Fortsatt nej till generisk förskrivning

Efter att remissvaren om generisk förskrivning kommit in säger Läkemedelsverket alltjämt nej.

Skyldiga företagen 10 miljarder

Grekiska staten är skyldiga läkemedelsbolagen tio miljarder kronor, enligt läkemedelsföretagens europeiska branschorganisation.

Subvention för två indikationer

Substansen nintedanib ingår nu i högkostnadsskyddet mot både lungfibros och småcellig lungcancer.

Ecstasy testas mot svår ångest

En klinisk studie ska undersöka om ecstasy kan reducera ångest för terminalt sjuka patienter.

Apotekstjänst mister dosuppdraget

Apoteket AB blir dosleverantör i Västra Götaland och Halland efter besked från domstol.

Hjälp mot neuroendokrina tumörer

Cancerläkemedlet Afinitor ger en signifikant förlängd progressionsfri överlevnad vid neuroendokrina tumörer.

Cosentyx mot psoriasis subventioneras

TLV har beslutat att sekukinumab, Cosentyx, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning.

Cellgifter innan kirurgi bäst

Kvinnor med avancerad ovarialcancer har mer nytta av få kemoterapi före de opereras än efter.

WHO antog plan mot resistens

WHO har nu antagit en plan för att begränsa spridningen av resistenta bakterier och andra mikrober.

Hoppar av samarbete

Läkemedelsföretaget Amgen kommer att avsluta samarbetet med Astrazeneca för utveckling av brodalumab mot psoriasis.

Klart med Zytiga i förmånen

Från 1 juni ingår cancerläkemedlet Zytiga i högkostnadsskyddet kopplat till en riskdelning.

Ny behandling för högt kolesterol

EUs vetenskapliga kommitté rekommenderar åtta nya godkännanden, bland annat en ny behandling mot högt kolesterol.

Inhalerbara steroider minskar dödlighet vid kol

Att ta inhalerbara kortikosteroider vid kol kan minska mortalitetsrisken från lunginflammationer.

Lyckat mot reumatoid artrit

En ny antikroppsbehandling minskade symtomen markant vid reumatiod artrit. Patienternas fysiska funktion förbättrades också.

KI samarbetar med Johnson & Johnson

Lovande projekt inom nordisk life science ska stödjas av Johnson & Johnson i samarbete med KI.

Stort motstånd till antroposofmedel

Reportage Läkemedelssverige är minst sagt tveksamt till att införa en särlösning för antroposofiska preparat i svensk lagstiftning. Vidarkliniken menar att hela deras verksamhet riskeras.

Gränsstopp för resistenta bakterier

Sjukvården sparar nio miljoner om året genom att svenska grisbranschen stoppar antibiotikaresistenta djur vid gränsen.

Paracetamol påverkar testiklar hos pojkfoster

Längre bruk av paracetamol under graviditeten kan sänka testosteronnivåer hos pojkfoster.

Hib-vaccin skyddar mot leukemi

Hib-vaccin skyddar mot barnleukemi. Nu kan forskare också förklara en bakomliggande mekanism.

Paracetamolbeslut överklagas

GSK överklagar Läkemedelsverkets stopp för paracetamoltabletter i daglighandeln.

Fler unga får adhd-läkemedel

Socialstyrelsens rapport visar på en ökad användning av adhd-medicinering till barn, framförallt bland pojkar.

Vill avliva myter om apotek

Sveriges apoteksförening startar sajt för att sprida fakta om apotek och samtidigt ta kål på myter.

Läkare anmäler sjukhusapotek

Trots upprepade försök gick det inte att nå apoteket vid ett sjukhus för att ringa in ett akut recept.

Endo stärker generikaportföljen

För knappt 67 miljarder kronor köper läkemedelsbolaget Endo upp Par Pharmaceuticals.

Apotekens receptsystem kraschade

Under tisdagsförmiddagen kraschade apotekens datorsystem och inga recept kunde expedieras.

Glesbygdsbidrag till 29 apotek

TLV ger åtta miljoner att dela på till 29 stycken apotek för att bedriva verksamhet i glesbygden.

Ebolautbrottet lärde WHO en läxa

En ny fond på 100 miljoner dollar ska säkra att WHO klarar av stora hälsokriser i framtiden.

Risker med nya diabetes typ II-läkemedel

FDA varnar om att en klass av nyare diabetes typ II-läkemedel kan ge en allvarlig biverkan.

Utbrott av meningit sprids snabbt

Ett utbrott av hjärnhinneinflammation sprider sig snabbt i den afrikanska staten Niger. På sista veckorna har antalet fall tredubblats.