Läkemedelssamtal för arbetslösa

Den danska apotekarföreningen har tre förslag på hur användning av läkemedel ska bli mer jämlik.

Skolböcker lär inte ut om resistens

Många elever slutar grundskolan med grunda kunskaper om hur antibiotikaresistens uppstår.

HPV orsakar flera cancerformer

Cirka 60-70 procent av vaginalcancerfallen orsakas av HPV visas i en doktorsavhandling.

Sökes: ny forskningsmodell

Plus De stora läkemedelsbolagen har övergivit den tidiga forskningen och koncentrerar sig istället på senare utveckling och marknadsföring. Men den nya forskningsmodellen har inte riktigt satt sig ännu.

Skärpt riktlinje om benskörhet

Det är inte fler idag än för tio år sedan som läkemedelsbehandlas för sin osteoporos.

Medvetslös av för mycket insulin

Farmaceuten reagerade på den höga doseringen. Men läkaren gick inte att nå, farmaceuten beslutade att expediera.

Möjligt med samtal på apotek

Strukturerade läkemedelssamtal på apotek är genomförbara, enligt Läkemedelsverket. Men då måste vissa kriterier vara uppfyllda.

Pristak på ytterligare 52 läkemedel

Indiens lista på livsviktiga läkemedel som står under priskontroll blir allt längre.

Positivt till stegvist

Det finns inga regulatoriska hinder för stegvist godkännande och införande av nya läkemedel har Läkemedelsverket kommit fram till.

Försök med ebolavaccin stoppas

MSDs försök med ett vaccin mot ebola stoppas direkt efter att försökspersoner fått biverkningar.

Nytt Gardasil ger större skydd

FDA har godkänt en ny version av HPV-vaccinet Gardasil som ger ett ännu större cancerskydd än det förra vaccinet.

Uppmanas vara generösa

Folkhälsomyndigheten uppmanar landstingen att ge fler injektionsmissbrukare hepatit B-vaccin.

Dålig timing riskerar miljardaffär

MSD gör storköp och satsar på antibiotika men kan direkt förlora patenträtten för storsäljaren Cubicin.

Sms-påminnelser ökar följsamhet

En brittisk studie visar att sms-påminnelser ökar följsamheten markant för att ta medicinen som ordinerat.

Hirudoid-kräm ut ur förmånen

Tillverkarna av läkemedlet Hirudoid har begärt utträde ur läkemedelsförmånerna från och med årsskiftet.

Nya priser för vissa läkemedel

Snart blir handelsmarginalen högre för medel som ingår i utbytesgrupper med generisk konkurrens.

Bra mot Hodgkins lymfom

Både MSDs och BMS PD1-hämmare har även visat effekt mot hematologisk cancer.

Godkänt för nytt förstoppningsmedel

Astrazencas nya medel mot opiatrelaterad förstoppning, Moventig, har nu godkänts i EU.

Längre remisstid för gratis medicin

Remisstiden för regeringens förslag om kostnadsfria läkemedel till barn förlängs till början av mars.

Misstänkt fusk utreds

Den europeiska läkemedelsmyndigheten utreder misstankar om manipulerade prövningar.

Uppgörelsen var ok enligt dom

Astrazenecas uppgörelse med Ranbaxy var inte orimligt konkurrensbegränsande.

Biskopar hindrar vaccinering

En nationell vaccinationskampanj mot stelkramp har utlöst en konflikt mellan Kenyas regering och landets katolska kyrka.

Fortsatt subvention efter sänkt pris

Alla kombinationsläkemedel mot astma och kol blir fortsatt subventionerade.

Ett av två godkännanden klart

Läkemedelsverket har godkänt Ica-gruppens köp av Apotek Hjärtat. Nu behövs bara ett godkännande till.

Meda flyttar tillverkning av penicillin utomlands

Recipharm blir av med en storkund när Meda flyttar sin svenska penicillintillverkning utomlands.

Miljoner till klinisk forskning

Vetenskapsrådets kommitté för behandlingsforskning delar ut 300 miljoner till 23 olika projekt.

Ny FDA-märkning för mediciner till gravida

Risker och nytta av läkemedel under graviditet och amning får ny klassifikation av FDA.

Resistens ska övervakas globalt

Ett globalt program för att övervaka resistenta bakterier blev resultatet av det internationella toppmötet i Stockholm.