Ny cancerterapi verkningslös

En nytestad behandling mot pankreascancer från Gilead hade ingen effekt på sjukdomsutvecklingen för patienterna.

Utvärderar uppföljning av vaccinprogram

Socialstyrelsen ska ta reda på om de nationella vaccinationsprogrammen uppfyller de satta målen.

Barn dog av felaktig vaccinering

Minst 15 barn i norra Syrien dog direkt efter de fått mässlingsvaccin. Kontaminerat vaccin tros vara orsaken.

Stor förväntan på PD1-hämmare

Plus På bara några år har PD1-hämmarna seglat upp som möjliga behandlingar mot flera typer av cancer. Nyligen godkändes det första läkemedlet i klassen för behandling av spritt malignt melanom.

TLV vill höja handelsmarginalen

TLV vill att den nya ersättningen blir 11,50 kronor per expedierad förpackning.

Skärpt varning för Valdoxan

Patienter över 75 år bör inte få det antidepressiva medlet Valdoxan alls anser EMAs säkerhetskommitté PRAC.

Ingen subvention för Vagifem

Förvaltningsrätten går på TLVs linje och anser också att Vagifem är för dyrt.

Långvarig effekt av Lemtrada

Sju av tio ms-patienter som behandlats med Lemtrada har en bibehållen effekt efter fyra år, enligt en uppföljningsstudie.

Flytt väcker oro för minskad transparens

Ansvaret för EMA flyttas till industri- och marknadsområdet. Det har väckt kritik.

Insulinpump bättre än injektion

En studie på fler än 18 000 diabetiker visar att insulinpumpar minskar risken att dö i hjärtkärlsjukdom.

Vetenskapligt råd på Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har knutit ett vetenskapligt råd till myndigheten.

Astrazeneca och Lilly samarbetar

Astrazeneca har ingått ett samarbete värt cirka 500 miljoner dollar med Eli Lilly.

O-reglerade e-cigaretter

I väntan på kammarättens dom om e-cigaretter med nikotin ska betraktas som läkemedel är försäljningen oreglerad.

Avskriver tillsynsärende

Felförsäljningen vid Kronans Apotek har minskat och TLV lägger ned tillsynsärendet.

Nytt avtal ställer hårdare krav

Kraven på landstingen att prioritera klinisk forskning kommer att spela större roll när pengar fördelas.

Bedömer Avastin som lika bra

Ögonbehandling med det betydligt billigare Avastin innebär inte fler allvarliga biverkningar än dyrare Lucentis enligt en oberoende studie.

Lyckat med tidigare
ms-behandling

Patienter med ms som behandlats med natalizumab under fem år mår bättre än innan behandlingsstart.

Klart om centrum för prövningar

Regeringen har beslutat att det nya centrumet för kliniska prövningar får en budget på 50 miljoner kronor per år. Start redan i november.

Nytt bantningspreparat godkänt i USA

Ett kombinationspreparat för viktreducering har fått ok. Det är den första nyheten på länge på området.

Missnöje med tillgängligheten

Sämre tillgång på mediciner efter omregleringen. Det är resultatet av organisationen Attentions medlemsenkät.

Bensodiazepiner kopplas till Alzheimer

Långtidsanvändning av bensodiazepiner kan öka risken att utveckla demens.

Ok för Lantuskopia

Insulinet Lantus från Sanofi kan förvänta sig konkurrens när EU nu sagt ja till en biosimilar till preparatet.

Planerar för två doser av HPV-vaccin

Från årsskiftet kan yngre flickor få bara två doser av HPV-vaccin istället för dagens tre doser.

Adhd-läkemedel kvar i förmånen

Alla adhd-läkemedel kommer att fortsätta vara subventionerade efter TLVs omprövning. Men vissa får en begränsning.

De flesta farmaceuter gör misstag

Två tredjedelar av farmaceuterna missade fel i expeditionerna enligt en brittisk studie.

Specialister säger nej till e-cigarett

Lungläkare motsätter sig en oreglerad användning av e-cigaretter och instämmer i WHOs förslag.

Stora skillnader i apoteksplanerna

Plus Vissa åtgärder enar de politiska blocken men lösningarna skiljer sig ofta åt.