Kombination mot neuroblastom

En behandling mot neuroblastom kan förbättras avsevärt genom att kombinera med en substans till.

Apotek missade läkarens feldosering

Läkare skrev fel i doseringen av ett läkemedel och apoteket uppmärksammade inte misstaget.

Konsortium ska bekämpa resistens

EU-initiativ med både privata och offentliga medel ska öka viljan att investera i nya antibiotika.

Oflexibel syn på preventivmedel

Plus De flesta landsting följer inte rekommendationen om att enbart subventionera preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen. TLV anklagas för att vara för oflexibla och ser nu över sin praxis.

Hepatit C-medel subventioneras

TLV har beslutat att de som är svårast sjuka av hepatit C tillfälligt får tillgång till nya botande läkemedel.

Placebo bättre än inget vid barnhosta

Att behandla barnhosta med agavenektar eller placebo har större effekt än ingen behandling alls.

620 miljoner till centrumbildning

Göteborg satsar på unga forskare genom en centrumbildning i molekylär medicin.

TLV överklagar inte Cerezyme

TLV accepterar kammarrättens dom att Cerezyme subventioneras till det av företaget begärda priset.

Prostatamedel kopplas till hjärtdöd

För män med hjärtproblem kan behandling med antiandrogener vid prostatacancer öka risken att avlida.

Studier underskattar biverkningar hos barn

I praktiken rapporterades fler allvarliga biverkningar hos barn som använde astmamedicin.

Glömde fråga om andra läkemedel

Personalen i egenvården frågade inte om kunden använde andra läkemedel, vilket resulterade i sjukhusvistelse i flera dygn för kunden.

Bättre adhd-vård målet för ny samordning

Flera myndigheter presenterar gemensam satsning för att förbättra vardagen för dem med adhd.

Metallpartiklar i ögonsalva

Läkemedelsverket varnar för att ögonsalvan Zovirax kan innehålla skadliga metallpartiklar.

EMA vill återanvända antibiotikum

Ett gammalt sällan använt antibiotikum som verkar mot resistenta bakterier kan användas igen genom nya rekommendationer.

Ja till Astrazenecas cancermedel

CHMP vill godkänna olaparib mot äggstockscancer. FDA ville nyligen ha mer studiedata.

Samarbetar om life science

25 organisationer ska ta fram förslag på åtgärder hur life science i Sverige kan stärkas. Syftet är att snabba på en nationell life science-strategi.

Kan ge hudskador hos prematura

Klorhexidin kan ge allvarliga hudbiverkningar hos för tidigt födda barn. Men det saknas alternativ.

Anoro Ellipta hjälper kol-patienter

GSKs nya kol-behandling ökade lungkapaciteten mer än etablerade tiotropium i en 24-veckorstest.

Utsläpp gynnar antibiotikaresistens

Multiresistenta bakterier gynnas av låga nivå av tungmetaller och antibiotika i naturen.

Mindre pengar till förmånerna

Lägre anslag till läkemedelsförmånerna och riskkapitalinvesteringar i life science, är några av förslagen i regeringens budgetproposition.

Misstänkta ebolafall testar vården

Plus Hittills har alla misstänkta ebolafall i Sverige varit negativa. Anders Tegnell tycker att det är bra att sjukvården får testa sina rutiner.

EU flyttar inte medicinansvaret

Den nya EU-kommissionen låter ansvaret för läkemedel stanna inom hälsoområdet.

Beteendestörningar av medicin

En ny rapport varnar för att parkinsonmediciner kan ge beteendestörningar som tvångsmässigt spelande.

Imbruvica godkänt i EU mot blodcancrar

Första BTK-hämmaren godkänt mot annars svårbehandlade ovanliga blodcancrar.

Apotekssamtal hjälper nydanskar

En dansk rapport visar att invandrare med hälsoproblem kommer närmare arbetsmarknaden genom läkemedelssamtal på apotek.

Kanada ger möjligt ebolavaccin till WHO

Den kanadensiska hälsomyndigheteten skickar möjligt ebolavaccin till WHO för att användas i västafrika.

Ebola kan klassas samhällsfarligt

Socialstyrelsen vill skärpa klassifikationen av ebola till att räknas som en samhällsfarlig sjukdom.

Abbvie ger upp planen att köpa Shire

Efter det avbrutna uppköpet måste Abbvie betala nästan 12 miljarder kronor i skadestånd till Shire.

Handlingsplan för life science

Branschorganisationer lanserar plan med 25 åtgärdspunkter som ska stärka konkurrenskraften för svensk life science.

Mindre antibiotika till djuren i EU

Mellan 2010 till 2012 sjönk försäljningen av antibiotika för djur med 15 procent i Europa.

Svenskt särläkemedel

EMA har givit företaget Clanotech särläkemedelsstatus för en läkemedelskandidat mot ärrbildning.