Vårdanalys ska utvärdera ordnat införande

Myndigheten ska undersöka om processen med ordnat införande leder till mer jämlik tillgång på läkemedel.

4 mars 2016, klockan 12:44
0

Sedan 2015 samarbetar alla landsting, SKL, ett antal myndigheter och läkemedelsföretag enligt processen med nationellt ordnat införande för nya innovativa läkemedel. Syftet är att göra dessa läkemedel tillgängliga för patienter i hela landet på ett jämlikt sätt.

Hittills har nya läkemedel för behandling av hepatit C, malignt melanom, prostatacancer och multipel skleros utvärderats och gjorts tillgängliga med ordnat införande. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, har nu fått i uppdrag av regeringen att utvärdera om processen uppfyller syftet, det vill säga leder till en mer jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig tillgång av nya läkemedel.

– Jämlik tillgång till läkemedel är en självklar del av en jämlik vård. Där har "ordnat införande"-processen en viktig roll. Det är därför angeläget att den fungerar så bra som möjligt säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, i ett pressmeddelande.

Vårdanalys ska utvärdera arbetsprocessen och om det behövs lämna förslag på förbättringar. Även själva processen ska analyseras med avseende på transparens, förutsägbarhet och effektiv resursanvändning.

Senast den 1 juli 2017 ska resultaten av utvärderingen redovisas.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här