LmV har sommaruppehåll

Läkemedelsvärlden.se har uppehåll i nyhetsrapporteringen. Vi är tillbaka igen i augusti.

Tablettstopp och immunterapi

Massiv kritik mot nej till generisk förskrivning, överklagat tablettstopp och nej till antroposofiska preparat har präglat årets första månader.

Kombinationsbehandling botade alla patienter

100 procent av patienterna med hepatit C av genotyp 1b och skrumplever botades.

Vaccinationskampanj mot meningit

Till hösten startar världens första vaccinationsprogram mot meningit B i England och Skottland.

Viagra är inte en direkt orsak till melanom

Att melanom är vanligare bland de som använder Viagra beror inte på läkemedlet i sig självt.

Medicinsk marijuana hjälper sällan

En stor genomgång av gjorda studier visa på en mycket varierande nytta av medicinsk marijuana.

Fel i recept ledde till farlig felexpediering

En patient fick ut sömnmedel på apotek trots att bara en vårdgivare skulle få hämta ut medicinen.

Antidot effektiv mot Pradaxa

Den första studien på patienter visar att en antidot mot blodförtunnaren Pradaxa är effektiv.

Samlar patienteruppgifter på nätet

FDA ska bli snabbare på läkemedelssäkerhet genom att få tillgång till patienternas egna uppgifter på nätet.

Olagliga webbsidor stängda

Drygt 60 webbsidor med illegal läkemedelsförsäljning har stängts i Sverige genom ett internationellt samarbete.

Nya fall av ebola i Freetown

Ett par nya fall av ebola rapporteras från Sierra Leones huvudstad Freetown.

Förhandlingsmodell spolas

Förslaget att dosapoteken ska förhandla direkt med läkemedelsföretagen om priset på medlen som packas får inget gehör.

Första PD1-hämmaren godkänd för Europa

PD1-hämmaren Opdivo är nu godkänd för behandling av hudcancer hos vuxna.

En indikation subventioneras

Imbruvica igår i högkostnadsskyddet för behandling mot kronisk lymfatisk leukemi men inte mot mantelcellslymfom.

TLV vill ändra handelsmarginalen

Genom att omfördela handelsmarginalen för olika preparat ska det blir mer attraktivt att hantera dyra läkemedel, anser TLV.

Astrazeneca missar giktmålet

Fel dos visade sig ha effekt i studie om gikt och Astrazeneca kan därför missa godkännanden i både EU och USA.

Mylan värjer sig med stöd av Abbott

Mylans planer att köpa Perrigo får nu stöd av Abbott som nyligen blev den största aktieägaren.

Fick tio gånger för hög dos

En kvinna fick sjukhuskrävande andningsbesvär efter ha fått en alldeles för hög dos smärtstillande läkemedel.

Antibiotika kan ersätta kirurgi

I många fall går det lika bra att ge antibiotika som att göra en blindtarmsoperation, enligt finsk studie.

Ny version av GPP

Den nya reviderade versionen av ”God apotekssed” fokuserar på apotekens roll inom hälso- och sjukvården.

Virus kan döda cancerceller

Ny lovande immunterapi som bygger på herpesvirus kan döda maligna melanomceller.

Ny terapi mot diabetes typ II i förmånen

Xultophy bedöms kunna förbättra blodsockernivåer hos vissa diabetiker och subventioneras nu.

Fler får hepatit C-läkemedel

Efter att ha förhandlat om priser och riskdelning har TLV beslutat att flera patienter ska få hepatit C-läkemedel.

Inget gehör för klagomål på telefonkö

Läkaren som inte kom fram till apoteket via telefon har inte fått gensvar på sin anmälan till Ivo.

Xtandi subventioneras

Nu har företaget som marknadsför prostataläkemedlet Xtandi och TLV hittat ett pris som båda kan godkänna.

Diabetesmedel granskas av EMA

EMA granskar SGLT2-hämmarna för att utvärdera risken för syraförgiftning hos diabetespatienter.

PPI-preparat kopplat till hjärtinfarkt

Det går att se en association mellan magmediciner av typen protonpumpshämmare och hjärtinfarkt.

Lyckad psoriasisbehandling

90 procent av de som testat Lillys nya psoriasisläkemedel fick färre symptom.

Ännu en seger för Pfizer

Det går inte att fastställa att det antidepressiva läkemedlet Zoloft orsakat fosterskador enligt ett amerikanskt domslut.