EU och USA slår sig ihop om sällsynta sjukdomar

De två läkemedelsmyndigheterna EMA och FDA ska börja samarbeta för att snabba på utvecklingen av läkemedel för sällsynta sjukdomar.

Mer medicinteknik ökar kraven på rådgivning

Apotek har en viktig uppgift i att förklara skillnad mellan medicintekniska produkter och läkemedel, skriver Christina Ljungberg i ett nytt blogginlägg.

Amerikaregionen fritt från mässling

Amerika är den första region som utrotat mässling. I Europa har man en bra bit kvar.

Generell subvention gäller nu för alla TNF-hämmare

Priset på de subkutana TNF-a-hämmarna förhandlas om i takt med att biosimilarer tillkommer. Direkta avtal om återbäring har också blivit vanligare.

Friskare patienter med apotekare

När apotekare föreskrev och skötte uppföljningen blev kolesterolsänkningen högre. Det visar en ny kanadensisk studie.

Strid om prismodell för cancerläkemedel

I Norge pågår en diskussion om olika pris för samma läkemedel beroende på behandling.

Hela life science-kedjan viktig för patienten

En välfungerande life science-sektor, från FoU till apotek, är avgörande för slutresultatet, skriver Lars Dagerholt i ett nytt blogginlägg.

Pfizer fortsätter som ett

Efter den avblåsta affären med Allergan har det spekulerats i om Pfizer skulle delas. Så blir det inte.

Humira får konkurrens

Amgens läkemedel Amjevita som är biologiskt lik Abbvies artritläkemedel Humira har nu godkänts i USA. Men lanseringen kan dröja.

Lam subvention av preventivmedel

Kostnadsfria preventivmedel till och med 25 år hade varit ett kraftfullare sätt att minska antalet oönskade aborter. Det anser docenten i obstetrik, Lena Marions.

Nytt försök med medel mot pms

Efter analys av tidigare studieresultat med substansen sepranolon mot svår pms planeras för en ny större klinisk prövning nästa år.

Ingen ökad zikarisk med plasmamedicin

Tillverkningsmetoderna för läkemedel baserade på plasma eller urin är tillräckligt säkra, enligt EMA.

"Fel använda begrepp leder till fel insatser"

Innebörden av läkemedelsrelaterade problem måste vara densamma för alla. Annars riskerar insatser att landa fel, skriver Mikael Hoffmann.

Omstritt läkemedel får ok av FDA

Ett nytt läkemedel för behandling av Duchennes muskeldystrofi har godkänts i USA trots tveksamheter kring den kliniska effekten.

Skärper regler för prövningar

Myndigheter i USA inför nu nya regler som innebär att forskare måste rapportera resultat av alla kliniska prövningar, oavsett resultat.

”Författningen borde fokusera på patientrisk”

Typ av läkemedel och situation bör avgöra vem som har rätt att ge läkemedel, inte den fysiska platsen. Det skriver två kliniska apotekare i ett debattinlägg.

Så satsar regeringen på innovation och forskning

Budgetpropositionen innehåller bland annat ökade anslag för klinisk forskning och life science.

Grönt ljus för ny cancerbehandling

EMAs säkerhetsråd CHMP rekommenderar godkännande av ett nytt läkemedel mot bröstcancer och tio andra läkemedel.

Fick fel läkemedel vid kateterspolning

En svårt sjuk patient fick av misstag fel läkemedel vid spolning av central venkateter och avled senare.

Negativt för studie om RSV-vaccin

Resultat från fas III-studie om vaccin mot respiratoriskt syncytievirus, RSV, når inte effektmålen.

Då bör förebyggande ges till migränpatienter

Om en patient får minst tre migränattacker per månad bör förebyggande behandling övervägas.

"Det är skillnad på preparat och preparat"

I en summerande blogg skriver vår medicinjournalist Micaela Toresson om respekten för läkemedel och dess livsviktiga roll.

Mer om EMA till Sverige "inom kort"

Frågan om en eventuell ansökan om att få EMA till Sverige är i allra högsta grad levande och arbetas med i regeringskansliet.

Hoppas på förslag om digitala lösningar

Att lösa frågan med elektronisk kontakt mellan läkare och farmaceut är viktigt, enligt Åsa Kullgren.

Fördelarna med statinbehandling överväger nackdelarna

Fördelarna med statiner är större och biverkningar mindre än den allmänna uppfattningen. Det menar forskare vid University of Oxford som gjort en stor genomgång av forskningsläget gällande statiner.

Fick för låg dos kortison vid cancerbehandling

Ett barn fick för låg dos kortison i samband med en cancerbehandling.

Nya informationsfilmer om växtbaserade läkemedel

Nya informationsfilmer som ska öka kunskapen om växtbaserade läkemedel har tagits fram av Läkemedelsverket.

Wikström om EMA till Sverige: ”Flera potentiella fördelar"

Gabriel Wikström ser flera potentiella fördelar med att bli värdland för en EU-myndighet som EMA, framkommer av ett svar på en skriftlig fråga.

Vill ha rådgivning som en del i vårdkedjan

Sveriges Apoteksförening lanserar tillsammans med Lif en ny folkbildande tjänst.

Paneldiskussion: ”Viktigt att inte stirra sig blind på en tjänst”

Att få en bättre kontakt mellan apotek och vård är viktigt ur apotekens, vårdens och patientens perspektiv. Det framkom under en paneldiskussion under torsdagen.