Första för sällsynt sömnstörning

Ett särläkemedel för behandling av en ovanlig sömnstörning är på väg att godkännas.

Kritiskt vid oregelbunden hjärtrytm

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA bekräftar risken för allvarliga hjärtrytmrubbningar vid behandling av hepatit C.

Nej till överprövning av dosmedel

Förvaltningsrätten avslår Apotekstjänsts begäran om överprövning av upphandling av dosläkemedel.

Diabetes går kanske att förebygga

En pilotstudie ger tecken på att diabetes typ I skulle kunna förhindras bland riskutsatta barn.

Första malariavaccinet ger visst skydd

Det första malariavaccinet som nått fas III fungerar för barn, men ger bara ett delvist skydd.

Teva betalar rekordskadestånd

Läkemedelsbolaget Teva tvingas att betala 4,4 miljarder kronor i böter för att ha fördröjt generiskt Provigil.

Behandling botade ebola hos apor

En läkemedelskandidat mot ebola av den västafrikanska typen botade dödligt infekterade apor.

Danmark pressade generikapriser

Sex länder har lägre pris på generika än Sverige i en europeisk jämförelse där Danmark är en vinnare.

Allvarliga avvikelser vid apotek

De flesta allvarliga avvikelserna vid apotek som anmäldes till Läkemedelsverket under 2014 gällde fel vid receptexpediering.

Etiketter blandades ihop vid expedition

En patient hamnade på sjukhus när läkemedelsetiketter hamnade på fel medicin.

Barnvaccin orsakar inte autism

Ytterligare en stor studie hittar inget samband mellan MPR-vaccin och autism. Inte heller bland högriskbarn.

IL17-hämmare fungerar mot psoriasisartrit

Eli Lillys nya läkemedelskandidat ixekizumab nådde effektmålen mot psoriasisartrit i klinisk studie.

Cancermedel verkar mot bakterier

Läkemedlet Glivec som används mot cancer sätter också igång kroppens försvar mot bakterier och virus.

Framgångar mot lungcancer

En studie av en PD1-hämmare mot lungcancer nådde målen i förtid och en annan kandidat är redo för godkännande.

Möjligt med snabbare godkännanden

Två tredjedelar av ansökningarna till EMA håller inte måttet vilket försenar nya läkemedel.

Pfizer vann första omgången

Pfizer har vunnit en för företaget viktig första seger i amerikansk domstol. Målet gällde om Zoloft kan orsaka fosterskador.

Apotekare förbättrade följsamheten

Följsamheten blev bättre med apotekarledd övervakning tillsammans med lämpliga patienter.

WHO lovar skärpning

Världshälsoorganisationen erkänner att organisationen till en början inte insåg allvaret av ebolautbrottet i Västafrika.

Protonpumpshämmare kopplat till njurskador

Protonpumpshämmare fördubblar antalet akuta njurskador bland äldre patienter visar en ny studie.

Bevis saknas att xylitol skyddar

Det finns bara svaga stöd för att det naturliga sötningsmedlet xylitol skulle förbygga karies anser Cochrane.

Målen uppfyllda för Ibrance mot bröstcancer

Studie av Pfizers nya bröstcancerläkemedel Ibrance stoppas i förtid då de positiva effektmålen uppnåtts.

Bättre behandling av svår psoriasis

Forskning En helt ny klass av psoriasisläkemedel har i kliniska studier visat sig läka ut huden helt hos en stor del av patienterna. Forskarna är positiva och tror på en ny framtid för de svårast sjuka.

Placeboeffekten kan bero på gener

Att vissa får effekt av en placebobehandling kan tänkas bero på genetiska faktorer hos individen.

ASA hjälper inte mot prostatacancer

En stor studie motsäger att acetylsalicylsyra skulle kunna sänka mortaliteten vid prostatacancer.

Ny cancermedicin har hög effekt

95 procent av patienterna med en ovanlig blodcancerform lever efter två års behandling med det nya preparatet Imbruvica.

Ny teknik rensar bort läkemedelsrester

I Linköping kommer man kunna rena bort 90 procent av läkemedelsresterna i avloppsvattnet.

Oroad för farmaceuterna

Apoteken bör bli bättre på rådgivning och att utnyttja farmaceuternas kompetens. Det tycker statssekreteraren Agneta Karlsson.

Medicinsk cannabis hjälpte mot barnepilepsi

Ett cannabisläkemedel halverade antalet anfall bland barn med svår epilepsi visar en klinisk studie.

Risker med höga doser ibuprofen

Höga doser av ibuprofen ger en ökad risk för hjärt- och kärlbiverkningar enligt en analys från PRAC.