta Karlsson.

Reumamedel visar lovande resultat

Tablettbehandling med baricitinib vid ledgångsreumatism hade bättre effekt än injicerat adalimumab, enligt en studie som presenterades vid en kongress i USA.

Socialstyrelsen ser över prostatascreening

Mer träffsäkert test för prostatacancer kan leda till nya rekommendationer. Socialstyrelsen beslutar inom kort hur rönen ska bedömas.

Shigella-utbrott utreds i sydväst

Folkhälsomyndigheten utreder nu utbrott som tarmbakterien shigella har orsakat i de södra och västra delarna av Sverige.

Läkemedelsfrågor kan vara en murbräcka

För att få en kulturförändring kan läkemedel vara en murbräcka, menar Gabriel Wikström.

Så vill de få bukt med antibiotikaresistensen

Runt om i världen pågår olika initiativ för att vända den ökande antibiotikaresistensen. Några har sin bas i Sverige.

Nya yrken krävs i förändringens tid

Att gå från blockbusters till individanpassad läkemedelsbehandling gör det möjligt för nya yrkeskategorier.

RRCT kan vara framtiden för registerforskningen

Frågan hur bra registerstudier egentligen är togs upp av Mikael Åström, Registercentrum Syd.

Resistens ska undersökas

Varför vissa typer av cancerbehandlingar slutar fungera och patienter utvecklar läkemedelsresistens ska undersökas i nytt projekt.

Så ska Sverige stärkas
som Life Science-nation

I dag drar Läkemedelskongressen igång. Sverige som Life Science-nation, personcentrerad vård och eget inflytande i läkemedelsbehandling är några områden som kommer att belysas.

FDA godkänner nytt hiv-läkemedel

Ny behandling för hiv får grönt ljus av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA.

HPV-vaccin ingen orsak till POTS

Det finns ingen koppling mellan HPV-vaccin och de sällsynta nervsjukdomarna POTS eller CRPS, visar en granskning som EMA gjort.

De prisas för innovativa inhalatorer

Företaget Iconovo som tillverkar inhalatorer för medicinskt bruk utsågs i dag till vinnare av Lunds Innovationspris 2015.