Långsiktigt ägande bra för läkemedelsindustrin

Stor tillväxt för läkemedelsindustrin i Danmark men Sverige rasar. Ägarförhållanden kan vara en orsak.

Nya kol- och diabetesläkemedel

Astrazenecas kol-behandling Duaklir Genuair och Lillys diabetes typ II läkemedel Trulicity har båda blivit godkända i Europa under veckan.

Vaccination har minskat HPV hos unga kvinnor

Färre unga kvinnor har smittats med humant papillomvirus efter att Sverige började vaccinera.

Blodförtunnare bra även för äldre

Äldre har minst lika stor nytta som yngre av behandling med blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer, menar SBU.

Fortsatt brist på receptarier

Medan apotekarna i landet blir allt fler fortsätter bristen på receptarier.

Kritiseras för protektionism

EU och USA kritiserar Ryssland för att mot reglerna gynna den nationella läkemedelsindustrin.

Receptarie missade förskrivarfel

På apoteket upptäcktes inte att den förskrivna dosen av det antibakteriella medlet var för hög.

Snabbare bestämning av resistens

Forskare i Uppsala har utvecklat en metod att snabbt kunna identifiera vilka bakterier som orsakar en infektion och om de är resistenta.

Klart med dostjänst i Västra Götaland

Dostjänsten för Västra Götalandsregionen och Halland är nu tillbaka hos Apoteket AB.

Lundbecks vd tvingas sluta

Det danska läkemedelsbolaget Lundbeck har sparkat sin vd Ulf Wiinberg eftersom han inte följt reglerna.

Cerazette är subventionerat igen

Med en ny praxis är Cerazette åter subventionerat. En praxis som spiller över på generika.

Ny ordförande för farmaceuter

Apotekaren Kristina Fritjofsson har blivit ny ordförande för fackförbundet Sveriges Farmaceuter.

Amerikanska kliniska studier ska redovisas

Enligt ett förslag ska statligt stödda studier publiceras publikt. WHO vill också öka öppenheten.

Lägre dosering av diklofenak

Smärtan från osteoartrit minskar med en lägre dos av diklofenak genom en annorlunda formulering.

TLV jämför apotekens lönsamhet

Apotekens lönsamhet följer detaljhandelns anser TLV i sin tredje rapport om handelsmarginalen.

Värdefullt licensavtal för Camurus

Camurus från Lund har ingått ett exklusivt licensavtal med Braeburn Pharmaceuticals för sitt långtidsverkande buprenorfinpreparat.

Alla landsting inför nya hepatit-C läkemedel

En ny samverkansmodell ska ge jämlik hepatit C-behandling i hela landet.

Patients död stoppar studier

Företaget CytRx får inte längre rekrytera patienter till sina cancerstudier efter att en patient dött.

Snabbt godkännande av Harvoni

Nya hepatit C-tabletten nu tillåten i Europa efter en mycket snabb handläggning.

Astrazeneca hoppas på många nya

Enligt företaget Astrazeneca kommer ett tiotal av företagets läkemedel att godkännas under kommande år.

Vaccinering av gravid minskar risken för baby

Vaccination av modern mot säsongsinfluensa skyddar också spädbarnet, enligt en studie.

Nya initiativ för bättre tillgång

För fjärde året i rad toppar GSK listan över företag som förbättrar tillgången till medicin i utvecklingsländer.

Sverige blir europeiskt

Efter mer än 20 år av undantag kan homeopatiska och antroposofiska läkemedel inlemmas i den svenska lagstiftningen.

Actavis köper botoxtillverkare

Läkemedelsföretaget Actavis har köpt företaget Allergan för 66 miljarder dollar.

Apoteket AB säger upp anställda

Ett 70-tal av 250 anställda på Apotekets huvudkontor har varslats om uppsägning.

Fick för hög styrka

En patient som ordinerats injektion Sandostin fick av misstag en betydligt högre styrka vid expeditionen.

Erfarenhet av läkemedelsbrist

Farmaceuter i Europa beskriver läkemedelsbrist, men Sverige deltog inte i undersökningen.

EMA-chef tvingas avgå

Den europeiska läkemedelsmyndigheten blir av med sin högsta chef, Guido Rasi, efter ett domslut.