Taggar: Informationsgranskningsnämnden

Reklam för koleravaccin anses vilseledande

Sång om turistdiarré kan tolkas som att det finns ett vaccin mot diarré, anser branschdomstolen.

Böter för åsidosättande av beslut från etikdomstol

Pfizer får betala 120 000 kronor för att ha struntat i ett tidigare beslut i branschens etiska domstol.

Marknadsföring av ms-läkemedel fälls

Annonsen bedöms strida mot läkemedelsbranschens etiska regler inom marknadsföringsområdet.

Får böta för annons för cancerläkemedel

Marknadsföring av cancerläkemedlen Opdivo och Yervoy i en annonsbilaga bryter mot god branschsed, enligt IGN.

Pressmeddelande från Abbvie friat av IGN

Pressmeddelandet bedöms inte ha ett kommersiellt syfte så att det regleras av de etiska reglerna.

Böter för ordval i marknadsföring av Botox

Företaget Allergan fälls för att ha använt ord som saknar tillräcklig förankring i produktresumén.

Bolag döms till böter för vilseledande reklam

Bayer döms att betala 90 000 för sin marknadsföring av det strokeförebyggande läkemedlet Xarelto.

Fälls för vilseledande formulering i reklam

Läkemedelsbolag som använt ordet ”banbrytande” i annons för inhalationsläkemedel, får böter.

Bolag fälls för ordet ”vältolererat” i annonstext

Att använda ordet utan närmare precision strider mot god branschsed, anser branschdomstolen.

Marknadsföring av Zytiga stred mot god branschsed

Läkemedelsbolaget Janssen döms till böter för ett påstående om överlevnadstid i en folder.

Pfizer får böta för brott mot god branschsed

Bot på 90 000 kronor för att ha handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område.

Läkemedelsbolag får böta 90 000 kronor

Företaget påstod i marknadsföring av ett läkemedel för pankreascancer att ”patienternas livskvalitet bibehölls”.