Protonpumpshämmare kopplat till njurskador

Protonpumpshämmare fördubblar antalet akuta njurskador bland äldre patienter visar en ny studie.

Bevis saknas att xylitol skyddar

Det finns bara svaga stöd för att det naturliga sötningsmedlet xylitol skulle förbygga karies anser Cochrane.

Målen uppfyllda för Ibrance mot bröstcancer

Studie av Pfizers nya bröstcancerläkemedel Ibrance stoppas i förtid då de positiva effektmålen uppnåtts.

Bättre behandling av svår psoriasis

Forskning En helt ny klass av psoriasisläkemedel har i kliniska studier visat sig läka ut huden helt hos en stor del av patienterna. Forskarna är positiva och tror på en ny framtid för de svårast sjuka.

Placeboeffekten kan bero på gener

Att vissa får effekt av en placebobehandling kan tänkas bero på genetiska faktorer hos individen.

ASA hjälper inte mot prostatacancer

En stor studie motsäger att acetylsalicylsyra skulle kunna sänka mortaliteten vid prostatacancer.

Ny cancermedicin har hög effekt

95 procent av patienterna med en ovanlig blodcancerform lever efter två års behandling med det nya preparatet Imbruvica.

Ny teknik rensar bort läkemedelsrester

I Linköping kommer man kunna rena bort 90 procent av läkemedelsresterna i avloppsvattnet.

Oroad för farmaceuterna

Apoteken bör bli bättre på rådgivning och att utnyttja farmaceuternas kompetens. Det tycker statssekreteraren Agneta Karlsson.

Medicinsk cannabis hjälpte mot barnepilepsi

Ett cannabisläkemedel halverade antalet anfall bland barn med svår epilepsi visar en klinisk studie.

Risker med höga doser ibuprofen

Höga doser av ibuprofen ger en ökad risk för hjärt- och kärlbiverkningar enligt en analys från PRAC.

Läkemedelsverket stänger apotek

Läkemedelsverket har för första gången beslutat att stänga ett apotek efter att man funnit stora brister vid en rutininspektion.

OK sälja e-cigaretter en tid till

Kammarrättens försäljningsförbud för e-cigaretter är upphävt. Beslutet gäller i väntan på eventuellt prövningstillstånd.

Vill inte ge bidrag till vaccinationsvägrare

Australien planerar att dra in det ekonomiska stödet till föräldrar som inte vaccinerar sina barn.

Var tionde ändrade medicinen

För att göra det lättare att svälja medicinerna krossas tabletter och kapslar töms.

Guide för gravida med migrän

Norska forskare har gått igenom forskningsläget om migränmedicinering och graviditet.

Diabetesmedel kopplas till dödsrisk

Astrazenecas diabetesbehandling Onglyza kopplas till en ökad risk för tidig död, enligt en expertgrupp knuten till FDA.

Priserna sätts efter vad köparen klarar betala

En studie av prisbilden för nya cancermedel ser inte kopplingen mellan höga priser och effektivitet.

Adhd-medel kan ges som lösning

Adhd-läkemedlet Strattera kan ges som oral lösning med subvention vilket påverkar utgifterna för läkemedlet.

Mylan vill köpa Perrigo som avvaktar

Med ett bud på 250 miljarder svenska kronor vill Mylan ta över det på Irland baserade Perrigo.

Fortsatt sekretess kring priset

Reportage Hemliga avtal tycks bli legio. Samtal mellan TLV, landsting och företag resulterar i både förmån och sekretessbelagda avtal.

Behandla inte utan symtom

En Cochrane-analys fann ingen nytta med att behandla bakterier i urinvägarna om man inte har symtom.

Ny hjälp vid livmoderhalscancer

Avastin har fått ytterligare en indikation i EU. Medlet får nu användas mot livmoderhalscancer.

Säger nej till avrättningar

Ett amerikanskt farmaceutförbund säger nej till delaktighet i avrättningar enligt nya etiska riktlinjer.

Anklagas för att ha förhindrat studier

Novartis försökte förhindra studier om Avastin mot våt makuladegeneration hävdar en artikel i BMJ.

Begär utredning om samma pris

Sju organisationer vill att regeringen utreder det TLV inte fick; reglering av apotekens prissättning på läkemedel utanför förmånen.

Psoriasisbehandling godkänd även för barn

Ny möjlighet att behandla barn med svår plackpsoriasis.

Zelboraf får subvention

Zelboraf var ett av de läkemedel som startade trenden med hemliga avtal. Nu ingår det i högkostnadsskyddet.

Tidningsbudet kan komma med medicinen

Som femte apotekskedja drar Lloyds Apotek nu igång sin e-handel.

De flesta får läkemedlet direkt

Apoteken har oftast det efterfrågade receptläkemedlet i lager, enligt en undersökning från Sveriges apoteksförening.