Annons

Taggar: Alvedon 665

Fortsatta problem med paracetamolförgiftningar

Giftinformationscentralen får in allt fler samtal om paracetamolförgiftningar, visar en kartläggning.

Klart med slutdatum för Alvedon 665

EU-kommissionen har fattat det slutgiltiga beslutet om indragningen. Nu uppmanas patienter och förskrivare att planera övergång till alternativ behandling.

Då försvinner Alvedon 665 från marknaden

Inom kort väntas EU-kommissionen fatta beslut om indragning. Beslutet ska verkställas inom 30 dagar.

Hoppas på färre komplicerade förgiftningar

Läkemedelsverket tycker att PRAC:s beslut att behålla sin rekommendation att dra in Alvedon 665 är rimligt.

Efter omprövning: Alvedon 665 dras tillbaka

Ny säkerhetsgranskning av långtidsverkande paracetamol ändrar inte tidigare rekommendation.

Tillbakadragning av Alvedon 665 omprövas

EMA:s säkerhetskommitté ska göra en ny bedömning av nytta och risk för paracetamol med modifierad frisättning.

”Kan se på möjligheterna till ett försäljningsförbud”

Alvedon med modifierad frisättning kan komma att förbjudas i Sverige innan EMA kommer med beslut.