Inhalerbara steroider minskar dödlighet vid kol

Att ta inhalerbara kortikosteroider vid kol kan minska mortalitetsrisken från lunginflammationer.

Lyckat mot reumatoid artrit

En ny antikroppsbehandling minskade symtomen markant vid reumatiod artrit. Patienternas fysiska funktion förbättrades också.

KI samarbetar med Johnson & Johnson

Lovande projekt inom nordisk life science ska stödjas av Johnson & Johnson i samarbete med KI.

Stort motstånd till antroposofmedel

Reportage Läkemedelssverige är minst sagt tveksamt till att införa en särlösning för antroposofiska preparat i svensk lagstiftning. Vidarkliniken menar att hela deras verksamhet riskeras.

Gränsstopp för resistenta bakterier

Sjukvården sparar nio miljoner om året genom att svenska grisbranschen stoppar antibiotikaresistenta djur vid gränsen.

Paracetamol påverkar testiklar hos pojkfoster

Längre bruk av paracetamol under graviditeten kan sänka testosteronnivåer hos pojkfoster.

Hib-vaccin skyddar mot leukemi

Hib-vaccin skyddar mot barnleukemi. Nu kan forskare också förklara en bakomliggande mekanism.

Paracetamolbeslut överklagas

GSK överklagar Läkemedelsverkets stopp för paracetamoltabletter i daglighandeln.

Fler unga får adhd-läkemedel

Socialstyrelsens rapport visar på en ökad användning av adhd-medicinering till barn, framförallt bland pojkar.

Vill avliva myter om apotek

Sveriges apoteksförening startar sajt för att sprida fakta om apotek och samtidigt ta kål på myter.

Läkare anmäler sjukhusapotek

Trots upprepade försök gick det inte att nå apoteket vid ett sjukhus för att ringa in ett akut recept.

Endo stärker generikaportföljen

För knappt 67 miljarder kronor köper läkemedelsbolaget Endo upp Par Pharmaceuticals.

Apotekens receptsystem kraschade

Under tisdagsförmiddagen kraschade apotekens datorsystem och inga recept kunde expedieras.

Glesbygdsbidrag till 29 apotek

TLV ger åtta miljoner att dela på till 29 stycken apotek för att bedriva verksamhet i glesbygden.

Ebolautbrottet lärde WHO en läxa

En ny fond på 100 miljoner dollar ska säkra att WHO klarar av stora hälsokriser i framtiden.

Risker med nya diabetes typ II-läkemedel

FDA varnar om att en klass av nyare diabetes typ II-läkemedel kan ge en allvarlig biverkan.

Utbrott av meningit sprids snabbt

Ett utbrott av hjärnhinneinflammation sprider sig snabbt i den afrikanska staten Niger. På sista veckorna har antalet fall tredubblats.

Astrazeneca bygger nytt i Södertälje

Astrazeneca planerar att investera 285 miljoner dollar i en ny anläggning.

Nej till antroposofiska läkemedel

Karolinska institutet liksom Apotekarsocieteten och Kungliga Vetenskapsakademien avvisar antroposofiska medel i svensk lagstiftning.

Astrazeneca utvecklar precisionsbehandlingar

Astrazeneca ska skräddarsy behandlingar för astma och hjärtsjukdom.

Även män bör HPV-vaccineras

Cancer bland män kan reduceras om även pojkar inkluderas i HPV-vaccinationsprogrammen.

Möjligt behandla dödlig hjärntumör hos barn

Ett redan godkänt läkemedel kan ha effekt mot en form av gliom som hittills saknat någon behandling.

Med fokus på folkhälsofrågor

Intervju Trots få månader på sin post har Gabriel Wikström redan pekat ut ett antal områden han vill prioritera. Ett är antibiotikaresistens.

Tyfoidfeber-bakterier blir resistenta

En stam med multiresistenta bakterier som ger tyfoidfeber blir allt vanligare på flera kontinenter.

Symbol för lagliga läkemedel på nätet

En EU-gemensam symbol ska användas för att visa om läkemedelsförsäljning på nätet är laglig.

EMA granskar kol-mediciner

Risker av inhalationssteroider som används vid lungsjukdomen kol ska granskas av EMA.

Läkemedel mot hepatit C på WHO-listan

WHO har lagt till hepatit C läkemedel på baslistan över viktiga behandlingar.

Särskild status för ögonsjukdom

Ärftlig näthinnedegeneration är en sällsynt ögonsjukdom. En läkemedelskandidat mot sjukdomen har nu klassats som Orphan Drug.