Lundbecks vd tvingas sluta

Det danska läkemedelsbolaget Lundbeck har sparkat sin vd Ulf Wiinberg eftersom han inte följt reglerna.

Cerazette är subventionerat igen

Med en ny praxis är Cerazette åter subventionerat. En praxis som spiller över på generika.

Ny ordförande för farmaceuter

Apotekaren Kristina Fritjofsson har blivit ny ordförande för fackförbundet Sveriges farmaceuter.

Amerikanska kliniska studier ska redovisas

Enligt ett förslag ska statligt stödda studier publiceras publikt. WHO vill också öka öppenheten.

Lägre dosering av diklofenak

Smärtan från osteoartrit minskar med en lägre dos av diklofenak genom en annorlunda formulering.

TLV jämför apotekens lönsamhet

Apotekens lönsamhet följer detaljhandelns anser TLV sin tredje rapport om handelsmarginalen.

Värdefullt licensavtal för Camurus

Camurus från Lund har ingått ett exklusivt licensavtal med Braeburn Pharmaceuticals för sitt långtidsverkande buprenorfinpreparat.

Alla landsting inför nya hepatit-C läkemedel

En ny samverkansmodell ska ge jämlik hepatit C-behandling i hela landet.

Patients död stoppar studier

Företaget CytRx får inte längre rekrytera patienter till sina cancerstudier efter att en patient dött.

Snabbt godkännande av Harvoni

Nya hepatit C-tabletten nu tillåten i Europa efter en mycket snabb handläggning.

Astrazeneca hoppas på många nya

Enligt företaget Astrazeneca kommer ett tiotal av företagets läkemedel att godkännas under kommande år.

Vaccinering av gravid minskar risken för baby

Vaccination av modern mot säsongsinfluensa skyddar också spädbarnet, enligt en studie.

Nya initiativ för bättre tillgång

För fjärde året i rad toppar GSK listan över företag som förbättrar tillgången till medicin i utvecklingsländer.

Sverige blir europeiskt

Efter mer än 20 år av undantag kan homeopatiska och antroposofiska läkemedel inlemmas i den svenska lagstiftningen.

Actavis köper botoxtillverkare

Läkemedelsföretaget Actavis har köpt företaget Allergan för 66 miljarder dollar.

Apoteket AB säger upp anställda

Ett 70-tal av 250 anställda på Apotekets huvudkontor har varslats om uppsägning.

Fick för hög styrka

En patient som ordinerats injektion Sandostin fick av misstag en betydligt högre styrka vid expeditionen.

Erfarenhet av läkemedelsbrist

Farmaceuter i Europa beskriver läkemedelsbrist, men Sverige deltog inte i undersökningen.

EMA-chef tvingas avgå

Den europeiska läkemedelsmyndigheten blir av med sin högsta chef, Guido Rasi, efter ett domslut.

PD1-hämmare var bättre än kemoterapi

Opdivo förlängde överlevnaden för patienter med spritt malignt melanom jämfört med kemoterapi.

Vill kunna häva effekten

Astrazeneca har påbörjat utveckling av en antidot för att snabbt kunna häva effekten av trombocythämmaren Brilique.

Missbildningar från hivmediciner ovanligt

Hivläkemedel under graviditeten gav väldigt sällan missbildningar hos barnet i en stor undersökning.

Färre pneumokockinfektioner

Sedan pneumokockvaccinationer infördes i Sverige behöver allt färre barn sjukhusvård för lung- eller bihåleinflammation.

Färre läkemedel till äldre

Sedan 2005 förskrivs 41 procent färre olämpliga läkemedel till äldre enligt Socialstyrelsen.

Brist på Effortil

Läkemedlet Effortil som används mot ortostatisk hypotension är slut i Sverige. Läkemedelsverket rekommenderar licensförskrivning.

Fortfarande mest gammalt

Plus De nya blodförtunnarna skulle innebära bättre förebyggande behandling av stroke. Men introduktionen går långsamt och i många landsting är warfarin fortfarande förstahandsval.

Boehringer säger nej till svenska Athera

Boehringer Ingelheim inte kommer att utnyttja sin optionsrätt att licensiera Atheras antikropp.

Resistenta tarmbakterier vanligt

Var tjugonde person som lämnade prover till Folkhälsomyndigheten hade en tarmflora med antibiotikaresistenta bakterier.

Ny hepatit C-terapi till levertransplanterade

AbbVies nya hepatit C-terapi botade 97 procent av levertransplanterade med återkommande infektion.

Brodalumab bättre mot psoriasis

Amgen och Astrazenecas nya gemensamma psoriasisläkemedel visar sig bättre än Janssens behandling Stelara.