Annons

Taggar: Läkemedelskostnader

“Varför får inte kostnaderna öka?”

Nya läkemedel kostar pengar och bör få göra det, skriver Fredrik Hed i ett nytt blogginlägg.

Ökad läkemedelstillgång och minskade kostnader

Större tillgång på hepatit C-läkemedel och minskade läkemedelskostnader tack vare 15-årsregeln är exempel på vad TLV åstadkommit under 2015.

Läkemedelskostnader spås skjuta i höjden

Läkemedelskostnaderna globalt kommer att öka med 30 procent till år 2020, enligt en ny prognos.

Dubbla priset för läkemedel i USA

Amerikanerna betalar mer än dubbelt så mycket som européer för till exempel cancerläkemedel.

Cancermediciner för 100 miljarder dollar

De globala utgifterna för cancerläkemedel under 2014 nådde en rekordnivå motsvarande 820 miljarder svenska kronor.

Läkemedelskostnaderna för staten ökar

Socialstyrelsen ser ett trendbrott och räknar med att statens läkemedelsutgifter kommer att öka de kommande åren.

Danmark lyckas pressa generikapriser

Sex länder har lägre pris på generika än Sverige i en europeisk jämförelse där Danmark och Polen är vinnare.

Läkemedelskostnaderna ökade med en miljard

Kostnaden för läkemedel som förskrevs på recept ökade med en miljard för 2014 jämfört med året innan.

Kostnaderna för läkemedel fortsätter att minska

Läkemedelskostnaden fortsätter att minska för staten, samtidigt som kostnaden för vissa behandlingar, som för adhd, ökade rejält förra året.

Mer pengar spenderas på läkemedel

En växande medelklass leder till att utgifterna på läkemedel ökar under de kommande åren, enligt en ny rapport. Dessutom kommer antalet nya läkemedel att öka.

Uppåt för rysk läkemedelsmarknad

Den ryska läkemedelsmarknaden beräknas växa med elva procent i år, enligt en rapport.

Australisk prispress får kritik

Regeringsbeslut som sänker statens kostnad för läkemedel kritiseras av såväl industri som apoteksägare.

Sega förhandlingar om läkemedelspengar

Ännu har Sveriges Kommuner och Landsting inte kommit överens med regeringen om hur stort statsbidraget ska bli för läkemedelskostnaderna. Vid nyår går det nuvarande avtalet ut.

Generikareform mer effektiv än ändringar i förmånen

Generikareformen 2002 har gett bestående effekter på kostnadsutvecklingen på läkemedelsområdet, till skillnad från de höjningar av egenavgiften som genomförts på senare år. Det visar en aktuell avhandling av Karolina Andersson, Sahlgrenska akademin.

Privata allmänläkare förskriver dyrare mediciner än offentligt anställda

Allmänläkare i Malmö med omnejd som arbetar privat skriver ut dyrare läkemedel än läkare inom den offentliga primärvården. En förklaring tros vara att privatläkare är mindre kostnadsmedvetna.

?Vi är patientcentrerade och osolidariska?

- Generellt tror jag att man kan säga att privatläkare är väldigt måna om sina patienter, samtidigt som många saknar ett samhällsansvar.