TLV-rapport får kritik

TLV:s rapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna får kritik från flera remissinstanser.

9 september 2015, klockan 16:10
1

Utredningens direktiv gjorde den ytlig enligt remissinstanserna

När regeringen nu fått in synpunkter från ett 40-tal instanser på TLVs rapport om receptbelagda läkemedel som inte subventioneras av samhället är de flesta överens om att TLVs förändringsförslag inte kommer åt grundproblemet; en ojämlik vård.
Receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna kommer också fortsatt att kosta patienten olika mycket beroende på apotek, eftersom det råder fri prissättning på dessa läkemedel.

Uppdraget från den tidigare regeringen var att utan att ändra i prissättnings- och subventionssystem föreslå åtgärder som kunde mildra konsekvenserna.
Det innebar att uppdraget blev för snävt tycker, bland många remissinstanser, Socialstyrelsen. Myndigheten anser att alla receptförskrivna läkemedel, även de som inte ingår i förmånerna, ska kosta detsamma för patient på apotek oberoende av bostadsort och apotek. En majoritet av remissinstanserna efterlyser därför en utredning vars uppgift ska vara ett system som innebär samma pris oavsett vilken apotekskedja som expedierar läkemedlet.

Branschföreningen Sveriges Apoteksförening och fackförbundet Sveriges Farmaceuter håller inte med om att grundproblemet är den fria prissättningen, utan att läkemedelsföretag väljer att inte ingå i förmånssystemet. ”Vi kan konstatera att detta i princip alltid beror på att det inte är ekonomiskt försvarbart för företagen att behålla läkemedlen inom förmånen till det pris som TLV accepterar”, skriver fackförbundet och efterlyser en djupare analys av skälet till utträdena. Synpunkter som stämmer väl överens med Sveriges Apoteksförening: ”Om läkemedel som staten vill ha i förmånssystemet hamnar utanför är det rimligen förmånssystemet som är problemet.”
”Finjusteringar i en modell som har uppenbara brister” är Läkemedelsbranschens, Lifs beskrivning av rapporten och kräver en diskussion kring högkostnadsskyddets utformning. En åsikt som Apotekarsocieteten delar.

De förändringar som föreslås i rapporten, till exempel att apotek ska få byta ut läkemedel som inte ingår i förmånen välkomnas, liksom förslag till administrativa förändringar som kodning av läkemedel som idag inte är det. Förslaget till en oberoende priswebb som ska göra det möjligt för patienter att jämföra priser mellan apotek ser de flesta remissinstanser som positivt.
Däremot påpekar flera, bland annat läkarföreningen, risken för ”prissamtal” mellan läkare och patient om webben länkas till förskrivarstöden.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Patientföreträdare, förskrivarorganisationer, läkemedelsindustrin – både forskande och generikatillverkare, läkemedelskommittéerna samt NEPI i ett gemensamt ställningstagande redan innan remissomgång:
    ”Begäran om skyndsam utredning av reglering av apotekens ersättning för distribution av receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen”
    http://korta.nu/rxu
    //
    När såg senast en sådan samstämmighet mellan dessa aktörer?

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här