Tio storbolag stöder genprojekt

I jakten på nya läkemedel samarbetar storbolagen med genprojektet Genomics England.

Effektivt mot Hodgkins lymfom

Läkemedlet brentuximab vedotin förlänger överlevnaden markant vid svårbehandlat Hodgkins lymfom.

Sun Pharmaceuticals störst i Indien

Konkurrensmyndigheterna i Indien har till slut gett klartecken till Sun Pharmas uppköp av Ranbaxy.

Arginin inte bättre mot karies

Tandkräm med arginin inte är bättre mot karies än bara fluor, enligt SBU. Dessutom använde företaget oetiska forskningsmetoder

Marie Eklund om att hitta nya sätt

Intervju Som ny chef för Läkemedelsakademin är Marie Eklunds utmaning att möta de nya behoven av kompetensutbildning som läkemedels- och apoteksbranschen har.

Astrazeneca samarbetar med Harvard

Forskare i Mölndal samarbetar med Harvard Stem Cell Institute för att hitta nya diabetesbehandlingar.

Keytruda överlägset mot melanom

En klinisk studie avbröts i förtid då PD1-hämmaren Keytruda var effektivare än Yervoy mot avancerat malignt melanom.

Syriska farmaceuter får apotekspraktik

Farmaceututbildade flyktingar från Syrien ska komma in på arbetsmarknaden genom praktik.

Nytt liv för stoppad smärtstillare

En NGF-hämmare mot smärta skulle bli en ny storsäljare men stoppades av FDA. Nu får projektet en ny chans.

Nytt vaccin mot mjältbrand

Amerikanska hälsomyndigheter ser behovet av ett bättre mjältbrandsvaccin och betalar utvecklingen.

Rytmrubbning från hepatit C-medel

Nio fall av allvarliga störningar i hjärtrytm uppkom vid Sovaldi eller Harvonibehandling i kombination med substansen amiodaron.

Test skiljer bakterier från virus

Felaktig användning av antibiotika kan minskas genom ett snabbtest som säkert kan skilja mellan virus- eller bakteriella infektioner.

Lyxumia i högkostnadsskyddet

TLV subventionerar Sanofis tilläggsbehandling vid typ 2-diabetes vilken kan öka kontrollen över blodsockernivåerna.

Ebolainsatsen ett globalt misslyckande

Det fanns varningssignaler men WHO gjorde en annan bedömning.

Utan recept inget hinder

Drygt två miljoner svenskar kan tänka sig att köpa receptbelagda läkemedel mot hosta och luftrörsbesvär, utan recept.

Föreslår förbud mot kodein till barn

Den europeiska läkemedelsmyndigheten vill förbjuda kodein till barn under 12 år.

Britter vaccineras mot meningit

Tre miljoner tonåringar i Storbritannien ska vaccineras mot hjärnhinneinflammation typ W.

Alzheimersamarbete delar på 1,3 miljarder

Tre projekt ska med stora resurser gemensamt driva alzheimerforskningen snabbare framåt.

Analys avfärdar risk med Champix

Den hittills största litteraturstudien om Champix visar inte på någon ökad självmordsrisk.

Svårt att studera insulinpumpars säkerhet

Det saknas sammanhållen information för att säkert analysera eventuella risker med insulinpumpar.

Id krävs för billig hepatit C-terapi

Gilead kräver identifikationspapper för patienterna i låginkomstländer för att de ska få rabatterat Sovaldi.

Lika bra med läkemedelstäckt stent

Att via kateter sätta in en läkemedelstäckt stent är lika effektivt som att göra kranskärlsoperation.

Läkemedel för en miljard mer

Kostnaden för läkemedel som förskrevs på recept ökade med en miljard för 2014 jämfört med året innan.

Ny cancerindikation för Jakavi i EU

En ny behandling mot den ovanliga blodcancern polycytemia vera är nu godkänd i Europa

Astrazenecas kol-läkemedel lyckas

Två stycken fas III-studier visar att Astrazenecas nya kol-läkemedel PT003 har en bra effekt.

Gratis preventivmedel halverade aborter

Gratis preventivmedel till alla kvinnor under 26 år halverade antalet aborter i Norrbotten.

Apoteket fortsätter med ombud

Regeringen förlänger Apoteket ABs ansvar för glesbygdens apoteksombud ett år.

Gener styr blödningsrisk från warfarin

Med ett gentest går det att förutse vilka som riskerar att få blödningar på grund av en warfarin.

Dragkampen om Salix fortsätter

Valeant Pharmaceuticals ger sig inte i kampen om att köpa Salix och höjer budgivningen.

Inte kostnadsfritt i sommar

Att döma av remissvaren har regeringen starkt stöd för att göra läkemedelsanvändningen kostnadsfri för barn och ungdomar.

Positivt för injektion mot dubbelhaka

FDAs rådgivande panel är positiva till en behandling mot så kallad submental fulhet.

Fördelar och risk med Brilique

Riskerna för nya hjärtinfarkter minskade betydligt vid långvarig användning av ticagrelor men också risken för större blödningar.